Sosyoloji Bölümü Dersler

Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL512419. Yüzyıl Avrupa Düşünce Tarihi30037.5
ITB5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
TAR5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
TAR5110Avrupa Tarihi30037.5
FEL5116Bilim Felsefesinin Sorunları30037.5
FEL5111Çağdaş Felsefe Akımları 30037.5
TAR5115Cumhuriyet Tarihinde Seçme Konular30037.5
FEL5117Din Felsefesinin Sorunları30037.5
ITB5106Düşünce Tarihi: Kavramsal Çerçeve 30037.5
ITB5114Etnik ve Kültürel Çeşitlilik30037.5
TAR5111Geç Dönem Osmanlı Tarihi30037.5
FEL5104Hukuk Felsefesinin Temel Problemleri 30037.5
FEL5113İslam Felsefesi Ekolleri 30037.5
FEL5108Kavramlar Tarihi 30037.5
TAR5112Kavramlar Tarihi30037.5
TAR5108Kent Tarihi ve Toplumsal Kuram30037.5
FEL5112Klasik Siyaset Felsefesi30037.5
ITB5104Kültürel Kuram ve Analiz 30037.5
ITB5113Mekan, Yer ve Kimlik30037.5
ITB5112Milliyetçilik: Kökenleri, İdeolojileri, Biçimleri30037.5
FEL5120Mimarlık Felsefesi 30037.5
FEL5105Modern Dönem Bilim Felsefesi Metinleri30037.5
FEL5106Modern Dönem Din Felsefesi30037.5
ITB5108Modern Dünya Düzeninin Gelişimi: Toplum, Siyaset ve Ekonomide Dönüşümler30037.5
ITB5199Modern Dünya Tarihi 30037.5
FEL5103Modern Siyaset Felsefesi30037.5
FEL5110Modern Türk Düşüncesi 30037.5
FEL5109Osmanlı Dünyası’nda Estetik 30037.5
FEL5123Osmanlı Düşünce Tarihi 30037.5
ITB5111Osmanlı Kültürel Tarihi30037.5
TAR5113Osmanlı Kültürü ve Gündelik Hayatı30037.5
TAR5100Osmanlı Modernleşme Tarihi30037.5
TAR5101Osmanlı Paleografya ve Diplomatiği30037.5
TAR5102Osmanlı Tarihinde Seçme Konular30037.5
FEL5119Osmanlı Zihniyet Dünyasının Temel Kavramları: Din, Dil, Devlet ve Siyaset 30037.5
ITB5001Seminer01007.5
TAR5001Seminer02007.5
ITB5197Sosyal Bilimlerde Çağdaş Akımlar30037.5
ITB5110Sosyal Bilimlerde Metodolojiye Giriş 30037.5
ITB5100Sosyal Bilimlerde Metot Tartışmaları 30037.5
ITB5105Sosyal Bilimlerde Tarihsel Analizler30037.5
ITB5101Sosyal Bilimlerde Temel Kuramlar30037.5
ITB5192Sosyal ve Siyasal Hareketler30037.5
TAR5103Tarih Araştırmalarında Kaynak ve Metodoloji30037.5
FEL5118Tarih Felsefe İlişkisi30037.5
TAR5106Tarih Felsefesi30037.5
FEL5107Tarih-Felsefe İlişkisinin Temel Metinleri 30037.5
ITB5107Tarihe Yeni Yaklaşımlar30037.5
TAR5104Tarihyazımı30037.5
ITB5109Toplumsal ve Siyasal Hareketler30037.5
TAR5105Türk Demokrasi Tarihi30037.5
TAR5107Türk Dış Politikasında Temel Konular30037.5
TAR5114Türk Siyasetinde Temel Meseleler30037.5
ITB5103Türkiye’de Kalkınma: Kuramsal bir Yaklaşım30037.5
TAR5003Uzmanlık Alan Dersi300010
ITB5003Uzmanlık Alan Dersi300010
UZM (YL)Uzmanlık alan dersi (Yüksek Lisans)30037.5
TAR5109Yakın Dönem Türk Düşünce Tarihi30037.5
TAR5000Yüksek Lisans Tezi010020
ITB5000Yüksek Lisans Tezi010020
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB6119Algının Tarihi30037.5
ITB6000Doktora Tezi010030
ITB6122Film Felsefesi30037.5
ITB6112Gündelik Yaşamın Tarihi30037.5
ITB6103Kent Çalışmalarında Çağdaş Yaklaşımlar30037.5
ITB6114Komplo Kültürleri30037.5
ITB6113Kültür Tarihi30037.5
ITB6104Kültür, İktidar ve Eşitsizlik30037.5
ITB6100Kültürel Çalışmalarda Kuramlar30037.5
ITB6110Kültürel Çeşitlilik30037.5
ITB6102Kültürel Miras Çalışmaları30037.5
ITB6121Maddi Kültürün Tarihi30037.5
ITB6109Medya ve Kültürel Temsil30037.5
ITB6107Mekan ve Kimlik30037.5
ITB6101Niteliksel Araştırma Yöntemleri30037.5
ITB6125On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Müzik: Kültürel Süreçler30037.5
ITB6108Orta Doğu’da Azınlıklar30037.5
ITB6106Osmanlı Merasimleri ve Adetleri30037.5
ITB6105Politik Ekonomi ve Kültürel Çalışmalar30037.5
ITB6001Seminar02007.5
ITB6123Siyasi Düşüncede Dil ve İktidar30037.5
ITB6126Sözlü Tarih ve Hafıza30037.5
ITB6120Tarih, Anlatı, Söylem30037.5
ITB6118Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil30037.5
ITB6116Türk Düşünce Tarihinde Bergsonculuk30037.5
ITB6115Türk Düşünce Tarihinde Materyalizm ve Pozitivizm30037.5
ITB6117Türkiye’de Popüler Kültür30037.5
ITB6003Uzmanlık Alan Dersi500010
ITB6124Yaşlanma ve Yoksulluğun Sosyo-Kültürel Bağlamı30037.5
ITB6111“Irk”ın ve Etnisitenin Kültürel Siyaseti30037.5