Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiISL613037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Yonca Gürol
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİşletmelerde İnsan Kaynakları Departmanlarının işlevlerini, fonksiyonlarını İKY alanındaki yeni yaklaşımları ve işletmelerin rekabet avantajı elde etmede izledikleri stratejileri de dikkate alarak sunmak.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında; İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki teorik gelişmeler stratejik bir perspektif ile ele alınacak ve İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve işletme stratejileri doğrultusunda uygun insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesine ilişkin süreçler incelenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kaynak, Adal, Ataay, Uyargil, Sadullah, Acar, Özçelik, Dündar ve Uluhan, İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, 1998.
  • Beardwell ve Holden, Human Resource Management, Prentice Hall, 2001.
  • Anthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996.
  • İlgili Araştırma Makaleleri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler insan kaynakları konusunda teorik bilgilere sahip olacaklar.
  2. Öğrenciler teorik bilgiler ışığında pratikte uygulananlara eleştirel bir gözle bakabilecektir.
  3. Öğrenciler, uygun ve yetkin elemanları işe alma temelinde insan kaynakları stratejilerini değerlendirebilecekler.
  4. Öğrencileri IK ve stratejik IK uygulamalarının farklılığını tartışabilecekler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İnsan kaynakları yönetimine yönelik stratejik yaklaşımAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.3-30.
2İnsan kaynakları yönetiminin dış çevresi ve global çevresi: Değişim ve çeşitlilikAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.34-70.
3Kurumsal Strateji ve İnsan Kaynakları Stratejisi OluşturmakAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.74-102.
4İK temin ve seçim stratejileriAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.109-153.
5İş analiziAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.157-183.
6Stratejik Ik PlanlamaAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.186-219.
7İşe alma stratejileriAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.222-268.
8Ara Sınav 1
9İş analiziAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.275-301.
10Stratejik IK eğitim ve geliştirmeAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.303-340.
11Stratejik IK Ucret SistemleriAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.381-410.
12Stratejik IK Performans SistemleriAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.343-377.
13Verimliliği arttırmakAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.273-297.
14IK Sağlık ve GüvenliğiAnthony, Perrewe ve Kacmar, Strategic Human Resource Management, USA:The Dryden Press, 1996, ss.506-535.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati145
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev105
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok