Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Plastik Şekillendirmede Malzeme DavranışıMEM512437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAdem Bakkaloğlu
Dersi Veren(ler)Adem Bakkaloğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDemir ve demir dışı metal ve alaşımlarının şekillendirme proseslerini ve şekillendirmede kuvvet hesaplarını yüksek lisans düzeyinde vermek ve ayrıca proses sürecinde yapı ve özellik arasındaki ilişkiyi kurmak ve mühendislerin servis koşullarını göz önüne alarak daha bilinçli malzeme seçimi ve şekillendirme yapabilecek gerekli mesleki bilgiyi kazandırmak / Değişik konstrüksiyonlarda kullanılacak malzemelerin hangi aşamalarda nasıl şekilleneceklerinin tasarımı yapmak/ Malzeme özelliklerinin belirlenmesinde şekillendirmeninin önemini kavramak / Şekillendirmede karşılaşılan problemleri tanıtmak ve çözüm yollarını ortaya koymak
Dersin İçeriğiPlastik Deformasyonda Dış Kuvvetler Etkisi ile Malzemelerde Oluşan Gerilme-Birim Şekil Değiştirme İlişkisi / Dış Kuvvetler Karşısında Malzemelerin Deformasyon, Gevrek ve Sünek Kırılma Davranışlarının İncelenmesi / Soğuk ve Sıcak Şekillendirmede Malzeme Davranışları / Statik ve Dinamik Restorasyon Prosesleri / Süperplastisite / Termomekanik Proses Çevrimi ve Termomekanik Proses Sürecinde Yapı ve Mekanik Özelliklerin Şekillendirme ile Değişimi / Şekillendirmede (Haddeleme, Derin çekme) Kuvvet Hesapları, Kalıp Geometrisi ve İşlem Koşullarını Etkisi / Biçimlendirme Sınır Diyagramlarının Kullanımı ve Mekanik Özelliklere Etkisi / Levha Malzemelerin Şekillendirme Analizleri ve Farklı Malzemelerin Biçimlendirme Sınır Diyagramlarının Karşılaştırılması / Demir ve Demir Dışı Metal ve Alaşımlarının Şekillendirilmesi ve Şekillendirmede Oluşabilecek Hasarlar ve Alınan Önlemler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • -Kalpakjan, J: Manufacturing Processes for Engineering Materials,2004 -Alatan,T.:Metal Forming Fundamentals and Applications,2005 -Kayalı, E.S., Ensari,O.: Metallere Plsatik Şekil Verme İlke ve Uygulmaları,1986 - Çapan, L.: Metallere Plastik Şekil Verme,1990 -Avner,H.: Introduction to Physical Metallurgy,1980
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Hammadde-proses-ürün ilişkisini kurmak ve geliştirme becerisi kazanır.
  2. Yeni proseslere yaklaşım ve proses geliştirme bilgisine sahip olur.
  3. Şekillendirme proseslerinde karşılaşılan sorunları belirleme ve çözme kabiliyeti kazanır.
  4. Ürün özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla uygun şekillendirme yöntemini tasarlama becerisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş/ Plastik Şekil Değiştirme Mekanizmaları ve Temel İlkeleriTextbook (Ch.3)
2Malzemelerin Mekanik Özellikleri ve Mikroyapısı Üzerinde Soğuk ve Sıcak Deformasyınun etkisiİlgili araştırma makaleleri
3Soğuk ve Sıcak Şekillendirmede Malzeme DavranışlarıTextbook (Ch.5)
4Süperplastisiteİlgili araştırma makaleleri
5Termomekanik Proses Çevrimi ve Termomekanik Proses Sürecinde Mikroyapı karekterizasyonuProf.Dr.Adem Bakkaloğlu ders notları
6Termomekanik Proses Sürecinde Yapı ve Mekanik Özelliklerin Şekillendirme ile DeğişimiProf.Dr.Adem Bakkaloğlu ders notları
7Haddeleme Proseslerindeki gelişmeler, Çeliklerde ve Demir Dışı Malzemelerde Termomekanik İşlem uygulamalarıProf.Dr.Adem Bakkaloğlu ders notları
8Ara Sınav 1
9Yıl içi sınavıTextbook (Ch.12)
10Biçimlendirme Sınır Diyagramlarının Kullanımı ve Mekanik Özelliklere EtkisiProf.Dr.Adem Bakkaloğlu ders notları
11Levha malzemelerin şekillendirme analizleriİlgili araştırma makaleleri
12Derin Çekmede Kuvvet Hesabıİlgili Kaynaklar
13Demir veDemir Dışı Metal ve Alaşımlarının Şekillendirilmesi, Şekillendirmede Oluşabilecek Hasarlar ve Önlemlerİlgili araştırma makaleleri
14Ödev sunumlarıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri630
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev65
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok