Harita Mühendisliği Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4492Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri20023
HRT3012Arazi Çalışması22036
HRT3052Arazi Çalışması 222034
HRT4531Arazi Yönetimi 120023
HRT4511Arazi Yönetimi 220023
HRT3221Bilimsel Araştırmaya Giriş02012
HRT9000Bitirme Çalışması08048
HRT4552CBS ve Coğrafi Hesaplama 20023
HRT3872CBS ve Veri Tabanı Yönetimi30034
HRT3462CBS’de Programlama20023
HRT3431Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 30035
HRT3432Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 30033
HRT4351Deformasyon Ölçmeleri20023
HRT2142Dengeleme Hesabı 30035
HRT3191Fiziksel Jeodezi 20024
HRT3822Fotogrametri30033
HRT3211Fotogrametrinin Temelleri 20023
HRT2111Geometrik Jeodezi30034
HRT3142GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi 20023
HRT4131Görüntü Analizi20023
HRT3242Görüntü İşleme Algoritmalarının Programlanması 20023
HRT2932Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi20022
HRT1011Harita Mühendisliğine Giriş20022
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi30033
HRT2121Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi 30034
HRT3372Hidrografik Ölçmeler20023
HRT4542İmar Uygulaması 22034
HRTXXXXİş Sağlığı ve Güvenliği 120022
HRTXXXXİş Sağlığı ve Güvenliği 220022
HRT4902İşletmede Mesleki Eğitim 220023
HRT4903İşletmede Mesleki Eğitim 320023
HRT4904İşletmede Mesleki Eğitim 420023
HRT4905İşletmede Mesleki Eğitim 520023
HRT1052İstatistik30033
HRT4172Jeodezi Uygulaması12023
HRT4651Jeodezide Özel Konular 20023
HRT3152Jeodezik Astronomi 20023
HRT3262Jeodezik Metroloji20023
HRT3132Jeodezik Ödevlerin Programlanması 20023
HRT4281Karar Destek Sistemleri20023
HRT2411Kartografya 130034
HRT3422Kartografya 220023
HRT4482Kartografya ve Jeoenformatik Uygulaması 12023
HRT4521Kentsel Toprak Düzenlemesi 30034
HRT3512Kırsal Toprak Düzenlemesi 20023
HRT4171Koordinat Sistemleri20023
HRT4361Madencilik Ölçmeleri20023
HRT3252Mekansal Veri Madenciliğine Giriş30034
HRT4751Mesleki Almanca20023
HRT2911Mesleki İngilizce 120022
HRT2912Mesleki İngilizce 220022
HRT2002Mesleki Staj 100003
HRT3002Mesleki Staj 200003
HRT2934Mesleki Standartlar ve Organizasyonlar20022
HRT2921Mesleki Terminoloji 120022
HRT3922Mesleki Terminoloji 220022
HRT3472Mobil CBS ve Kartografya20023
HRT4512Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 30034
HRT1112Mühendislik Hesaplamaları20023
HRT3331Mühendislik Ölçmeleri30034
HRT4372Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması12023
HRT4332Navigasyon ve Kinematik Konumlama20023
HRT1312Ölçme Bilgisi 130034
HRT2331Ölçme Bilgisi 230034
HRT2322Ölçme Bilgisi 330034
HRT3261Ölçme Sistemleri20024
HRT2341Ölçme Uygulaması22035
HRT4331Özel Ölçmeler20023
HRT3272Sayısal Analiz30036
HRT2252Sayısal Görüntü İşleme 20024
HRT3390Şehirsel Teknik Altyapı 20024
HRT4391Tasarım 1 - Yol Projesi22035
HRT4392Tasarım 2 - İmar Uygulaması12025
HRT4311Taşınmaz Değerlemesi 20022
HRT4642Taşınmaz Geliştirme Uygulaması12023
HRT3571Taşınmaz Hukuku ve Kadastro 30035
HRT4641Teknik Altyapı Ölçmeleri20023
HRT1021Teknik Resim ve Tasarı Geometri22034
HRT1172Temel Bilgisayar Bilimleri22034
HRT2442Topografik Harita Üretimi30035
HRT3350Topografya30034
HRT2132Uydu Jeodezisi 30035
HRT4201Uzaktan Algılama20022
HRT4262Uzaktan Algılama Sistemleri 20023
HRT4212Uzaktan Algılama Uygulaması 12023
HRT4901Uzaktan Algılamaya Giriş 30034
HRT4441Web CBS ve Kartografya20023
HRT4121Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri 20023
HRT4242Web Tabanlı GPS Veri Analizi20023
HRT4271Yersel Fotogrametri 20023
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5202Analitik Kartografya30037.5
HRT5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
HRT5151Arazi Değer Kazanımı30037.5
HRT6113Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri30037.5
HRT5312Batimetrik Verilerle Hidrografik Mühendislik Uygulamaları30037.5
HRT5313CBS Algoritmaları ve Programlama30037.5
HRT5204CBS ile Afet Yönetimi30037.5
HRT5205CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi30037.5
HRT5206Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi30037.5
HRT5207Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi30037.5
HRT5208Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular30037.5
HRT5209Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi ve Güvenirliği30037.5
HRT5228Coğrafi Hesaplamada Özel Konular30037.5
HRT5240Coğrafi Verilerin Geometrik Entegrasyonu30037.5
HRT5227Çoklu Algılama Sistem Verileri ile Obje Çıkarımı30037.5
HRT5102Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS)30037.5
HRT5103Deformasyon Ölçülerinin Analizi 30037.5
HRT5002Dönem Projesi020015
HRT5105Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler30037.5
HRT5301Finansal Yönetimin Temelleri 30037.5
HRT5106Gravite Ölçme ve Değerlendirme 30037.5
HRT5210Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri30037.5
HRT5107Hassas Yükseklik Ölçmeleri30037.5
HRT5108İleri Hidrografik Ölçmeler30037.5
HRT5109İleri Madencilik Ölçmeleri30037.5
INS5811İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı30037.5
INS5812İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri30037.5
HRT5211İnternet Tabanlı Kartografya ve CBS 30037.5
HRT5111Jeodezide İstatistik Analiz30037.5
HRT5112Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler 30037.5
HRT5101Jeodezik Altyapı 30037.5
HRT5113Kadastroda İleri Teknikler 30037.5
HRT5114Karayolu tasarımında cografi ve jeodezik veri altyapısı30037.5
HRT5314Kent Bilgi Sistemi Tasarımı30037.5
HRT5315Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Teknik Konular30037.5
HRT5115Kentsel Toprak Düzenlemesi Tüzesinde Teknik Konular 30037.5
HRT5116Kırsal Toprak Düzenlemesinde CBS 30037.5
HRT5117Kırsal Toprak Düzenlemesinde Teknik Konular 30037.5
HRT5212Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Teknolojisi 30037.5
HRT5213Kıyı Alanlarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı 30037.5
HRT5215Konum Temelli Servisler30037.5
HRT5216Konumsal Veri Altyapısı30037.5
HRT5217Lazer Tarama Teknolojisi30037.5
HRT5218Mekansal Veri Tabanları30037.5
HRT5219Mikrodalga Algılama Sistemleri30037.5
HRT5220Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama 30037.5
HRT5229Mobil Aygıtlarda Jeodezik Uygulamalar30037.5
HRT5118Modern Gözlem Teknikleri30037.5
HRT5120Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi30037.5
HRT5110Mühendislik Ölçmelerinde Özel Konular30037.5
HRT5121Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği 30037.5
HRT5152Mühendislikte Mesleki Yeterlilik, Personel Belgelendirme ve Akreditasyon30037.5
HRT5119Multipath etkisi ve Giderilmesi30037.5
HRT5XXXÖzel Ölçme Sistemleri ve Teknikleri30037.5
HRT5221Python ile CBS’de Programlama 30037.5
HRT5316Raylı Sistemlerde Konum ve Deformasyon Ölçmeleri30037.5
HRT5222Sayısal Arazi Modelleri 30037.5
HRT5223Sayısal Fotogrametri30037.5
HRT5224Sayısal Görüntü İşlemede Özel Konular30037.5
HRT5001Seminer02007.5
HRT5001Seminer02007.5
HRT5303Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması30037.5
HRT5304Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi 30037.5
HRT5305Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz30037.5
HRT5306Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz 30037.5
HRT5307Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat 30037.5
HRT5308Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama 30037.5
HRT5309Taşınmaz Değerleme Yöntemleri 30037.5
HRT5310Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı30037.5
HRT5122Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler 30037.5
HRT5123Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama 30037.5
HRT5124Tektonik Hareketlerin Modellenmesi 30037.5
HRT5250Tematik Kartografya ve Görselleştirme30037.5
HRT5311Temel Finansman Matematiği 30037.5
HRT5126Üç Boyutlu Jeodezi 30037.5
HRT5226Üç Boyutlu Modelleme30037.5
HRT5125Uydu Jeodezisinde Özel Konular 30037.5
HRT5230Uzaktan Algılamada Derin Öğrenme30037.5
HRT5003Uzmanlık Alan Dersi300010
HRT5127Yüksek Duyarlıklı GPS Jeodezisi30037.5
HRT5000Yüksek Lisans Tezi010020
HRT5128Zamansal Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri30007.5
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6195 Fotogrametride Özel Konular30037.5
HRT6198Analitik Fotogrametri30037.5
HRT6301Arazi Düzenlemelerinde Özel konular30037.5
HRT6181Arazi Toplulaştırmasında Teknik Yöntemler30037.5
HRT6302Arazi Yönetimi için Bilgi Organizasyon Sistemleri30037.5
HRT6308Arazi Yönetiminde Anlamsal Web Uygulamaları30037.5
HRT5203CBS ve Bilgi Teknolojileri30037.5
HRT6201CBS'nin Geometrik Temelleri30037.5
HRT6202Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Modelleme ve Üretimi30037.5
HRT6183Dengelemede Özel Konular 30037.5
HRT6101Derinlik Ölçümünde Güncel Sistemler30037.5
HRT6000Doktora Tezi010030
HRT6197Foto-Triangülasyon30037.5
HRT6210Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme30037.5
HRT6203Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Inersiyal Navigasyon Sistemleri ve Uygulamaları30037.5
HRT6199Fotogrametrik Bilgi Sistemleri30037.5
HRT6204Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin Yönetimi30037.5
HRT6180GNSS Ağlarında Ölçme ve Değerlendirme30037.5
HRT6102GNSS Tekniğinde Özel Konular30037.5
HRT6205Görüntü Bütünleştirme Teknikleri ve Uygulamaları30037.5
HRT6303Havza Esaslı Arazi Modelleme ve Analiz30037.5
HRT6103Hibrit Ölçme Sistemleriyle Yapılarının İzlenmesi30037.5
HRT6104İleri Fiziksel Jeodezi 30037.5
HRT6191İleri Yeralatı Ölçmeleri30037.5
HRT6105Jeodezide En Küçük Kareler Yöntemine göre Enterpolasyon, Filtreleme ve Kollokasyon 30037.5
HRT6182Jeodezik Ağların Optimizasyonu30037.5
HRT6304Kadastral Bilgi Sistemlerinde Programlama30037.5
HRT6206Kartografyada Özel Konular30037.5
HRT6106Kinematik Konumlamada Özel Konular30037.5
HRT6184Korelasyonlu Ölçüler Dengelemesi30037
HRT6107Küresel Jeodezik Gözlem Sistemleri30037.5
HRT6307Mekansal İstatistik30037.5
HRT6207Mekansal Semantik Web30037.5
HRT6295Mekansal Veri Altyapısı30037.5
HRT6185Modern Gözlem Yöntemlerinde Özel Konular30037.5
HRT6108Mühendislik Yapılarındaki Sürekli Ölçülerin Değerlendirilmesi30037.5
HRT6305Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri30037.5
HRT6111Raylı Sistemlerin Geometrik Tasarımı ve Aplikasyonu30037.5
HRT6208Sayısal Kartografya30037.5
HRT6001Seminer02007.5
HRT6306Tapu ve Kadastro Veri Altyapılarının UKVA İçerisinde Tanımlanması ve Modellenmesi30037.5
HRT6192Teknik Altyapı Planlaması30037.5
HRT6209Tıpta Görüntü İşleme30037.5
HRT6296Topografik Bilgi Sistemi30037.5
HRT6109Tünel Aplikasyonu ve Kontrol Ölçmeleri 30037.5
HRT6193Uzaktan Algılamada Özel Konular30037.5
HRT6003Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6110Yüksek Duyarlıklı GPS için Değerlendirme Modelleri30037.5
HRT6112Yüksek Yapılarda Ölçmeler30037.5
Dersin Seviyesi Tanımlanmamış Dersler
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4901İşletmede Mesleki Eğitim 120023