Disiplinler Arası Bölüm Dersler

Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SIB5150Adli Bilişim30037.5
SIB5103Ağ Güvenliği30037.5
AUS5115Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Modelleme30037.5
AUS5190Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Sinyalizasyon30037.5
AUS5120Akıllı Ulaşım Sitemlerinde Haberleşme Teknolojileri30037.5
TET5707Alternatif Yakıtlar30037.5
AUS5220Araçlar Arası Haberleşme30037.5
BYT5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
AVİ5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
ENT5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
TET5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
AUS5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
UKB5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
SIB5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
VBL5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
TET5202Atıktan Hidrojen Üretimi 30037.5
AVİ5103Aviyoniğin Temelleri30037.5
AVİ5101Aviyonik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler30037.5
AVİ5113Aviyonik Mühendisliğinde Özel Konular30037.5
AVİ5105Aviyonik Sistem Programlama30037.5
AVİ5104Aviyonik Veri İletişimi Donanım Entegrasyonu ve Test30037.5
AVİ5107Aviyonikte Sistem Mühendisliği30037.5
SIB5100Bilgi Güvenliği ve Yönetimi30037.5
SIB5140Bilgi Sistemleri Mühendisliği30037.5
AUS5200Bilgisayar Destekli Haberleşme Sistemlerinin Tasarımı30037.5
BYT5110Biyomimetik ve Nanobiyoteknoloji 30037.5
BYT5150Biyoteknolojide Deney Hayvanlarının Kullanımı 30037.5
BYT5140Biyoteknolojik Uygulamalarda In vitro Deneysel Araştırma Teknikleri30037.5
BYT5100Biyoteknolojinin Temelleri 30037.5
BYT5190Biyotransformasyon30037.5
UKB5160Blok Zinciri Ve Dağıtık Sistemler30037.5
TET5705Borun Yeni Nesil Enerji Sistemlerinde Kullanımı30037.5
VBL5160Büyük Veriye Giriş 30037.5
UKB5170Çeşitlilik ve Göç Yönetimi30037.5
UKB5190Çok Düzeyli Göç Yönetişimi 30037.5
AUS5170Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri 30037.5
UKB5120Demokrasi ve Kent30037.5
VBL5190Denetimli İstatistiksel Öğrenme30037.5
VBL5200Denetimsiz İstatistiksel Öğrenme30037.5
BYT5170Doku Mühendisliği Ve Teknolojisi 30037.5
ENT5100Elektrik Enerjisi Dağıtım Mühendisliği30037.5
ENT5101Elektrik Enerjisi İletim Mühendisliği30037.5
ENT5102Elektrik Santralleri için Elektrik Makinesi ve Güç Elektroniği Tasarımı 30037.5
ENT5103Elektrik Santrallerinde Kontrol ve Otomasyon Uygulamaları30037.5
AVİ5109Elektro-Optik Sistemler30037.5
TET5403Elektrokimyasal Enerji Depolama Sistemleri: Bataryalar 30037.5
ENT5104Endüstri Tesislerinde Enerji Ekonomisi 30037.5
BYT5130Endüstriyel Biyoteknoloji 30037.5
TET5405Enerji Depolama için Fonksiyonelleştirilmiş Yapılar30037.5
TET5404Enerji Depolama Uygulamaları30037.5
TET5301Enerji Ekonomisi ve İklim Değişiklikleri Politikaları30037.5
TET5502Enerji Politikaları ve Karar Verme 30037.5
TET5303Enerji Politikaları ve Sosyal Etkileri30037.5
TET5504Enerji Sektöründe Proje Yönetimi 30037.5
TET5102Enerji Sistemlerinde Derin Öğrenme 30037.5
TET5602Enerji Sistemlerinde Makine Öğrenmesi Uygulamaları30037.5
TET5503Enerji Stratejilerinin Değerlendirilmesi 30037.5
TET5508Enerji Tedarik Zincirlerinde Ağ Tasarımı 30037.5
TET5604Enerji ve Sürdürülebilirlik30037.5
ENT5105Enerji Verimliliği ve Kalitesi30037.5
TET5603Entegre Enerji Sistemleri30037.5
UKB5180Gayrimenkul Geliştirmede Yenilikçilik30037.5
TET5802Gelişen PV Teknolojileri30037.5
AVİ5115Gömülü Sistem Geliştirme ve Entegrasyonu30037.5
SIB5180Güvenli Tümleşik Devreler ve Sistemler30037.5
SIB5105Güvenli Yazılım Geliştirme30037.5
AVİ5108Hata Giderici Aviyonik Tasarım30037.5
SIB5170Hata Kontrol Kodları30037.5
AVİ5102Havacılık Standartları Yazılım Tasarımı ve Sertifikasyon30037.5
VBL5150Hesaplamalı Sürü Zekası30037.5
TET5701Hidrojen Enerjisine Giriş30037.5
TET5704Hidrojen Teknolojilerinde Elektrokimyasal Enerji Dönüşümü 30037.5
TET5702Hidrojen Üretim Yöntemleri30037.5
ENT5106İleri Enerji Depolama Sistemleri30037.5
BYT5180İleri Moleküler Biyoteknoloji 30037.5
AUS5210İletişim Teknolojileri30037.5
UKB5200İlişkisel Ekonomi30037.5
SIB5102Iot Güvenliği30037.5
SIB5120İşletim Sistemi Güvenliği30037.5
UKB5150Kamu Politikaları İçin Büyük Veri Analitiği30037.5
TET5708Karbon Yakalama, Depolama ve Kullanma Yöntemleri30037.5
ENT5107Kaymalı Yatak Teknolojisi30037.5
UKB5140Kent Bilimi Laboratuvarı30037.5
UKB5210Kent Mekânsal Analizleri30037.5
UKB5130Kentsel Bilişimin Temelleri30037.5
UKB5220Kentsel ve Bölgesel Ekonomik Gelişme Teorileri30037.5
ENT5108Konstrüksiyonda Özel Konular30037.5
SIB5104Kriptografiye Giriş30037.5
SIB5106Linux Sistem Yönetimi30037.5
VBL5180Makine Öğrenmesine Giriş30037.5
AUS5230Makineler Arası İletişim30037.5
BYT5120Metagenomik30037.5
AUS5240Mobil Teknolojiler İçin Veri İşleme Teknikleri30037.5
ENT5109Mühendislikte Optimizasyon30037.5
ENT5110Ölçme Değerlendirme ve İleri İstatistik30037.5
SIB5130Penetrasyon Testi30037.5
SIB5130Penetrasyon Testi30037.5
SIB5101Programlamaya Giriş30037.5
AUS5100Raylı Sistem Araçlarında Yapısal Tasarım30037.5
AUS5160Raylı Sistemlerde Fonksiyonel Emniyet30037.5
AUS5140Raylı Sistemlerde Test ve Sertifikasyon Yönetimi 30037.5
AUS5180Raylı Sistemlerde Titreşim ve Gürültü Analizi30037.5
AUS5150Rayli Sistemlerde ve Elektrik Tesislerinde Koruma30037.5
AUS5130Raylı Sistemlerin Temelleri30037.5
AUS5110Raylı Taşıtlarda Ömür Hesapları30037.5
BYT5160Rejeneratif Tıp Uygulamaları İçin Doku İskelesi Üretim Teknikleri30037.5
TET5804Rüzgar Enerji Dönüşüm Sistemleri 30037.5
SIB5160Saldırı Algılama ve Önleme30037.5
TET5706Sektörel Hidrojen Kullanımı 30037.5
BYT5001Seminer01007.5
AVİ5001Seminer01007.5
ENT5001Seminer01007.5
TET5001Seminer01007.5
AUS5001Seminer01007.5
UKB5001Seminer01007.5
SIB5001Seminer01007.5
VBL5001Seminer01007.5
AVİ5111Seyrüsefer Sistemleri 30037.5
SIB5110Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği30037.5
SIB5110Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği30037.5
AVİ5110Simülatör Sistemleri30037.5
TET5501Son Kilometre Lojistiği: Veri Analitiği ve Modelleri30037.5
TET5402Süperkapasitörler ile Elektriksel Enerji Depolama 30037.5
SIB5107Telsiz ve Mobil Ağların Güvenliği30037.5
TET5002Temiz Enerji Teknolojileri30037.5
AVİ5112Uçak Dinamikleri ve Kontrolü30037.5
AVİ5114Uçak Sistem Tanıma30037.5
UKB5100Uygulamali Kentsel Veri Bilimi30037.5
BYT5003Uzmanlık Alan Dersi300010
AVİ5003Uzmanlık Alan Dersi300010
TET5003Uzmanlık Alan Dersi 000310
AUS5003Uzmanlık Alan Dersi300010
UKB5003Uzmanlık Alan Dersi300010
SIB5003Uzmanlık Alan Dersi300010
VBL5003Uzmanlık Alan Dersi300010
ENT5003Uzmanlık Alan Dersi300010
VBL5100Veri Bilimi için Algoritma Tasarımı ve Analizi30037.5
VBL5130Veri Bilimi için Çıkarsamalı İstatistik30037.5
VBL5120Veri Bilimi İçin Olasılık ve İstatistik30037.5
VBL5140Veri Biliminin Matematiksel Temelleri30037.5
VBL5110Veri Madenciliği30037.5
VBL5210Veri Tabanı Yönetimi ve Veri Ambarı Kavramları30037.5
UKB5110Veri Yönetişimi: Etik, Hukuk Ve Siyaset30037.5
AUS5250Verilerin Görselleştirilmesi30037.5
VBL5170Yapay Zekaya Giriş30037.5
TET5201Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi30037.5
TET5101Yeni Nesil Elektrik Enerji Sistemleri ve Yönetimi30037.5
TET5803Yeni Nesil Nükleer Enerji Teknolojileri ve Uygulama Alanları 30037.5
TET5801Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Fizibilite Analizi30037.5
ENT5111Yenilenebilir Enerji Sistemleri30037.5
BYT5000Yüksek Lisans Tezi 010020
AVİ5000Yüksek Lisans Tezi010020
ENT5000Yüksek Lisans Tezi 010020
TET5000Yüksek Lisans Tezi 010020
AUS5000Yüksek Lisans Tezi010020
UKB5000Yüksek Lisans Tezi010020
SIB5000Yüksek Lisans Tezi010020
VBL5000Yüksek Lisans Tezi010020
AUS5260Zeki Optimizasyon Yöntemleri30037.5
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENT6000Doktora Tezi010030
TET6000Doktora Tezi 010020
ENT6100Endüstriyel Tesislerde Yorulma30037.5
ENT6101Enerji Sistemlerinde İleri Isı ve Kütle Transferi30037.5
ENT6102Işınımla Isı Transferi30037.5
ENT6103Motorlar-Yanma30037.5
ENT6001Seminer02017.5
TET6001Seminer01007.5
ENT6104Termik Santral Kimyası30037.5
ENT6105Termik Santrallerde Havalandırma Problem ve Çözümleri30037.5
TET6002Termoakışkanlar30037.5
TET6003Uzmanlık Alan Dersi 300010
ENT6003Uzmanlık Alan Dersi500010