İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO2232Algoritma ve Programlama20022
IMO2231Analitik Geometri20024
IMO3021Analitik Geometri I30035
IMO3102Analitik Geometri II30035
IMO2011Analiz I42058
IMO2102Analiz II42059
IMO3011Analiz III30035
IMO1121Analiz-120023
IMO1122Analiz-220024
IMO2241Analiz-320023
IMO2010Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi20024
IMO2051Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi20023
IMO2010Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi20024
IMO3051Bilim Tarihi20023
IMO2041Bilimsel Araştırma Yöntemleri20023
IMO2071Bulanık Mantık 20023
IMO3341Cebir20022
IMO2061Cebir Öğretimi20023
IMO3312Cebir Öğretimi30035
IMO3041Cebire Giriş30035
IMO4072Çevre Eğitimi30035
IMO3012Diferansiyel Denklemler40046
IMO4011Elementer Sayı Kuramı30035
IMO4052Fen Teknoloji ve Toplum30035
IMO2031Fizik I40046
IMO2032Fizik II40046
IMO1021Genel Matematik420515
IMO1042Geometri30037
IMO4051Geometri Öğretimi30035
IMO3321Geometri ve Ölçme Öğretimi30034
IMO3071Görsel Matematik20023
IMO2030İlkokul Matematik Öğretimi20024
IMO3331İstatistik20022
IMO3031İstatistik ve Olasılık22035
IMO3032İstatistik ve Olasılık II22034
IMO2020Kültür ve Matematik20024
IMO2021Lineer Cebir I30035
IMO2022Lineer Cebir II30035
IMO2221Lineer Cebir-120023
IMO2222Lineer Cebir-220022
IMO4441Mantıksal Akıl Yürütme20023
IMO1111Matematiğin Temelleri-120022
IMO1112Matematiğin Temelleri-220024
IMO2040Matematik Ders Kitabı İncelemesi20024
IMO4102Matematik Eğitiminde Alan Çalışması 30035
IMO2050Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları20024
IMO2060Matematik Eğitiminde Özdüzenleme20024
IMO4202Matematik Felsefesi200210
IMO4422Matematik Felsefesi20023
IMO3061Matematik Öğrenimi ve Öğretimi20023
IMO2211Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
IMO2070Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme20024
IMO3332Matematik Öğretiminde İlişkilendirme30034
IMO4431Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları20023
IMO2080Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı20024
IMO4432Matematik Öğretiminde Modelleme20024
IMO2090Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
IMO2110Matematik Sınıflarında İletişim20024
IMO1131Matematik Tarihi20023
IMO4021Matematik Tarihi 20024
IMO4042Matematiksel Modeller30035
IMO4022Matematiksel Oyunlar 30035
IMO4041Matematiksel Programlama30035
IMO4421Matematikte Problem Çözme20023
IMO2062Öğrenme İçin Motivasyon Prensipleri30035
IMO4301Öğretmenlik Uygulaması-1260510
IMO4302Öğretmenlik Uygulaması-2260512
IMO2042Okul Matematik Müfredatı30035
IMO2242Olasılık20023
IMO3322Olasılık ve İstatistik Öğretimi30034
IMO2212Ortaokul Matematik Öğretim Programları20023
IMO2052Ortaokulda Matematik Öğretimi30035
IMO2130Oyunla Matematik Öğretimi20024
IMO4031Özel Diferansiyel Denklemler 30035
IMO3202Özel Öğretim Yöntemleri II22034
IMO3311Sayıların Öğretimi30035
IMO4032Sayısal Analiz Yöntemleri 30035
IMO2140Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
IMO1132Soyut Matematik20025
IMO1032Soyut Matematik30038
IMO3062Topluma Hizmet Uygulamaları12023
IMO2072Türkiye Coğrafyası ve Politiği30035
IMO2120Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi20024
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 20025
IMO5006Eğitim İstatistiği 1 30037.5
IMO5008Eğitim İstatistiği 230037.5
IMO5007İlköğretimde Program Geliştirme 30037.5
IMO5019Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş30037.5
IMO5010Matematiği Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 30037.5
IMO5013Matematik Eğitimi Metinlerinin Analizi 30037.5
IMO5005Matematik Eğitimi Nitel Araştırma Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri 30037.5
IMO5009Matematik Eğitiminde Araştırma ve Alan Uygulamaları 30037.5
IMO5011Matematik Eğitiminde Görselleştirme 30037.5
IMO5012Matematik Eğitiminde Motivasyon Araştırmaları 30037.5
IMO5014Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 30037.5
IMO5015Matematik Eğitiminde Proje Geliştirme 30037.5
IMO5001Seminer01007.5
IMO5003Uzmanlık Alan Dersi300010
IMO5000Yüksek Lisans Tezi010020