Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3311Anadolu ve Rumeli Ağızları Ses ve Biçimbilgisi20023
TDE4316Anadolu ve Rumeli Ağızları Sözvarlığı20024
TDE3371Anlatı Çözümlemeleri20023
TDE2308Arapça20023
TDE3308Azerbaycan Dili ve Edebiyatı20024
TDE2302Batı Edebiyatı 20023
TDE3322Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri20024
TDE4000Bitirme Çalışması08048
TDE4351Büyük Şark Klâsikleri20024
TDE4271Çağatayca30034
TDE2306Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası20023
TDE4315Cumhuriyet Devri Türk Tiyatrosu20024
TDE4262Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı30035
TDE4251Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü30034
TDE4306Dil Semineri Dilde Sadeleşme30035
TDE4305Dil Semineri Sözlükçülük30035
TDE3382Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı20024
TDE4352Divan Edebiyatı Tartışmaları20024
TDE3341Edebî Sanatlar20023
TDE2271Edebiyat Kuramları 20024
TDE4318Eleştirel Okuma30035
TDE2231Eski Anadolu Türkçesi 13-14. Yüzyıl20023
TDE2232Eski Anadolu Türkçesi 15. Yüzyıl20023
TDE2241Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl30034
TDE2242Eski Türk Edebiyatı 15. Yüzyıl30034
TDE3241Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl30035
‎TDE3242‎Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl30035
TDE4241Eski Türk Edebiyatı 18. Yüzyıl20024
TDE4242Eski Türk Edebiyatı 19. Yüzyıl20024
TDE1271Eski Türk Edebiyatına Giriş20024
TDE1272Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür 20024
TDE4371Eski Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları30035
TDE3321Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler20023
TDE2304Farsça20023
TDE3352 Fuzuli20024
TDE2281Geleneksel Türk Tiyatrosu20023
‎TDE3231‎Genel Dilbilim Fonetik-Morfoloji20024
‎TDE3272‎Genel Dilbilim Sentaks-Semantik20023
TDE2310Halk Bilimi20023
‎TDE3212‎Harezm-Kıpçak Türkçesi30034
TDE3262II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı30035
TDE3261II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş30035
TDE4342İstanbul Folkloru30035
TDE4341İstanbul Folkloru'na Giriş20024
TDE3211Karahanlı Türkçesi20024
TDE4308Kırgız Dili20024
TDE4372Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar20024
TDE4310Kuzey Grubu Türk Dilleri 30035
TDE2212Metin Şerhi 20023
TDE4320Modern Türk Edebiyatında Edebi Tartışmalar30035
TDE4331Modern Türk Edebiyatında Mizah20024
TDE3372Modern Türk Edebiyatında Nesir20024
TDE4381Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema30035
TDE4321Modern Türk Şiiri20024
TDE4307Oğuz Grubu Türk Dilleri 20024
TDE2221Orhon Türkçesi20024
TDE4374Osmanlı Paleografyası30035
TDE4373Osmanlı Paleografyasına Giriş30035
TDE1252Osmanlı Türkçesi Grameri30034
TDE2251Osmanlı Türkçesi I20024
TDE2252Osmanlı Türkçesi II20023
TDE1251Osmanlı Türkçesine Giriş30035
TDE4313Özbek Edebiyatı 20024
TDE2262Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye30034
TDE2261Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir30034
TDE4309Sözlükçülük ve Etimoloji 20024
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye30035
TDE1241Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro30035
TDE2312Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Alfabeler20023
TDE3306Türk Dili Gramerciliği20024
TDE1221Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıla Kadar)20023
TDE1222Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıldan Sonra)20023
TDE4304Türk Dünyası Edebiyatına Giriş 30035
TDE3364Türk Edebiyatında Deneme20024
TDE3342 Türk Eğlence Kültürü20024
TDE3221Türk Halk Edebiyatı30034
TDE1262Türk Halk Edebiyatına Giriş 30034
TDE3252Türk Halk Şiiri20023
TDE4362Türk Mitolojisi ve Türk Destanları20024
TDE3331Türk Mizah Kültürü20023
TDE4311Türk Tiyatro Tarihi30035
TDE3351Türkçede Polisiye Edebiyat20023
TDE1305Türkçenin Güncel Sorunları 20023
TDE1212Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi20024
TDE1211Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi20024
TDE2211Türkiye Türkçesi Tümce Bilgisi30034
TDE4314Türkmence20024
TDE2222Uygur Türkçesi30034
TDE1301Yazılı ve Sözlü Anlatım20023
TDE4222Yeni Türk Yazı Dilleri 20024
TDE4312Yeni Uygurca 20024
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE5205Araştırma Yöntem ve Teknikleri30037.5
TDE5203Araştırma Yöntem ve Tekniklerine Giriş30037.5
TDE5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
TDE5210Çağdaş Türk Şiiri30037.5
TDE5227Dede Korkut İncelemeleri30037.5
TDE5226Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Manzum Eserler30037.5
TDE5299Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Mensur Eserler30037.5
TDE5202Edebiyat Akımları30037.5
TDE5215Edebiyat Kuramları YL30037.5
TDE5105Eski Anadolu Türkçesi YL30037.5
TDE5214Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler 30037.5
TDE5212Eski Türk Edebiyatında Nazım30037.5
TDE5206Eski Türk Edebiyatında Nazım'a Giriş30037.5
TDE5213Eski Türk Edebiyatında Nesir30037.5
TDE5207Eski Türk Edebiyatında Nesir’e Giriş30037.5
TDE5101Eski Uygurca30037.5
TDE5112Etimoloji ve Sözlükçülük30037.5
TDE5111Gagauzca30037.5
TDE5104Genel Dilbilim30037.5
TDE5110Genel Dilbilim'e Giriş30037.5
TDE5200Halkbilimi Kuramları30037.5
TDE5103Harezm Türkçesi 30037.5
TDE5102Karahanlıca30037.5
TDE5225Karamanlıca Metin Okumaları 30037.5
TDE5224Karamanlıcıya Giriş 30037.5
TDE5201Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları30037.5
TDE5108Kazakça30037.5
TDE5106Kıpçak Türkçesi 30037.5
TDE5107Kırgızca30037.5
TDE5228Modern Türk Edebiyatında Hatırat30037.5
TDE5209Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi30037.5
TDE5100Orhon Türkçesi YL30037.5
TDE5221Osmanlı Türkçesi Edebi Metin Çözümlemeleri 30037.5
TDE5219Osmanlıca Edebi Metinler ve Arşiv Vesikaları II30037.5
TDE5218Osmanlıca Edebi Metinler ve Arşiv Vesikaları l30037.5
TDE5113Özbekçe30037.5
TDE5118Rusça Başlangıç I30037.5
TDE5119Rusça Başlangıç II 30037.5
TDE5001Seminer02007.5
TDE5001Seminer01007.5
TDE5115Ses Bilgisi30037.5
TDE5204Şiirde Anlam ve Yorum 30037.5
TDE5117Söz Dizimi30037.5
TDE5116Söz Yapımı30037.5
TDE5120Tarihi Türk Dili Metinleri 30037.5
TDE5XXXTürk Dili Semineri02017.5
TDE5208Türk Edebiyatında Mesnevi Türü30037.5
TDE5220Türk Halk Edebiyatının Kaynakları30037.5
TDE5222Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 130037.5
TDE5223Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 230037.5
TDE5230Türk Mutfak ve Yemek Kültürü30037.5
TDE5217Türk Romanında Kadın30037.5
TDE5216Türk Tiyatro Tarihi YL30037.5
TDE5114Türkmen Türkçesi30037.5
---Uzmanlık Alan (Yüksek Lisans)30037.5
TDE5003Uzmanlık Alan Dersi300010
TDE5229Yemek ve Kültür30037.5
TDE5211Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm30037.5
TDE5109Yeni Uygurca30037.5
TDE5000Yüksek Lisans Tezi010020
TDE5000Yüksek Lisans Tezi010030
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE61241950 Sonrası Türk Şiiri I: İkinci Yeni Şiiri30037.5
TDE61251950 Sonrası Türk Şiiri II: Bağımsız İsimler30037.5
TDE6101Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi ‎30037.5
TDE6103Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Yapı bilgisi30037.5
TDE6130Basın ve Edebiyat30037.5
TDE6109Çağatay Dili ve Edebiyatı30037.5
TDE6105Çuvaşça30037.5
TDE6135Divan Şiiri Poetikası30037.5
TDE6000Doktora Tezi010030
TDE6138Edebiyat Bilimi I30037.5
TDE6139Edebiyat Bilimi II30037.5
TDE6123Elyazmaları ve Özellikleri30037.5
TDE6112Eski Osmanlıca Metinlerinden Seçmeler 30037.5
TDE6113Eski Osmanlıcada Sözyapımı30037.5
TDE6128Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri30037.5
TDE6129Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri30037.5
TDE6117Genel Fonetik30037.5
TDE6108Hakasça 30037.5
TDE6114Halaçça30037.5
TDE6142Halk Anlatı İncelemeleri30037.5
TDE6141Halk Şiiri İncelemeleri30037.5
TDE6200Halkbilimi Kuramları30037.5
TDE6143İstanbul ve Kültür 30037.5
TDE6140Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları30037.5
TDE6136Klasik Metin Tamiri30037.5
TDE6116Klasik Moğolca30037.5
TDE6115Klasik Moğolcaya Giriş30037.5
TDE6111Klasik Osmanlı Nazmı30037.5
TDE6110Klasik Osmanlı Nesri30037.5
TDE6122Metin Şerhi Usulleri30037.5
TDE6104Orta Asya Türk Kültürü30037.5
TDE6145Orta Asya Türk Kültürüne Giriş 30037.5
TDE6145Orta Asya Türk Kültürüne Giriş30037.5
TDE6119Orta Asya Türk Tarihi30037.5
TDE6120Roman Teorileri ve Analizleri I30037.5
TDE6121Roman Teorileri ve Analizleri II30037.5
TDE6001Seminer02017.5
TDE6144Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları 30037.5
TDE6102Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi30037.5
TDE6100Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş30037.5
TDE6137Türk Edebiyatında Poetikalar30037.5
TDE6131Türk Edebiyatında Tartışmalar I30037.5
TDE6132Türk Edebiyatında Tartışmalar II30037.5
TDE6199Türk Kültüründe Mizah 30037.5
TDE6107Tuvaca30037.5
---Uzmanlık Alan (Doktora)50057.5
TDE6003Uzmanlık Alan Dersi500010
TDE6106Yakutça30037.5
TDE6126Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I30037.5
TDE6127Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II30037.5
TDE6133Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler I30037.5
TDE6134Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler II30037.5