Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve TeftişiEGT6425 37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Mustafa Gündüz
Asistan(lar)ıMithat KORUMAZ
Dersin AmacıDersin amacı, Türk eğitim tarihinde, eğitimin modernleşmeye başladığı Tanzimat yıllarından itibaren uygulanmış eğitim yönetimi tecrübelerini teorik olarak tanır ve buradan hareketle mevcut eğitim yönetimi kuram ve uygulamalarını daha sağlıklı değerlendirir.
Dersin İçeriğiTürk eğitim tarihinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e eğitimin hemen her alanında zengin bir miras kalmıştır. Bunlar arasında eğitim yönetimi ve teftişine ilişkin çok farklı uygulamalar vardır. Ancak bu güne kadar özellikle Cumhuriyet öncesi eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin akademik araştırmalar nerede ise yok düzeyindedir. Bu derste eğitimde modernleşmenin başladığı Tanzimat yıllarından itibaren, eğitim sisteminin gerek merkezi, gerekse taşra teşkilat yapısının yönetimi, teftişi ve denetimine ilişkin araştırmalar incelenecektir. Buradan hareketle tarihsel tecrübe görülecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mustafa Gündüz, Osmanlı Mirası Cumhuriyet’in İnşası, Modernleşme, Eğitim Kültür ve Aydınlar, Ankara: Lotus Yay.2010.
  • Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Mat, 1977.
  • Halil Aytekin, İttihat Terakki Dönemi Eğitim Yönetimi, Ankara: 1991.
  • Yasemin Tümer Erdem, “Osmanlı Eğitim Sisteminde Teftiş”, OTAM, S.26, s.55-93.
  • Arzu Meryem Nurdoğan, “II. Abdülhamid Döneminde Rumeli’de Eğitimin Teftişi” OTAM, S.206, s. 193-221.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türkiye'de eğitim denetiminin gelişimini bilir.
  2. Türkiye'de eğitim yönetiminin gelişimini bilir.
  3. Cumhuriyet döneminde eğitim yönetiminin temel sorunlarını bilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin temel kuralları, temel kaynakların tanıtılması ve temin edilmesi.
2Türk eğitim sisteminin tarihsel temellerine genel bir bakış ve kaynaklar
3Tanzimat dönemi modern eğitim kurumları ve idari yapısı
4II. Abdülhamid döneminde eğitim yönetimi ve teftişte değişimler ve gelişmeler
5II. Meşrutiyet döneminde eğitim yönetimi
6İttihat ve Terakki Dönemi Eğitim yönetimi
7Ara sınav ve değerlendirme
8Ara Sınav 1
9Osmanlı dönemi eğitim yöneticileri ve teftişçilier
10Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemi eğitim yönetimiyle ilgili resmi belgeler ve yönetmelikler
11Cumhuriyet döneminde eğitim yönetiminin temel sorunları
12Erken Cumhuriyet döneminde eğitimle ilgili hukuki düzenlemeler
13Tek parti dönemi eğitim yönetimi
14Çok Partili hayata geçişte eğitim yönetimi ve denetimi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması155
Derse Özgü Staj
Ödev154
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok