Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve GeliştirmeING412137300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)Hatice Gülru Yüksel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıIngilizce dili öğretiminde ders gereçlerinin seçimi, uyarlanması , geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin İçeriğiİDÖ ders gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarının arasındaki ilişki; ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; gereç değerlendirmesi, ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1. McDonough, J & Shaw, C. (2003) Materials and Methods in ELT. Oxford: Blackwell. 2. Tomlinson, B. (1998) Material Development in Language Teaching. Cambridge. CUP.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. • Yabancı dil öğretiminde materyal kullanımı ile ilgili kuram ve ilkeleri tanımlayabilme.
  2. • Dil öğretiminde materyal kullanımının önemini ve gereğini saptar ve yorumlayabilme.
  3. • Ders kitabı kullanımına ilişkin farklı görüşleri tanımlayabilme ve karşılaştırabilme.
  4. • Materyalleri öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ayırt edebilme ve uyarlayabilme.
  5. •Eğitim teknolojisinin dil öğretimindeki yerini saptayabilme.
  6. •Eğitim teknolojisini etkili kullanabilme
  7. •Öğrenme ihtiyaçları ve öğretim ortamlarına uygun materyal geliştirebilme
  8. •Materyalleri değerlendirebilme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dil Öğretimi materyal gelişiminde temel kavram ve terimlerLecture Notes
2Materyal gelişime güncel yaklaşımlarLecture Notes
3Materyal gelişiminde aktiviteler Lecture Notes
4Aktivitelere dayalı materyal geliştirmeLecture Notes
5Materyallerin değerlendirme ve uyarlanmasıLecture Notes
6Teknolojik materyal olarak “Blog” ve “ Wiki” lerLecture Notes
7Video ile dinleme ve konuşma materyalleriLecture Notes
8Ara Sınav 1
9Video ve PodcastLecture Notes
10Video ve PodcastLecture Notes
11Içeriğe dayalı öğetim Materyali geliştirme Lecture Notes
12İçeriğe dayalı görsel düenleyicilerLecture Notes
13Bilgisayar destekli materyal hazırlamaLecture Notes
14Bilgisayar destekli materyal hazırlamaLecture Notes
15Bilgisayar destekli materyal hazırlamaLecture Notes
16Final SınavıLecture Notes

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler220
Sunum / Seminer220
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok