Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Dersler

Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
GIM5101Balıkçılık Sistemleri ve Balıkçı Gemilerinin Dizaynı30037.5
GIM5102Benzerlik ve Model Teorisi30037.5
GIM5103Deneysel Metodlar ve Veri Analizi30037.5
GIM5132Deniz Taşımacılığı ve Ekonomisi 30037.5
GIM5104Denizcilik Endüstrisinde Bilgisayar Uygulamaları30037.5
GIM5129Denizcilik Endüstrisinde Malzeme Teknolojisi 30037.5
GIM5133Denizcilikte İş Stratejisi ve Yönetim 30037.5
GIM5105Denizcilikte Uluslararası Kurallar ve Sertifikasyon30037.5
GIM5106Dinamik Sistemlerin Kontrolü ve Ölçme30037.5
GIM5107Gemi Ana Makinelerinde Teknik Diagnostik30037.5
GIM5108Gemi Dizel Motorlarının Termodinamik Simülasyonu30037.5
GIM5130Gemi Mühendisliğinde Deney Teknikleri 30037.5
GIM5128Gemi Stabilitesinde Özel Konular 30037.5
GIM5109Gemi Yapılarında Matris Metodları ve Uygulaması30037.5
GIM5110Gemilerde Egzoz Gazı Emisyonlarının Oluşumu ve Yayılması30037.5
GIM5134Gemilerde Elektrik Güç Sistemleri 30037.5
GIM5111Gemilerde Enerji Ekonomisi30037.5
GIM5135Gemilerde Enerji Verimliliği 30037.5
GIM5131Gemilerde Kullanılan İleri Kaynak ve Muayene Yöntemleri 30037.5
GIM5112Gemilerde, Şok, Titreşim, Gürültü30037.5
GIM5124Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 30037.5
GIM5122İleri Akışkanlar Mekaniği 30037.5
GIM5113Kavitasyon-Süperkavitasyon30037.5
GIM5121Mühendislik Matematiği 30037.5
GIM5123Mühendislik Problemlerinde Araştırma ve Çözüm Teknikleri 30037.5
GIM5114Mühendislik Problemlerinde Bilgisayar Uygulamaları30037.5
GIM5115Özel Gemiler30037.5
GIM5126Savaş Gemilerinin Tasarım Esasları 30037.5
GIM5116Sayısal Yöntemler ile Akışkanlar Mekaniği30037.5
GIM5001Seminer02007.5
GIM5125Sonlu Elemanlar Metodu ve Gemi Mühendisliği Uygulamaları 30037.5
GIM5117Sonlu Elemanlar Metodunun Gemi İnşaatında Uygulamaları30037.5
GIM5120Tribolojinin Esasları30037.5
GIM5003Uzmanlık Alan Dersi300010
GIM5119Yat Dizayn Prensipleri30037.5
GIM5127Yat Tasarım Esasları 30037.5
GIM5000Yüksek Lisans Tezi010020
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM6122Akış Kaynaklı Akustik ve Titreşimler 30037.5
GIM6101Dijital Kontrol Sistemleri ve Uygulamaları30037.5
GIM6000Doktora Tezi010020
GIM6126Gemi Dizel Motorlarının Termodinamik Simülasyonu 30037.5
GIM6102Gemi Hareket ve Manevralarında Özel Konular30037.5
GIM6103Gemi Makinelerinde Özel Konular30037.5
GIM6104Gemi Mühendisliğinde Modelleme Teknikleri30037.5
GIM6117Gemi Pervaneleri ve Kavitasyon 30037.5
GIM6105Gemi Pervanelerinde Kavitasyon Kaynaklı Gürültü30037.5
GIM6107Gemi Termal Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu30037.5
GIM6120Gemi Yapısal Mekaniği30037.5
GIM6127Gemilerde Enerji Ekonomisi ve Yönetimi30037.5
GIM6106Gemilerde Enerji Verimliliği30037.5
GIM6119Gemilerde Titreşim ve Gürültü 30037.5
GIM6124Gemilerde Yorulma ve Kırılma 30037.5
GIM6123Hesaplamalı Termo-Akışkan 30037.5
GIM6125İçten Yanmalı Motorlarda Özel Konular 30037.5
GIM6108İleri Dalga Mekaniği30037.5
GIM6109İleri Gemi Mukavemeti30037.5
GIM6116İleri Sayısal Yöntemler30037.5
GIM6128Kısmi Diferansiyel Denklemler 30037.5
GIM6110Konveksiyonun Esasları ve Nümerik Metotlar30037.5
GIM6111Makine Akışkan Sızıntı Simülasyonu30037.5
GIM6112Modele Dayalı Kontrol30037.5
GIM6113Pervane Teorisi ve Tasarımı30037.5
GIM6001Seminer02007.5
GIM6121Sualtı Patlamaları 30037.5
GIM6118Türbülanslı Akış ve Türbülans Modelleri 30037.5
GIM6114Uygulamalı Akışkanlar Dinamiğinin Metodolojisi30037.5
GIM6003Uzmanlık Alan Dersi500010