Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yabancı Dilde Öğrence Geliştirme ve DeğerlendirmeING425223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüCelile Eren Ökten
Dersi Veren(ler)Hatice Gülru Yüksel
Asistan(lar)ıGülümser Efeoğlu
Dersin AmacıBu dersin amacı çeşitli izlence türlerini tanıtmak ve belirli bir izlenceye göre ders planı ve etkinlikler hazırlamak ve öğrence ile birleştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders şunları önermektedir; -İngiliz Dili Eğitimi izlence tasarımının gelişimine ve biçimsel, işlevsel, ödev odaklı, süreç odaklı, sarmal ve çoklu izlence çeşitlerini de içine alan farklı izlencelere genel bir bakış, -yöntem ve izlence tasarlama arasındaki ilişkinin anlaşılması, -insancıl yaklaşım, ödev odaklı yaklaşım ve iletişimsel yöntemi içine alarak İngiliz Dili Eğitimi yöntemlerindeki gelişmelere eleştirel değerlendirme ve genel bir bakış, -öğrenen odaklı öğretim programları kapsamındaki konuların anlaşılması -İngiliz Dili Öğretimi araç gereçlerinin tasarlanması için yöntem ve izlence tasarlanmasındaki gelişmelerin çıkarımları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Alderson, J.C. & Berreta, A. (1992), Evaluating Second Language Education, Cambridge: Cambridge University Pres. Dubin, F & E Olshtain (2000) Course Design. Cambridge: Cambridge University Press Jack Richards, 2001, Curriculum Development in Language Teaching, Cambridge University Press, Cambridge Markee, N. (2002) Managing Curricular Innovation. Cambridge: Cambridge University Press Nunan, D. (1988), Syllabus Design, Oxford: Oxford University Press. Nunan, D (2001) The Learner-Centred Curriculum. Cambridge: Cambridge University Press White, R.. (1988), The ELT Curriculum, Oxford: Blackwell. Breen, M. and A. Littlejohn. (eds.). (2000), Classroom Decision-Making: Negotiation and Process Syllabuses in Practice. Cambridge: Cambridge University Press. Brown, J.D. (1995), The Elements of Language Curriculum. Heinle and Heinle. Cohen,L & Mannion,R & Morrisson, K (2001), A Guide To Teaching Practice (5th ed) London:Routledge. Goodson, I.F. (1994), Studying Curriculum Cases and Methods, Buckingham: O.U.P. Hoban,G.F. (2002) , Teacher Learning for Educational Change Buckinghamshire: OUP. Johnson, R. (ed) (1989), The Second Language Curriculum, CUP. Kelly, A.V. (1989), The Curriculum, Theory and Practice, London, Chapman. Kumaravadivelu, B.(1994), The postmethod condition; e(merging) strategies for second / foreign language teaching. TESOL Quarterly, 18(1), pp.27-48. MacBeath, J (1999), Schools Must Speak for Themselves: The case for Self-Evaluation London:Routledge Falmer. MacBeath, J. & McGlynn, A. (2002), Self-Evaluation- What’s in it for schools? London: Routledge Falmer. Nunan, D. (1988), Syllabus Design, OUP. Peterson, K.D. (2000), Teacher Evaluation, California:Corwin Press. Rea-Dickens, P. and K. Germaine (1992), Evaluation. OUP. Richards, J. (2001) Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Stenhouse, L. (1975), An Introduction to Curriculum Research and Development, Oxford; Heinemann. Woodward, J. (2001), Planning Lessons and Courses, Cambridge: Cambridge University Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, öğretim programı ve izlence tasarımını ve uygulamayı anlayabilme ve değerlendirebilme ve de bu yaklaşımların kuramsal ve yöntemsel destekleyicilerini anlayabilirler.
  2. Öğrenciler, farklı izlence ve ders içeriklerinin uygunluğunu değerlendirmek için ölçütler geliştirebilirler.
  3. Öğrenciler, değerlendirme yaklaşımlarını anlayabilme ve bu yaklaşımların kuramsal ve yöntemsel destekleyicilerini anlayabilirler.
  4. Öğrenciler, öğretim programı geliştirme sürecini ve uygulanan öğretim programlarının çıktılarını değerlendirmek için izlekler oluşturabilirler.
  5. Öğrenciler, kendi ortamları veya diğer bağlamlar için izlence, ders ve de değerlendirme yaklaşımlarını tasarlar ve uygulamasını düzenleyebilirler.
  6. Öğrenciler, öğretim programı, öğrenme ve öğretmeye bütünsel ve devingen bir bakış açısı geliştirebilirler.
  7. Öğrenciler, bir öğretim programı sorununu tümüyle inceleyip ortaya koyar ve belli bağlamlardaki öğrenicilerin öğrenme olanaklarını düzenlemek için seçenekleri değerlendirebilirler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğrenme yaklaşımları; İngilizce öğretim yönteminde insancıl yaklaşımları, görev odaklı yöntemi ve iletişimsel yöntemi kapsayan gelişmeler Seçili bölümler
2 Öğrence, Öğrence Kuramına girişSeçili bölümler
3 Program geliştirmede temel kavramlarSeçili bölümler
4 Öğrence ve izlence, izlence türleri ve dersler arasındaki ilişki Seçili bölümler
5 İngilizce Öğretmenliği Programı ve izlence tasarımı, izlence tasarımındaki farklı yaklaşımlarSeçili bölümler
6 ELT Eğitim Programı ve eylem araştırmasıSeçili bölümler
7Öğrenici merkezli öğrenceSeçili bölümler
8Ara sınav I
9İngilizce Öğretmenliğinde derslerin, materyallerin, kaynakların ve değerledirmenin tasarlanması ve uygulanmasıSeçili bölümler
10Öğrencede, izlencelerde ve derslerde değerlendirmenin amacı ve rolü; izlence değişikliğiyle değerlendirmenin olası ilişkisiSeçili bölümler
11Yeni veya alternative bir izlencenin tasarımı ve uygulanması için geçerli bir durumu sağlamakta öğretmen ve akademik idarecilerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerSeçili bölümler
12Öğrenceyi değerlendirmekSeçili bölümler
13Nitelik için ölçütler belirlemekSeçili bölümler
14Öz-değerlendirme, uzmanlık gelişimi ve dil programının iyileştirilmesi için bir mekanizma olarak öz değerlendirmenin olsa rolüyle ilgili fikir alışverişiSeçili bölümler
15Öz-değerlendirme, uzmanlık gelişimi ve dil programının iyileştirilmesi için bir mekanizma olarak öz değerlendirmenin olsa rolüyle ilgili fikir alışverişiSeçili bölümler
16Final SınavıSeçili bölümler

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1010
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev410
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama102
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev22
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler110
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok