Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdHasan Basri
SoyadGÜNDÜZ
ÜnvanProf. Dr.
E-postahgunduz@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/hgunduz-Iletisim
Koordine Ettiği Dersler
Verdiği DerslerEGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 1
EGT4011 Okul Deneyimi 1
EGT6108 Hizmetiçi Eğitim ve Yönetimi
EGT6426 Eğitimde Fırsat Eşitliği
EGT6401 Eğitim Yönetimine Giriş
EGT6404 Örgütsel Davranış
EGT6405 İnsan Kaynakları Yönetimi
EGT6406 Okul Yönetimi
EGT6488 Eğitim Yönetimi Semineri
EGT6407 Eğitimde Kalite Uygulamaları
EGT6408 Eğitim Denetimi
EGT6409 Eğitim Hukuku
EGT6410 Eğitim Ekonomisi
EGT6411 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi
EGT6413 Okul İşletmeciliği
EGT6414 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
EGT6417 Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler
EGT6418 Eğitimde Ayrımcılık
EGT6419 Eğitim Planlaması
EGT6420 Eğitim ve Öğretimde Etik
EGT6421 Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri
EGT6422 Performans Değerlendirme
EGT6423 Siyaset Kuramlarında Eğitim
EGT6424 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi
EGT6213 Uzmanlık Alan Dersi