Öğrenim Hizmetleri


YILDIZ MERKEZ KAMPÜS
Beşiktaş tepesindeki koruluk ilk kez I. Ahmed tarafından küçük bir köşk yaptırılarak avlanma
amacıyla kullanılmıştır. II.Abdülhamid tahta çıktığında, kardeşinin ve amcasının saltanatına son
verildiği Dolmabahçe Sarayını güvenli bulmadığından, 1877 yılında Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yıldız
Sarayı, Osmanlı padişahlarının İstanbul'da devamlı oturduğu dördüncü saray olup, Beşiktaş'ta
sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan yaklaşık
500.000 metrekare yüzölçümü olan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim,
koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Bu birleşimin önemli yapıları arasında yer alan Hünkar
Dairesi (Valide Sultan Köşkü veya Hünkar Sofrası adıyla da anılmaktadır.), 1937 yılında Yıldız Teknik
Okulu'nun kurulmasıyla okula verilmiş olup, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binası olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca, Çukur Saray (Hanım Sultanlar Dairesi), Bekar Sultanlar, Şehzade Köşkleri,
Sünnet Köşkü, Damatlar Dairesi, Agavat, Kileri-i Hümayun da Üniversitemizce kullanılan binalardır.

İletişim Bilgileri: Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul; Tel: 0212 259 70 70 (40 Hat).

A BLOK :
Makine Fakültesi, Enformatik Bölümü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Güvenlik Birimi, EYıldız
Koordinatörlüğü, Derslikler.
B BLOK :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yıldız Çatı Restaurant, Merkez Laboratuvarı, Bilgisayar Teknik
Servisi, Derslikler.
D BLOK : Mimarlık Fakültesi, Santral.
E BLOK : Makine Mühendisliği Laboratuvarları.
F BLOK : Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Böülmü,
Merkezi Sınav Koordinatörlüğü, Koruma Yaşatma Derneği, Eğitim Planma Ofisi, Taşınır Kayıt
Kontrol Birimi.
G BLOK : Rektörlük Binası, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire
Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Danışman Ofisleri.
G1 BLOK : Matbaa
H BLOK : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
I BLOK : Üniversite Kütüphanesi.
K BLOK : Sadıka Sabancı Kreşi.
L BLOK : Yüksel Sabancı Kültür Merkezi.
M BLOK : Öğrenci - Personel Yemekhanesi, Kantin Café.
N BLOK : Sağlık Hizmetleri, Yıldız-SEM, AB Koordinatörlüğü, Farabi Koordinatörlüğü, Yurt Dışı
Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü.
O BLOK : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Mezunlar Koordinatörlüğü.
P BLOK : Proje Destek Ofisi.
R BLOK Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı, BALKAR, Öğrenci Kulüpleri.
S BLOK : Kiler-i Hümayun, ÖREM, DÖSİM, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Uygar
Merkezi, Bakım Onarım Müdürlüğü, Atölyeler.
T BLOK :Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Fakültesi, Oditoryum, İletişim Koord.,
Derslikler.
U BLOK : Makine Fakültesi Ek Binası -1.
U1 BLOK : Laboratuvarlar .
V BLOK : Makine Fakültesi Ek Binası -2.
Y BLOK : Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO
Z BLOK : Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO


DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
Kışlanın bulunduğu alandaki askeri yerleşimin Bizans dönemine kadar uzandığı; bölgenin, askeri ve
saray törenlerine hizmet eden konumda olduğu; İstanbul'un alınması sırasında da askerin
konaklamasına hizmet verdiği ve Sultan Mehmed'in otağının burada kurulmuş olduğu söylenir.
Bu işlevler Osmanlı döneminde de sürdürülmüş, bölge 15.yy'dan itibaren saray ve askeri törenlere
hizmet veren bir alan olmuştur. Davutpaşa Kışla'sı, II.Mahmud'un (1808-1839) Yeniçeri Ocağı'nı
tamamen ortadan kaldırarak yerine oluşturduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduya kışla
olarak yapılmıştır. Mimarı Krikor Balyan olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 yılında başlanan
inşaatı 1831-1832'de bitirilmiştir. Kışla, Balkan Savaşı sırasında onarılarak göçmenlerin barınması için
kullanılmış, I.Dünya Savaşı sırasında ise bir askeri hastane açılmış ve hastane 1920'de kapatılmıştır.
Özgün işleviyle günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, Yıldız Teknik Üniversitesi mülkiyetine verilmesi
(1999 yılında) ile askeri işlevini tamamlayarak, eğitime hizmet veren kışla yapıları arasına katılmıştır.

İletişim Bilgileri: Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler- İstanbul;
Tel : 0212 383 70 70; Faks: 0212 449 15 14

A BLOK : Kimya-Metalürji Fakültesi 
B BLOK : Fen Edebiyat Fakültesi 
C BLOK : Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu 
D BLOK : Otağ-ı Hümayun 
E BLOK : Tarihi Fırın 
F BLOK : Çeşme 
G BLOK : Atölye ve Depo Binası 
H BLOK : İnşaat Fakültesi 
I BLOK : Yemekhane Binası
K BLOK : Sosyal Tesis ve Açık Yüzme Havuzu
L BLOK : Spor Salonu
M1 BLOK : Kız Öğrenci Yurdu
M2 BLOK : Kız Öğrenci Yurdu
N BLOK : Misafirhane
O BLOK : Fen Edebiyat Fakültesi Lab. Binası
Tekno Park, Kongre Merkezi


AYAZAĞA KAMPÜSÜ
Meslek Yüksek Okulu ve Yurtlar bu kampüsde yer almaktadır.

İletişim Bilgileri: Büyükdere Caddesi 80670 Maslak
Tel: 0212 285 05 30 (4 Hat); Faks: 0212 276 68 88
Maslak-İstanbul

A BLOK : Kız Turdu, Yönetim Odaları, Depo, Anons Odası
B BLOK : Spor Tesisi
C BLOK : Spor Tesisi
D BLOK : İdari Birimler, Derslikler, Laboratuvarlar, Atölyeler
E BLOK : Sosyal Tesis
F BLOK : Spor Tesisi
YA BLOK : Öğrenci Yurdu (kız)
YB BLOK : Öğrenci Yurdu(erkek)

KÜTÜPHANE

Tüm Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli Üye olmak koşulu ile kütüphaneden ve ödünç verme hizmetinden yararlanabilir. Diğer Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim elemanları, araştırmacılar, Y.T.Ü mezunları ve özel sektör mensupları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca belirlenen koşullar çerçevesinde Y.T.Ü Kütüphanesinden yararlanabilirler. Bu kullanıcılar ödünç yayın alamazlar. Kütüphane kaynaklarından kütüphane içerisinde yararlanabilirler.

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.ktp.yildiz.edu.tr/