Bağlı Olduğu Akademik BirimGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
AdMesut
SoyadGÜNER
ÜnvanProf. Dr.
E-postaguner@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://avesis.yildiz.edu.tr/guner/
OfisT Blok
Ofis Saatleri10:00-17:00
Koordine Ettiği DerslerGIM5102 Benzerlik ve Model Teorisi
GIM5115 Özel Gemiler
GIM5111 Gemilerde Enerji Ekonomisi
GIM5104 Denizcilik Endüstrisinde Bilgisayar Uygulamaları
GIM5113 Kavitasyon-Süperkavitasyon
GIM5109 Gemi Yapılarında Matris Metodları ve Uygulaması
GIM5108 Gemi Dizel Motorlarının Termodinamik Simülasyonu
GIM5117 Sonlu Elemanlar Metodunun Gemi İnşaatında Uygulamaları
GIM5112 Gemilerde, Şok, Titreşim, Gürültü
GIM5106 Dinamik Sistemlerin Kontrolü ve Ölçme
GIM5119 Yat Dizayn Prensipleri
GIM5116 Sayısal Yöntemler ile Akışkanlar Mekaniği
GIM5105 Denizcilikte Uluslararası Kurallar ve Sertifikasyon
GIM5101 Balıkçılık Sistemleri ve Balıkçı Gemilerinin Dizaynı
GIM5103 Deneysel Metodlar ve Veri Analizi
GIM5120 Tribolojinin Esasları
GIM6113 Pervane Teorisi ve Tasarımı
GIM6110 Konveksiyonun Esasları ve Nümerik Metotlar
GIM6112 Modele Dayalı Kontrol
GIM6104 Gemi Mühendisliğinde Modelleme Teknikleri
GIM6111 Makine Akışkan Sızıntı Simülasyonu
GIM6114 Uygulamalı Akışkanlar Dinamiğinin Metodolojisi
GIM6109 İleri Gemi Mukavemeti
GIM6106 Gemilerde Enerji Verimliliği
GIM6101 Dijital Kontrol Sistemleri ve Uygulamaları
GIM6105 Gemi Pervanelerinde Kavitasyon Kaynaklı Gürültü
Verdiği DerslerGIM3432 Gemi Tasarımı
GIM6113 Pervane Teorisi ve Tasarımı