Bağlı Olduğu Akademik BirimSanat Bölümü
AdNevin
SoyadÖZEL
ÜnvanÖğretim Görevlisi
E-postanevincakmakoglu@gmail.com
Web Sayfasıhttp://www.sab.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=33
OfisDavutpaşa B 2014
Koordine Ettiği DerslerSYP1041 Sanat Tarihine Giriş
SYP2151 Sanat Kurumlarının Gelişim Süreci
SYP3362 Kültür Politikaları
SYP2182 Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat
SYP3221 Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı
Verdiği DerslerSYP1041 Sanat Tarihine Giriş
SYP2151 Sanat Kurumlarının Gelişim Süreci
SYP3362 Kültür Politikaları
SYP2182 Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat
SYP4491 Sanat Yönetiminde Uygulama
SYP4000 Bitirme Çalışması
SYP3221 Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı