Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi IING311145220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüHatice Gülru Yüksel
Dersi Veren(ler)Hatice Gülru Yüksel
Asistan(lar)ıGülümser Efeoğlu, Emrah Özcan
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere erken yaşta dil öğrenenlere İngilizce öğretebilmek için gereksinim duyulan kuram ve uygulamaları tanıtmak ve öğrencilere çocuklara İngilizce öğretimi konusunda klinik deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiErken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.:üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için ilgi duyacağı sınıf yönetimi teknikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Brewster, J & Ellis G. (2000). The Primary English Teacher’s Guide. Penguin.
 • Pinter, A. 2006. Teaching Young Language Learners. OUP.
 • Halliwell, S. 1992. Teaching English in the primary classroom. Longman.
 • Haznedar, B., ve H. H., Uysal (eds.). (2010). Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools. Ankara: Anı Yay.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler erken yaş dil öğrenenlerinin (5-12 yaş) biolojik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerini tanımlar ve diğer yaşlardaki öğrenenler ile arasındaki farkları ayırd eder.
 2. Öğrenciler erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemlerini ve kullandıkları öğrenme stratejilerini açıklar ve örneklendirir.
 3. Öğrenciler, kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler tasarlar, görsel-işitsel araçlar geliştirir.
 4. Öğrenciler, erken yaş dil öğrenenlerine uygun öğretim konularını seçer ve sıralar.
 5. Öğrenciler, erken yaş dil öğrenenlerinin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun ders materyali uyar, değerlendirir ve üretirler.
 6. Öğrenciler, çocuklara yabancı dil öğretimi sınıf yönetim tekniklerini bilir.
 7. Öğrenciler, micro-öğretim ve saha eğitimi ile çocuklara dilbecerileri öğretimi yaparak klinik deneyim kazanır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İlköğretim düzeyinde dil politikalarıders notu
2Dil öğrenen özellikleriders notu
3Psikolojik gelişimders notu
4Dil edinimi: anadil - ikinci dil edinimiders notu
5Dil öğretim yaklaşımları ders notu
6Dil öğretim yaklaşımlarıders notu
7Dil öğretim yaklaşımlarıders notu
8Arasınav
9Dil becerilerinin öğretimi: ses ve sözcükders notu
10Dil becerilerinin öğretimi: ses ve sözcükmikro öğretim
11Dil becerilerinin öğretimi: ses ve sözcükmikro öğretim
12Dil becerilerinin öğretimi: dinleme ve konuşmaders notu
13Dil becerilerinin öğretimi: dinleme ve konuşmamikro-öğretim
14Dil becerilerinin öğretimi: dinleme ve konuşmamikro öğretim
15Dil becerilerinin öğretimi: dinleme ve konuşmamikro-öğretim
16Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama315
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati164
Laboratuar
Uygulama35
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması141
Derse Özgü Staj
Ödev45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer18
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok