Bağlı Olduğu Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
AdNermin
Soyad Çiftçi Arıdağ
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postaneciftci@yildiz.edu.
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/neciftci
Koordine Ettiği DerslerPDR2062 İnsan İlişkileri Ve İletişim
PDR2360 Yaratıcı Drama
PDR2320 Aile İçi İlişkiler ve İletişim
PDR2350 Çocuk İstismarı ve İhmali
PDR2370 Ana-Baba Eğitimi
Verdiği DerslerPDR2062 İnsan İlişkileri Ve İletişim
PDR3241 Mesleki Rehberlik
PDR3242 Mesleki Rehberlik Uygulamaları
PDR2360 Yaratıcı Drama
PDR4211 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1
PDR4092 Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması
PDR4112 Kurum Deneyimi
PDR4132 Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
PDR4252 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2
PDR4301 Okullarda RPD Uygulamaları 1
PDR4302 Okullarda RPD Uygulamaları 2
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme
PDR2320 Aile İçi İlişkiler ve İletişim
PDR2350 Çocuk İstismarı ve İhmali
PDR2370 Ana-Baba Eğitimi
PDR2390 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi