Kimya Mühendisliği Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4641Atık Geri Dönüşümü 30034
KMM3502Ayırma İşlemleri22034
KMM4722Bilgisayar Destekli İleri Kimya Mühendisliği Uygulamaları30034
KMM4000Bitirme Çalışması08048
KMM4691Biyoayırma30034
KMM4651Biyokimya Mühendisliği Esasları30034
KMM4682Biyomalzeme Teknolojileri30034
KMM3551Çevre Teknolojisi30034
KMM3552Deneysel Tasarım ve Veri Analizi 30034
KMM4711Elektrokimyasal Prosesler30034
KMM3581Enerji Tasarrufu30034
KMM4642Enzim Mühendisliği Esasları30034
KMM3592Gıda Teknolojisi30034
KMM4661Gıda Teknolojisinde Temel İşlemler30034
KMM3501Girişimcilik ve Proje Yönetimi20024
KMM4752Gözenekli Malzemeler30034
KMM2601İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
KMM2602İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
KMM4810İşletmede Mesleki Eğitim 130034
KMM4820İşletmede Mesleki Eğitim 230034
KMM4830İşletmede Mesleki Eğitim 330034
KMM4840İşletmede Mesleki Eğitim 430034
KMM4652Kataliz ve Katalitik Prosesler30034
KMM3591Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri30034
KMM3611Kimya Endüstrisinde Kalite Kontrol30034
KMM4662Kimya Endüstrisinde Korozyon30034
KMM2622Kimya Mühendisleri için Malzeme Bilimi20022
KMM4671Kimya Mühendisliği Ekonomisi30034
KMM2611Kimya Mühendisliği Hesaplamaları22034
KMM3522Kimya Mühendisliği Lab 100425
KMM4601Kimya Mühendisliği Lab 200425
KMM4602Kimya Mühendisliği Lab 300425
KMM2632Kimya Mühendisliği Termodinamiği 130034
KMM3531Kimya Mühendisliği Termodinamiği 230035
KMM4051Kimya Mühendisliği Uygulamaları 12023
KMM2612Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği22035
KMM3512Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları12024
KMM3141Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30035
KMM3521Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı22035
KMM3532Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme30034
KMM4721Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon30034
KMM4611Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı 122036
KMM4622Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı 222035
KMM4692Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite Güvencesi30034
KMM1041Kimya Mühendisliğine Giriş20025
KMM4062Kimya Sanayiinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği30035
KMM3542Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği30034
KMM4621Kimyasal Reaktör Tasarımı30035
KMM4632Kimyasal Teknolojiler30034
KMM4152Kimyasal Teknolojiler Bitirme Çalışması08048
KMM4712Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi30034
KMM4672Kullanılabilir Enerji Analizi30034
KMM3541Kütle Aktarımı30034
KMM4731Membran ve Membran Prosesleri30034
KMM3621Mesleki İngilizce30034
KMM2621Mühendisler için Fiziksel Kimya22034
KMM3562Ölçme ve Kontrol Cihazları30034
KMM4681Polimer Uretimi ve Teknolojisi30034
KMM4702 Polimerlerin İşlenmesi30034
KMM4301Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü30034
KMM3572Proses Birimlerinin Tasarımı30034
KMM4631Proses Dinamiği ve Kontrol30036
KMM4142Proses ve Reaktör Tasarımı Bitirme Çalışması08048
KMM3511Sayısal Analiz 30034
KMM2002Staj 100002
KMM3002Staj 200003
KMM4732Süreç Maddelerinin Kurutulmasında İleri Hesaplamalar30034
KMM3561Teknik İletişim30034
KMM2642Teknik Resim 30034
KMM3582Tekstil Hazırlama Teknolojisi30034
KMM1002Temel Bilgisayar Bilimleri22035
KMM4132Temel İşlemler ve Termodinamik Bitirme Çalışması08048
KMM3571Yakıtlar ve Yakıt Teknolojileri30034
KMM4741 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı30034
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM5101Adsorpsiyon30037.5
KMM5102Akıllı Jeller ve Polimerlerde Biyomekanik Uygulamalar30037.5
KMM5103Akışkan Yatak Teknolojisi30037.5
KMM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
KMM5104Biyoreaktörler30037.5
KMM5105Biyoteknoloji30037.5
KMM5106Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 130037.5
KMM5107Endüstriyel Atıkların Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 230037.5
KMM5108Endüstriyel Kolloid Sistemler30037.5
KMM5109Endüstriyel Kristalizasyon30037.5
KMM5110Endüstriyel ve İçme Sularının Hazırlanması30037.5
KMM5111Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı30037.5
KMM5112Gıda Sanayiinde Özel Uygulama Alanları30037.5
KMM5113İleri Heterojen Reaksiyon Mühendisliği30037.5
KMM5114İleri Isı Aktarımı Uygulamaları30037.5
KMM5115İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği30037.5
KMM5116İleri Kimyasal Reaksiyon Kinetiği30037.5
KMM5117İleri Kütle Aktarımı30037.5
KMM5118İstatistiksel Yöntemlerle Modelleme30037.5
KMM5119İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları30037.5
KMM5120Kemometri- Kimya Müh. ve Kimyada Matematik ve İstatistik Yöntemler30037.5
KMM5133Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik 130037.5
KMM5121Kimyasal Proses Tasarımında Bilgisayar Uygulamaları30037.5
KMM5122Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu30037.5
KMM5123Kurutma Teknolojisi Uygulamaları30037.5
KMM5124Membran Teknolojileri30037.5
KMM5125Polimer İşleme Teknikleri ve Modellemesi30037.5
KMM5126Polimer Nanokompozitler ve Uygulamaları 30037.5
KMM5001Seminer02007.5
KMM5127Süperkritik Akışkan Teknolojisi30037.5
KMM5134Sürdürülebilir ve Temiz Enerji Sistemleri30037.5
KMM5128Taşınım Olayları 130037.5
KMM5129Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları30037.5
KMM5003Uzmanlık Alan Dersi 300010
KMM5130Yakıt Teknolojisi30037.5
KMM5131Yarı İletken Polimer Teknolojisi30037.5
KMM5132Yeşil Kimya Mühendisliği30037.5
KMM5000Yüksek Lisans Tezi010020
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM6101Ayırma Prosesleri30037.5
KMM6102Bor Teknolojileri30037.5
KMM6103Çok Fazlı Reaktörler30037.5
KMM6000Doktora Tezi010030
KMM6104Gıda Teknolojisinde Kimya Mühendisliği Uygulamaları30037.5
KMM6105İleri İnorganik Teknolojiler30037.5
KMM6106İleri Kimyasal Proses Dinamiği ve Kontrolü30037.5
KMM6107İleri Organik Teknolojiler30037.5
KMM6108İleri Reaktör Tasarımı30037.5
KMM6109Kimya Mühendisliğinde Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği30037.5
KMM6110Kimya Mühendisliğinde İleri Akışkanlar Mekaniği30037.5
KMM6201Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik 230037.5
KMM6111Polimer Yapı ve Özellikleri30037.5
KMM6001Seminer02007.5
KMM6113Soğutma Teknolojisi ve Uygulamaları30037.5
KMM6112Taşınım Olayları 230037.5
KMM6003Uzmanlık Alan Dersi500010