Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dil EdinimiING222234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)Hatice Gülru Yüksel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı anadil edinimi, ikinci dil edinimi ve yabancı dil öğrenimi konularını ana hatlarıyla saptamak ve açıklamak, bahsedilen konularla ilgili teorileri tanımak, yorumlamak ve karşılaştırmak. Bu teoriler çerçevesinde yabancı dil öğrenimini değerlendirmek, dil öğretimi ve dil edinimini ilişkilendirmektir.
Dersin İçeriğiBirinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES veritabanı), sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Lightbown, P.M. &Spada N. (2009). How languages are learned. OUP.
 • Clark, E. V. (2009). First language acquisition. Cambridge: CUP.
 • Ellis, R. (2007). Second language acquisition. Oxford : OUP
 • Fromkin, V. (et al) ( 2000). Linguistics. Oxford: Blackwell.
 • Hudson, G. (2000). Essential introductory linguistics. Oxford: Blackwell.
 • O’Grady. W. (et. al) (1987). Contemporary linguistics. London: Longman.
 • Yule, G. (1996). The study of language. Cambridge: CUP.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler anadil, ikinci dil ve yabancı dil kavramalarını tanımlar ve açıklar.
 2. Öğrenciler anadil edinimi gelişim süreçlerini tanımlar ve yorumlar.
 3. Öğrenciler çocukların fonolojik, morfolojik, kelime ve tümce gelişim basamaklarını tanımlar ve örnekler.
 4. Öğrenciler İkinci/yabancı dil edinimi/öğrenimi temel kavramlarını tanımlar, yorumlar ve karşılaştırır.
 5. Öğrenciler ikinci/yabancı dil edinimi/öğrenimi süreçlerini etkileyen değişkenleri açıklar ve tartışır.
 6. Öğrenciler ikinci dil veya yabancı dil sınıflarındaki uygulama gözlemlerini analiz eder ve yorumlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Edinim öğrenme karşıtlığıders notu
2İlk dil edinim kavram ve kuramlarıders notu
3Davranışçı modeller ders notu
4Doğuştancı modeller ders notu
5Bilişsel modeller ders notu
6Çocuklarda sesletim ve bürün gelişimi ders notu
7Çocuklarda sözcük, anlam ve yapı gelişimi ders notu
8Arasınav
9İkinci dil edinim kuramları ders notu
10Davranışçı modeller ders notu
11Doğuştancı modeller ders notu
12Bilişsel modeller ders notu
13İkinci dil edinimini etkileyen faktörler ders notu
14Yabancı dil sınıf gözlemi
15Genel değerlendirme
16Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama210
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama25
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok