İstatistik Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3160Aktüeryaya Giriş20024
IST3170Algoritma Teknikleri30035
IST3050Anket Düzenleme20023
IST3131Araştırma Teknikleri20023
IST3060Bayesgil İstatistik20024
IST2131Bilgisayar Programlama30033
IST1081Bilgisayar Programlamaya Giriş30033
IST1172Bilimsel Düşünme ve İstatistik30035
IST4000Bitirme Çalışması012068
IST2082Biyoistatistik20024
IST4140Bulanık Mantık20025
IST3162Büyük Veri Analizine Giriş20024
IST4111Çok Değişkenli İstatistik 122036
IST4132Çok Değişkenli İstatistik 230034
IST2172Demografi20024
IST3142Deneysel Tasarım22033
IST4241Deneysel Tasarım 2 20025
IST4131Ekonometri30036
IST3150Görsel Programlama20023
IST2170Güncel İstatistik Uygulamaları20024
IST3111İktisadi İstatistik Yöntemler 30033
IST4152İleri Programlama30034
IST3032İş Hayatı İçin İngilizce20023
IST9901İşletmede Mesleki Eğitim 130034
IST9902İşletmede Mesleki Eğitim 220025
IST9903İşletmede Mesleki Eğitim 320025
IST9904İşletmede Mesleki Eğitim 430033
IST1141İstatistiğe Giriş20025
IST1142İstatistik30035
IST1922İstatistik30033
IST3152İstatistik Paket Programları Kullanımı30035
IST1950İstatistik Ve Olasılık20023
IST2041İstatistikçiler için Ana İşletmecilik Bilgileri20022
IST4240İstatistikçiler için Matematiksel Programlama20025
IST4220İstatistiksel Kalite Kontrol20025
IST2092İstatistiksel Simülasyon20024
IST4221İstatistikte GIS Uygulamaları20025
IST3082İstatistikte Parametre Tahmini ve Hipotez Testi20023
IST3130Karar Teorisi20023
IST4242Kategorik Veri Analizine Giriş20025
IST3190Krizde İşletme Yönetimi 20024
MAT1811Lineer Cebir I30034
MAT1812Lineer Cebir II30035
IST3092Lineer Modeller 20023
IST3330Mali Cebir ve Ticari Hesap20023
IST2121Matematiksel İstatistiğe Giriş22037
IST2022Matematiksel İstatistik22036
IST2072Matlab ile İstatistiksel Analiz20024
IST2161Mesleki İngilizce 120022
IST2162Mesleki İngilizce 220022
IST3002Mesleki Staj00005
IST3252Nümerik Analiz20024
IST1131Olasılığa Giriş20024
IST1132Olasılık22037
IST1990Olasılık ve İstatistik30035
IST3011Optimizasyon22036
IST2081Örnekleme 130033
IST2152Örnekleme 230035
IST3141Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler30034
IST4120Pazar Araştırma Teknikleri20024
IST3230Planlama Teknikleri20023
IST2122Python ile İstatistik Uygulamalar20024
IST3110R ile İstatistik Uygulamaları20023
IST3121Regresyon Analizi 130035
IST3122Regresyon Analizi 230035
IST4512Robust Tahmin Yöntemleri ve R Uygulamaları20025
IST3210SAS Programı ile İstatistik20023
IST3132Stokastik Süreçler20024
IST4141Türkiye Ekonomisinin Kantitatif Analizi20024
IST1870Uygulamalı Bilimler için İstatistik 20024
IST1930Uygulamalı Bilimler İçin İstatistik30033
IST4422Uygulamalı Optimizasyon20025
IST4322Uygulamalı Panel Veri Analizi20025
IST2252Veri Analizi20023
IST4412Veri Madenciliğine Giriş20025
IST4171Veri Sınıflandırma Yöntemleri20024
IST2142Veri Tabanı30035
IST4130WEB Programlama20024
IST4160Yönetsel Karar Verme Teknikleri 20024
IST3012Yöneylem Araştırması 122035
IST4232Yöneylem Araştırması 230034
IST4122Zaman Serileri30035
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
IST5101Bayesçi Veri Analizi 30037.5
IST5102Bekleme Hattı Problemleri30037.5
IST5103Biyoistatistik Uygulamaları30037.5
IST5104Çok Aşamalı İstatistiksel Modeller30037.5
IST5105Çok Değişkenli İstatistik Analiz30037.5
IST5106Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler30037.5
IST5127Çoklu Sensor Veri Füzyon Analizi30037.5
IST5129Dayanıklı İstatistik30037.5
IST5002Dönem Projesi020015
IST5108Hayatta Kalım ve Olaylar Tarihçesi Analizi30037.5
IST5109İleri Aktüerya Teknikleri30037.5
IST5110İleri Regresyon Analizi30037.5
IST5111İstatistiksel Geçerlilik ve Güvenirlik30037.5
IST5112İstatistiksel Programlama 30037.5
IST5113İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları30037.5
IST5114İstatistikte Matematiksel Yöntemler 30037.5
IST5115Lineer Olmayan Programlama 30037.5
IST5126Log-Doğrusal Modeller30037.5
IST5116Oyunlar ve Karar Verme30037.5
IST5121Panel Veri Modelleri30037.5
IST5124Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler30037.5
IST5117Pazarlama Araştırmalarında İleri Teknikler 30037.5
IST5122Portföy Optimizasyonu30037.5
IST5001Seminer01007.5
IST5125Sosyal Ağ Analizi30037.5
IST5123Uygulamalı Regresyon Yöntemleri30037.5
IST5118Uygulamalı Zaman Serileri30037.5
IST5003Uzmanlık Alan Dersi300010
ISTUYL1Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)30037.5
IST5128Veri Düzenleme ve Görselleştirme 30037.5
IST5119Veri Zarflama Analizi ve Uygulamaları30037.5
IST5120Yapay Zeka30037.5
IST5000Yüksek Lisans Tezi010020
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST6120Alternatif Regresyon Yöntemleri30037.5
IST6122Bayesçi Ağlara Giriş30037.5
IST6121Bilgisayar Destekli Çıkarsama Yöntemleri30037.5
IST6119Boylamsal Veri Analizi30037.5
IST6101Bulanık Olasılık30037.5
IST6102Cevap Yüzeyi Metodolojisi30037.5
IST6103Dinamik istatistik30037.5
IST6000Doktora Tezi010030
IST5107Ekonometrik Modeller ve İstatistik Aletler30037.5
IST6104Finansta İstatistik Yöntemler30037.5
IST6105İleri Aktüerya Matematiği30037.5
IST6106İleri Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler30037.5
IST6107İstatistik Teorisine Giriş 30037.5
IST6108İstatistiksel Modelleme için Simulasyon30037.5
IST6109İstatistiksel Veri Madenciliği30037.5
IST6110İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler30037.5
IST6111İstatistikte Monte Carlo Uygulamaları30037.5
IST6112İstatistikte Yapısal Eşitlik Modelleri 30037.5
IST6118Kapula Teorisi ve Finansal Uygulamaları30037.5
IST6113Kategorik Veri Analizi30037.5
IST6114Risk Analizi30037.5
IST6001Seminer02007.5
IST6189Seminer02017.5
IST6123Seyrek İstatistiksel Modelleme30037.5
IST6115Uygulamalı Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller 130037.5
IST6116Uygulamalı Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller 230037.5
IST6003Uzmanlık Alan Dersi500010
ISTUDR1Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)50057.5
IST6124Web Tabanlı İstatistik Uygulamaları Geliştirme30037.5
IST6117Yapay Zeka Uygulamaları30037.5