Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi (AKTS)


AKTS öğretme ve daha şeffaf öğrenme yapar ve çalışmaların tanınması (örgün, yaygın ve informal) kolaylaştırır.Kredi transfer sistemi (öğrenci hareketliliği) ve kredi birikimi (bir derece doğru öğrenim yolları) için Avrupa'da kullanılır. Ayrıca, müfredat tasarımı ve kalite güvencesi bilgilendirir.

AKTS uygulamak Kurumlar çalışma programları ayrıntılı açıklamaları, öğrenme, üniversite düzenlemeleri ve öğrenci hizmetleri birimleri de dahil olmak üzere, web üzerinde ders katalogları yayınlarlar. Ders içerikleri kredi cinsinden ifade öğrenme çıktılarını (ne öğrenciler, bilmek anlamak ve yapmak mümkün olması beklenmektedir) ve iş yükü (zamanlı öğrenciler genellikle öğrenim çıktılarını elde etmek için gerekir) içerir. Çoğu durumda, öğrenci iş yükünü bir akademik yıl için 1.500 1.800 saat arasında değişir, ve bir kredi çalışma 25-30 saate karşılık gelmektedir. Kredi transferi ve birikimi ECTS kilit belgelerin kullanımı (tabii katalog, öğrenme anlaşması ve kayıtların transkript) yanı sıra Diploma Eki tarafından yardım edilir.

Kaynak ve daha fazla bilgi: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm