Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP3100 Katılımcı Kültürel Miras Yönetimi20025
SBP330020. Yüzyılın Ünlü Mimarları ve Şehircileri20024
SBP2941Analiz Yöntem ve Teknikleri30034
SBP4960Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri20024
SBP4900Avrupa Birliği (AB) Projeleri Yazım ve Yönetimi20024
SBP3310Bilgisayar Destekli Tasarım20024
SBP4000Bitirme Çalışması08048
SBP2021Bölge Planlama20022
SBP3320Çevre Psikolojisi 20024
SBP4950Coğrafya ve Kent Morfolojisi20024
SBP2121Dayanıklı ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri20025
SBP2020Deprem ve Planlama30033
SBP2051Ekoloji 20022
SBP2310Ekolojik Ekonomi Prensipleri20025
SBP3230Ekonomik Faaliyetlerde Yer Seçimi20024
SBP2320Ekonomik Mekanı Anlamak20025
SBP4300Hizmet Sektörü ve Bölgesel Gelişme20024
SBP3201İletişim Sosyolojisi20024
SBP3181İmar ve Çevre Hukuku 20022
SBP1062İnsan Yerleşmelerinin Evrimi 40044
SBP4181İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
SBP4182İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SBP4012İşletmede Mesleki Eğitim 120024
SBP4022İşletmede Mesleki Eğitim 220024
SBP4032İşletmede Mesleki Eğitim 320024
SBP4042İşletmede Mesleki Eğitim 400003
SBP4052İşletmede Mesleki Eğitim 500003
SBP4310Katılımcı Kent Yönetiminde Proje Yönetim Süreci20024
SBP3200Kent İklimi ve Tasarım20024
SBP4320Kent Merkezlerinin Planlaması20024
SBP1300Kent Okumaları20025
SBP4330Kent Peyzajı ve Kentsel Ekosistemler 20024
SBP4920Kent Planlama ve Siyaset20024
SBP4340Kent Planlamada Modeller20024
SBP2072Kent ve Planlama Tarihi30033
SBP2300Kentsel Ayrışma20025
SBP4350Kentsel Kıyıların Planlanması ve Tasarımı20024
SBP3330Kentsel Koruma Kavramının Evrimi20024
SBP4360Kentsel Lojistik20024
SBP3220Kentsel Mekanda Atık20024
SBP4370Kentsel Mekanda Dönüşüm20024
SBP2880Kentsel Muhalefet20025
SBP4380Kentsel Planlamada Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi20024
SBP4390Kentsel Sit Alanlarında Planlama20024
SBP3172Kentsel Tasarım21023
SBP2010Kentsel Tasarım İlkeleri20024
SBP2900Kentsel Tasarım Kuramları20025
SBP3041 Kentsel Ulaşım12023
SBP3910Kentsel Ulaşım Politikaları20024
SBP2330Kentsel Ulaşımda Sistem Performansı ve Verimlilik Analizi20025
SBP4100Kentte ve Planlamada Katılım 20024
SBP4940Kırsal Planlama20024
SBP4400Kıyı Gelişme Modelleri ve Turizm20024
SBP3340Konut20024
SBP4910Konut Politikaları20024
SBP3350Küreselleşmenin Yapısı ve Coğrafyası 20025
SBP4410Metropolitan Planlama20024
SBP1111Planlama 1440610
SBP1112Planlama 244069
SBP2061Planlama 3440610
SBP2062Planlama 4440610
SBP3111 Planlama 5440610
SBP3052Planlama 6440610
SBP4911Planlama 744069
SBP4912Planlama 844068
SBP4420Planlama Destek Sistemleri20024
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri30033
SBP3360Planlama ve Uygulama Araçları20024
SBP3920Planlamada Afet Önlemleri ve Afet Risklerinin Azaltılması20024
SBP2340Planlamada Bilgi Teknolojileri20025
SBP1310Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı20025
SBP3110Planlamada Netcad Kullanımı20024
SBP3930Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları20024
SBP4430Rekreasyon Planlaması 20024
SBP1312Şehir Coğrafyası20025
SBP2031Şehir Ekonomisi30033
SBP3991Şehir Planlama ve İmar Hukuku20022
SBP4450Şehir Planlamada Meslek Etiği 20024
SBP3370Şehir Planlamasında Yoğunluk20024
SBP2082Şehir Sosyolojisi30033
SBP1031Şehir ve Planlama 120022
SBP1172Şehir ve Planlama 220022
SBP3031 Şehir ve Toplum Yönetimi20023
SBP3161Şehir Yenileme ve Koruma20023
SBP3380Şehircilikte Ütopyalar20024
SBP3210Şehirlerdeki Kararlarda Çocuk Katılımı Süreci20024
SBP4460Şehirsel İmaj ve Görsel Yapı Analizi20024
SBP4440Sermaye ve Kent Biçimi20024
SBP2350Sinerjetik Toplum ve Gündem 21 20025
SBP3010Sokağın İşlevi ve Anlamı20024
SBP1041Sosyoloji20023
SBP2002Staj 0100003
SBP3002Staj 0200003
SBP1121Tasarım İlkeleri ve İfade Teknikleri12024
SBP4930Teknoloji, Üretim ve Kent 20024
9031130Temel Bilgisayar Bilimleri00003
SBP4470Turizm Planlaması20024
SBP2910Türkiye ve Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları20025
SBP3900Türkiye’de Ekonomik Mekân ve Planlama20024
SBP3400Yeni Kentsel Politikalar20024
SBP4480Yeni Şehirler20024
SBP4490Yerel Yönetimler ve Şehir İşletmesi20024
SBP3410Yerleşme Sistemleri ve Kademelenme20024
SBP3420Yeşil Alan Planlaması20024
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5401Algılama ve Kentsel İmaj Kuramları 30037.5
SBP5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
SBP5304Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar30037.5
SBP5501Biotop Haritalama Temel İlkeleri ve Tekniği30037.5
SBP5502Bitki Materyali 2 30037.5
SBP5503Bitki Materyali 1 30037.5
SBP5504Bitkisel Düzenleme İlkeleri 30037.5
SBP5505Biyolojik Onarım Teknikleri 30037.5
SBP5101Bölgesel Gelişme ve Planlama Kuramları30037.5
SBP5111Bölgesel Gelişmede Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler30037.5
SBP5102Bölgesel Planlama ve Kaynak Yönetimi30037.5
SBP5519Bölgesel Ulaşım Politikaları 30037.5
SBP5521Botanik Bahçeleri Planlama30037.5
SBP5516Çevre Politikaları 30037.5
SBP5103Çevre Politikaları ve Yönetimi 30037.5
SBP5507Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi30037.5
SBP5506Coğrafi Fiziksel Mekân Analizi30037.5
SBP5104Ekonomik Coğrafyada Yeni Kuramlar30037.5
SBP5211Endüstri Devriminden Bugüne Tasarım Süreci30037.5
SBP5202Fiziksel Planlamada Güncel Konular 30037.5
SBP5210Gayrimenkul Değerleme ve Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Bilimi Uygulamaları30037.5
SBP5105İletişim, Yönetim ve Planlama30037.5
SBP5402Kamusal Açık Mekanların Evrimi 30037.5
SBP5109Kapsamlı Afet Yönetimi30037.5
SBP5517Kaynak Analizi 130037.5
SBP5508Kaynak Analizi 230037.5
SBP5406Kent Arkeolojisi30037.5
SBP5520Kent Hakkı 30037.5
SBP5301Kent Planlamada Karar Destek Sistemleri30037.5
SBP5213Kent ve Kadın Çalışmaları 30037.5
SBP5012Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi30037.5
SBP5203Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım30037.5
SBP5407Kentsel Mekan Organizasyonunda Biçim30037.5
SBP5410Kentsel Mekan Tasarımı30037.5
SBP5408Kentsel Morfoloji30037.5
SBP5411Kentsel Tasarım Yöntemleri30037.5
SBP5403Kentsel Ulaşım Alanları Planlaması ve Tasarımı 30037.5
SBP5305Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları30037.5
SBP5106Kırsal Kalkınma30037.5
SBP5204Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları30037.5
SBP5013Konutun Evrimi30037.5
SBP5306Koruma Felsefesi ve Kuramı 30037.5
SBP5307Koruma Politikaları ve Uygulamaları 30037.5
SBP5310Kültürel Miras Alanlarının Korunmasında Yeni Kavram ve Yaklaşımlar30037.5
SBP5205Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü 30037.5
SBP6108Metropoliten Alanlarda Kent Formu, Yapısı ve Kentsel Ulaşım30037.5
SBP5206Mia Tasarımı30037.5
SBP5107Örgüt Kuramı ve Bölgesel Gelişme30037.5
SBP5509Peyzaj Düzenlemenin Temel İlkeleri 30037.5
SBP5510Peyzaj Ekolojisi 30007.5
SBP5511Peyzaj Planlama 130037.5
SBP5512Peyzaj Planlama 230037.5
SBP5513Peyzaj Planlama ve Tarihi30037.5
SBP5201Planlama, Kentsel Dönüşüm, Uygulama İlişkileri30037.5
SBP5302Planlama, Koruma, Uygulama İlişkileri 30037.5
SBP5404Planlama, Tasarım, Uygulama İlişkileri 30037.5
SBP5405Planlamada Fizibilite (Finansman, Fizibilite ve Değerleme Yöntemleri)30037.5
SBP5014Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler30037.5
SBP5514Proje30037.5
SBP5409Şehirsel Tasarım 30037.5
SBP5001Seminer01007.5
SBP5303Siyaset Kuramları ve Kentsel Koruma30037.5
SBP5518Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi 20037.5
SBP5312Tarihi Çevrede Tasarım: İlke ve Yöntemler30037.5
SBP5311Tarihi Çevrenin Analizi, Planlama ve Yönetimi için Yöntem ve Teknikler30037.5
SBP5207Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları 30037.5
SBP5308Toplum, Kimlik ve Mekan 30037.5
SBP5108Turizm ve Bölgesel Gelişme30037.5
SBP5208Turizm Planlaması ve Yönetimi30037.5
SBP5209Turizm Politikaları ve Dönüşüm30037.5
SBP5522Türkiye'nin Doğal Bitki Örtüsü30037.5
SBP5003Uzmanlık Alan Dersi300010
SBP5902Uzmanlık Alan Dersi30037.5
SBP5515Yeşil Alan Planlaması 30037.5
SBP5000Yüksek Lisans Tezi010020
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6101Anadolu Türk Şehri30037.5
SBP6118Bilgi Çağında Planlama30037.5
SBP6601Bütüncül Planlamada Alternatif Bakışlar30037.5
SBP6000Doktora Tezi010030
SBP6102Ekolojik Planlama30037.5
SBP6104Eşik Analizi Yöntemleri30037.5
SBP6602İlişkisel Ekonomi Perspektifinden Sektörel Yığılmalar30037.5
SBP6105İstanbul'un Mekansal Dinamikleri Planlama ve Kentsel Tasarım Konuları 30037.5
SBP6603Kentleşme, Kentsel Bütünleşme ve Göç Olgusu30037.5
SBP6182Kentsel Mekan ve İnsan Faktörü30037.5
SBP6106Kentsel Yoksulluk, Toplumsal ve Siyasal Katılım30037.5
SBP6120Kültürel Miras Etki Değerlendirmesi30037.5
SBP6107Küreselleşme ve Küresel Kentler30037.5
SBP6119Metropoliten Yönetim ve Mekansal Planlama30037.5
SBP6109Planlama Tarihi ve Planlamada Yeni Kuramsal Tartışmalar30037.5
SBP6116Sanayi Coğrafyası ve Planlaması30037.5
SBP6112Şehirsel Merkezlerde Desantralizasyon 30037.5
SBP6001Seminer02017.5
SBP6117Sosyal Sermaye ve Planlama30037.5
SBP6110Sosyo-Ekonomik Değişim ve Kentleşme30037.5
SBP6111Soylulaşma ve Kent30037.5
SBP6113Toplumsal Hareketler30037.5
SBP5110Türkiye'de Ekonomik Coğrafya-Politika ve Planlama30037.5
SBP6003Uzmanlık Alan Dersi500010
SBP6902Uzmanlık Alan Dersi50057.5
SBP6114Yaratıcı Kentler30037.5
SBP5212Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Yönetim30037.5
SBP6115Yöntembilim30037.5