Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme ING434236300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüBurcu Varol
Dersi Veren(ler)Hatice Gülru Yüksel
Asistan(lar)ıEmrah Özcan
Dersin AmacıBu dersin amacı yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme kavramlarını öğrencilere tanıtmak ve öğretmen adayı öğrencilerinin bugün kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ve araçlarını kullanma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiSınıf bazlı ölçme ve değerlendirme üzerine temel kavram, ilke ve kurgular; farklı testler ve sınama biçimleri (örn.: yeterlilik, başarı, bulgulayıcı ve/veya yerleştirme amaçlı sınama, doğrudan ve dolaylı sınama, ayrık nitelikli ve bütüncül sınama, ölçün ve ölçüt temelli sınama, öznel ve nesnel sınama, iletişimsel sınama, vb.), geniş boyutlu dil ölçme amaçları için değişik soru türleri; bu tür testlerin ve mevcut diğer ölçme yöntemlerinin (örn.: gelişim dosyası, özdeğerlendirme, öğrenen günceleri) geliştirilmesi ve değerlendirilmesi; farklı yaş grupları, dil düzeyleri ve öğrenme biçemleri için dil testleri; okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için ayrık ve bütüncül biçimde sınav hazırlama teknikleri; betimlemeli çıkarımsal istatistik hesaplamaları ve sınav tasarımının altında yatan ilkeler (örn.: içerik, ölçütsel, kurgusal, görünüş geçerliliği, tutarlılık, standart ölçme hatası ve gerçek puan; kullanışlılık); test kurgulama aşamaları, madde analizi ve test puanlarının yorumlanması, ölçünleştirilmiş testlerin değerlendirilmesi (örn.: TOEFL, IELTS ve Avrupa Dil Dosyası için akredite edilmiş dil sınavları) öğretmen tarafından hazırlanan dil sınavları ve yararlı geri etki.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Brown, H.D. (2003). Language assessment: principles and classroom practice. New York: Pearson ESL. Heaton, J.B., (1989). Writing English Language Tests. New York: Longman Hughes, A (1989) Testing for Language Teachers . Cambridge University Press. Weir, C (1993) Understanding and Developing Language Tests. Prentice Hall.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler sınıf bazlı ölçme ve değerlendirme temel kavram, ilke ve kurgularını tanımlayabileceklerdir.
  2. Öğrenciler farklı testler ve sınama biçimlerini tanımlayabilecek, geniş boyutlu dil ölçme amaçları için değişik soru türleri hazırlayabilecek; bu tür testlerin ve mevcut diğer ölçme yöntemlerini geliştirebilecek ve değerlendirebileceklerdir.
  3. Öğrenciler farklı yaş grupları, dil düzeyleri ve öğrenme biçemleri için dil testleri oluşturabileceklerdir.
  4. Öğrenciler okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için ayrık ve bütüncül biçimde sınav hazırlama tekniklerini; betimlemeli çıkarımsal istatistik hesaplamalarını ve sınav tasarımının altında yatan ilkelerini anlayacak ve tanımlayabileceklerdir.
  5. Öğrenciler test kurgulama aşamalarını, madde analizi ve test puanlarının yorumlanmasını, ölçünleştirilmiş testlerin değerlendirilmesini ve öğretmen tarafından hazırlanan dil sınavlarının geri etkilerini tanımlayabileceklerdir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Test nedir? Ölçme ve Öğretim. Yabancı Dil Ölçme Biçimlerine Yaklaşımlar Okuma
2Yabancı dilde sınav hazırlama ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar ve ilkelerOkuma
3Dil Sınavları Hazırlama. Sınav türleri ve özellikleri. Notlandırma ve dönüt vermeOkuma
4Standart Ölçme. Sınav türleri. Çoktan Seçmeli Test Hazırlama.Madde Analizi Okuma
5Standart Sapma. Aritmetik Ortalama. Menzil. VaryansOkuma
6Arasınav I Okuma
7Dinleme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Mikro ve Makro Becerilerin Ölçülmesi Okuma
8Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Mikro ve Makro Becerilerin Ölçülmesi Okuma
9Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Mikro ve Makro Becerilerin Ölçülmesi Okuma
10Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Mikro ve Makro Becerilerin Ölçülmesi Okuma
11Arasınav II Okuma
12Sınav ötesi: Alternatif ölçme yöntemleri Okuma
13Not verme ve Değerlendirme. Not vermenin Felsefesai. Kurumsal Beklentiler ve Sınırlılıklar Okuma
14Grup projesi: farklı dil testleri toplama ve değerlendirme (kelime bilgisi, dilbilgisi, ve telaffuz, dinleme, konuşma, okuma ve yazma).Araştırma Yapmak
15Grup projesi: öğrencilerin belirli bir amaç için kendi dil ölçme araçlarını oluşturması kelime bilgisi, dilbilgisi, ve telaffuz, dinleme, konuşma, okuma ve yazma).Araştırma Yapmak
16Yılsonu sınavı Okuma

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler210
Seminer/Workshop210
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev48
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler35
Sunum / Seminer55
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)22
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok