Eğitim Bilimleri Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2130Açık ve Uzaktan Eğitim20024
PDR2260Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20003
EGT2270Bilim ve Araştırma Etiği20023
EGT2050Çocuk Psikolojisi20024
EGT2210Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2131Düşünme ve Problem Çözme30033
EGT2060Eğitim Antropolojisi20024
EGT1020Eğitim Felsefesi20023
EGT2220Eğitim Hukuku20024
EGT1030Eğitim Psikolojisi20023
EGT1010Eğitim Sosyolojisi20023
EGT2140Eğitim Tarihi20024
EGT4041Eğitim Yönetimi30033
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik20023
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
EGT2070Eğitimde Drama20024
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT2230Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2080Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2200Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT1051Eğitime Giriş20023
EGT2150Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT1031Felsefeye Giriş30033
EGT2160Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi30033
EGT2250Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2090Karakter ve Değer Eğitimi20024
PDR2270Kariyer Planlama ve Geliştirme20003
EGT2100Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2170Mikro Öğretim20024
EGT2110Müze Eğitimi20024
EGT2180Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
EGT2022Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı22035
EGT3021Öğretimde Bireysel Farklılıklar20023
EGT2190Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT4012Öğretmenlik Uygulaması 126058
EGT4011Okul Deneyimi 114036
EGT2120Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT4010Okullarda Rehberlik20023
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
EGT3111Özel Öğretim Yöntemleri I22034
EGT3010Sınıf Yönetimi20023
EGT1022Sosyal Antropoloji30033
EGT1021Sosyolojiye Giriş20023
EGT2240Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT3022Topluma Hizmet Uygulamaları12023
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
EGT2030Türk Eğitim Tarihi20023
EGT2260Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT5104Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri30037.5
EGT6310Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri30037.5
EGT5126Akademik Yazma Becerileri30037.5
PDR5106Araştırma Teknikleri30037.5
EGT5004Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
PDR5004Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
EGT5121Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri30037.5
EGT6301Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri30037.5
EGT6402Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri30037.5
EGT6113Bilimsel Araştırma Yöntemleri30037.5
PDR5110Bilişsel Davranışçı Terapiler30037.5
PDR5204Bireyi Tanıma Teknikleri30037.5
PDR5107Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması30037.5
EGT5105Çağdaş Eğitim Felsefesi30037.5
PDR5102Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları30037.5
PDR5215Çocuk Ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları30037.5
EGT5100Değerler Eğitimi 30037.5
EGT5002Dönem Projesi020015
PDR5002Dönem Projesi020015
EGT5002Dönem Projesi020015
EGT5106Düşünme ve Problem Çözme Süreci30037.5
EGT6314Düşünme ve Problem Çözme Süreci30037.5
EGT5226Eğitim Denetimi30037.5
EGT6408Eğitim Denetimi30037.5
EGT5220Eğitim Ekonomisi30037.5
EGT6410 Eğitim Ekonomisi30037.5
EGT6311Eğitim Felsefesi30037.5
EGT5219Eğitim Hukuku30037.5
EGT6409 Eğitim Hukuku30037.5
EGT6123Eğitim İstatistiği30037.5
EGT6416 Eğitim İstatistiği30037.5
EGT6309Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları30037.5
EGT5118Eğitim Kuramları30037.5
EGT6424 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi30037.5
EGT5218Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi30037.5
EGT5221Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi30037.5
EGT6411 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi30037.5
EGT5224Eğitim Örgütlerinde Liderlik30037.5
EGT6403Eğitim Örgütlerinde Liderlik30037.5
EGT6417 Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler30037.5
EGT5207Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler30037.5
EGT6419 Eğitim Planlaması30037.5
EGT5211Eğitim Planlaması30037.5
EGT5223Eğitim Politikaları30037.5
EGT6388Eğitim Programları ve Öğretim Semineri30037.5
EGT6321Eğitim Tarihi 30037.5
EGT5125Eğitim Tarihi 30037.5
EGT5103Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları30037.5
EGT5103Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları30037.5
EGT6420Eğitim ve Öğretimde Etik30037.5
EGT5216Eğitim ve Öğretimde Etik30037.5
EGT6488 Eğitim Yönetimi Semineri22037.5
EGT5222Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri30037.5
EGT5285Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
EGT5225Eğitim Yönetimine Giriş30037.5
EGT6401Eğitim Yönetimine Giriş30037.5
EGT6418 Eğitimde Ayrımcılık30037.5
EGT5217Eğitimde Ayrımcılık30037.5
EGT5215Eğitimde Fırsat Eşitliği30037.5
EGT6426Eğitimde Fırsat Eşitliği30037.5
EGT5214Eğitimde Kalite Uygulamaları30037.5
EGT6407 Eğitimde Kalite Uygulamaları30037.5
EGT5107Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi30037.5
EGT6304Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi30037.5
EGT6302Eğitimde Program Geliştirme30037.5
EGT5123Eğitimde Program Geliştirme30037.5
EGT5213Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
EGT5212Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi30037.5
EGT6414 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi30037.5
EGT5119Eğitimde Yaratıcı Drama30037.5
EGT6317Eğitimde Yaratıcı Drama30037.5
EGT5110Eğitimde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi30037.5
EGT6318Eğitimde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi30037.5
EGT5111Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri30037.5
EGT6303Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri30037.5
PDR5109Evlilik ve Aile Danışmanlığı 30037.5
EGT5134Farklılaştırılmış Öğretim30037.5
PDR5203Gelişim Psikolojisi30037.5
PDR5104Grupla Psikolojik Danışma 30037.5
PDR5205Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri30037.5
HYT5138Hayat Boyu Öğrenme Ortamları30037.5
HYT5139Hayat Boyu Öğrenme ve Sağlıklı İnsan İlişkileri 30037.5
EGT6108Hizmetiçi Eğitim ve Yönetimi30037.5
EGT5108İleri İstatistik ve Uygulamaları30037.5
EGT5210İnsan Kaynakları Yönetimi30037.5
EGT6405İnsan Kaynakları Yönetimi30037.5
PDR5207Kariyer Psikolojik Danışmanlığı30037.5
EGT5112Karşılaştırmalı Eğitim Programları30037.5
EGT6323Karşılaştırmalı Eğitim Programları30037.5
PDR5111Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma30037.5
PDR5206Kişiliğin Gelişimi ve Uyum Problemleri30037.5
EGT5113Mentörlük Eğitimi ve Uygulamaları30037.5
EGT6316Mentörlük Eğitimi ve Uygulamaları30037.5
PDR5210Meslek Etiği ve Yasal Konular30037.5
PDR5100Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma30037.5
EGT5120Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri30037.5
EGT5286Nitel Araştırma Yöntemi30037.5
EGT5199Nitel Araştırmaya Giriş 30037.5
EGT5114Öğrenen Merkezli Uygulamalar30037.5
EGT6307Öğrenen Merkezli Uygulamalar30037.5
EGT5122Öğrenme Öğretme Kuramları 30037.5
HYT5140Öğrenme ve Öğretim Tasarımı30037.5
EGT5115Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi30037.5
EGT6313Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi30037.5
EGT5116Öğretim Süreçleri ve Eğilimler30037.5
EGT6305Öğretim Süreçleri ve Eğilimler30037.5
EGT5124Öğretim Tasarımı Modelleri30037.5
EGT6306Öğretim Tasarımı Modelleri30037.5
EGT6121Öğretim Tasarımı ve Uygulamaları30037.5
HYT5131Öğretim ve Öğrenmede Yapay Zeka Kullanımı30037.5
EGT5102Öğretimde Bireysel Farklılıklar30037.5
EGT6231Öğretimde Bireysel Farklılıklar30037.5
EGT5117Öğretimde Materyal Geliştirme30037.5
EGT6308Öğretimde Materyal Geliştirme30037.5
EGT5209Okul İşletmeciliği30037.5
EGT6413 Okul İşletmeciliği30037.5
PDR5213Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma30037.5
EGT5208Okul Yönetimi30037.5
EGT6406 Okul Yönetimi30037.5
EGT5127Okulda Eylem Araştırması30037.5
EGT5227Örgütsel Davranış30037.5
EGT6404Örgütsel Davranış30037.5
EGT5206Örgütsel İletişim30037.5
EGT6422 Performans Değerlendirme30037.5
EGT5205Performans Değerlendirme30037.5
PDR5212Pozitif Psikoloji30037.5
PDR5214Pozitif Psikoterapi30037.5
EGT6415 Program Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
PDR5103Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri30037.5
PDR5201Psikolojik Danışma ve Rehberliğe Giriş30037.5
PDR5216Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Program Geliştirme30037.5
PDR5101Psikolojik Testler30037.5
PDR5202Psikolojiye Giriş30037.5
PDR5108Psikopatoloji30037.5
PDR5209Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri30037.5
PDR5001Seminer01007.5
EGT5001Seminer02007.5
EGT5001Seminer01007.5
EGT6423 Siyaset Kuramlarında Eğitim 30037.5
EGT5204Siyaset Kuramlarında Eğitim30037.5
PDR5211Sosyal Beceriler30037.5
HYT5141Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Rapor Hazırlama30037.5
PDR5105Sosyal Bilimlerde İstatistik30037.5
EGT5203Sosyal Teori ve Eğitim30037.5
PDR5208Terapötik İletişim30037.5
EGT5101Türk Eğitim Sistemi30037.5
EGT5101Türk Eğitim Sistemi30037.5
EGT6425 Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi30037.5
EGT5200Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi30037.5
EGT6421 Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri30037.5
EGT5202Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri30037.5
EGT6213Uzmanlık Alan Dersi30037.5
PDR5003Uzmanlık Alan Dersi300010
EGT5003Uzmanlık Alan Dersi300010
HYT5132Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri30037.5
HYT5130Yetişkin Eğitimi Yöntem ve Teknikleri30037.5
HYT5137Yetişkin Eğitimi Araştırmalarında Nitel Yöntemler30037.5
HYT5136Yetişkin Eğitiminde Öğretim Materyali Geliştirme30037.5
HYT5129Yetişkin Eğitiminde Program Geliştirme30037.5
HYT5135Yetişkinlerde Kapsayıcı Dil Eğitimi30037.5
HYT5133Yetişkinlerde Öğrenme Psikolojisi30037.5
PDR5000Yüksek Lisans Tezi010030
EGT6212Yüksek Lisans Tezi000030
EGT5000Yüksek Lisans Tezi010020
EGT5000Yüksek Lisans Tezi010030
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR6112Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Uygulamaları30037.5
EGT6200Çağdaş Sosyal Teori Ve Eğitim30037.5
EGT6105Çok Kültürlü Eğitim30037.5
EGT6103Cumhuriyet Öncesi İlköğretim Programları30037.5
EGT6201Demokratik Eğitim Yaklaşımları30037.5
PDR6000Doktora Tezi010030
EGT6000Doktora Tezi010030
EGT6202Eğitim Denetimine Çağdaş Yaklaşımlar30037.5
EGT6203Eğitim Finansmanı30037.5
EGT6204Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi30037.5
EGT6123Eğitim Programlarının İncelenmesi30037.5
EGT6102Eğitim ve Çağdaş Felsefe30037.5
EGT6100Eğitim ve Toplumsal Değişme30037.5
EGT6205Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
EGT6206Eğitim Yönetiminin Felsefi Temelleri30037.5
EGT6297Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri30037.5
EGT6208Eğitimde Çağdaş Liderlik Yaklaşımları30037.5
EGT6104Eğitimde Düşünme Becerileri ve Öğretim30037.5
EGT6209Eğitimde Etik30037.5
EGT6210Eğitimde Lider -Yönetici Uygulamaları30037.5
EGT6211Eğitimde Liderlik30037.5
EGT6212Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri30037.5
PDR6104Ergenlik Psikolojisinde Güncel Konular30037.5
PDR6107Evlilik ve Aile Danışmanlığı30037.5
EGT6108Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirme ve Uygulama30037.5
EGT6111İkinci Dil Öğretimi30037.5
EGT6116İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri30037.5
EGT6213İleri Araştırma Yöntemleri30037.5
PDR6110İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri30037.5
PDR6108İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulama30037.5
EGT6214İleri Eğitim İstatistiği30037.5
PDR6113İleri Grupla Psikolojik Danışma30037.5
PDR6111İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması30037.5
PDR6100İleri İstatistik30037.5
EGT6115İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama30037.5
PDR6109İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri30037.5
PDR6103İleri Psikolojik Ölçme Teknikleri ve Uygulaması30037.5
PDR6101İleri Psikopatoloji30037.5
PDR6102İleri Psikopatoloji II (Erişkin)30037.5
EGT6124İngilizce Akademik Yazma Becerileri30037.5
EGT6215İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi30037.5
PDR6105Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular30037.5
EGT6199Karma Araştırma Yöntemleri 30037.5
EGT6216Karşılaştırmalı Eğitim Politikaları Analizi30037.5
EGT6110Karşılaştırmalı Eğitim Programlarının İncelenmesi30037.5
EGT6217Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi30037.5
EGT6112Nitel Araştırma Teknikleri30037.5
EGT6119Öğretim Kuram ve Modelleri30037.5
EGT6118Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar30037.5
EGT6109Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler30037.5
PDR6106Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular30037.5
EGT6218Okul Yönetimi30037.5
EGT7238Okullarda Program Geliştirme Çalışmaları30037.5
EGT6120Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları30037.5
EGT6117Program Geliştirme Süreç ve Modelleri30037.5
EGT6122Program Geliştirme ve Değerlendirme Semineri30037.5
EGT6001Seminer02007.5
PDR6001Seminer02007.5
EGT6225Siyasal Düşünce, İdeolojiler ve Eğitim30037.5
EGT6219Sosyal Ağ Analizi30037.5
EGT6220Stratejik Planlama30037.5
EGT6114Test Geliştirme Teknikleri30037.5
EGT6221Toplumsal Kalkınma Ve Eğitim30037.5
EGT6107Türk Eğitim Düşüncesinin Temelleri30037.5
EGT6101Türk Eğitim Sisteminin Sorunları30037.5
EGT6222Ulusal Eğitim Politikaları Analizi30037.5
EGT7203Uzmanlık Alan Dersi30037.5
PDR6003Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6003Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6113Yeni Teknolojiler ve Eğitime Uyarlanması30037.5
EGT6223Yönetim Felsefeleri30037.5
EGT6224Yönetimin Hukuki Temelleri30037.5
EGT6106Yöntem Felsefeleri30037.5