Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sürdürülebilir KalkınmaIKT365035300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüFeride Gönel
Dersi Veren(ler)Feride Gönel, Müge Akad
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDünyada yükselen bir trend haline gelen sürdürülebilir kalkınma olgusunu tanıtmak ve farkındalığı artırmak
Dersin İçeriğiEkonomi-Toplum-Çevre üçlüsünün kesişim kümesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Robin Hahnel (2014) Yeşil İktisat. Ekolojik krize karşı koymak, İstanbul: Bgst yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler iktisat biliminin kavramlarını çevreye ilişkin konularda kullanabilecektir.
  2. Öğrenciler dünyanın içinde bulunduğu çevre krizini açıklayabileceklerdir.
  3. Öğrenciler iktisadi analizlerde sürdürülebilirlik kavramını işlevsel kılabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, ders planının gözden geçirilmesi ve geleneksel kalkınma konularının hatırlatılması Tıraş, H. (2012),"Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik Bir İnceleme", KSÜ, İİBF Dergisi, 2(2):57-73
2Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ile ilgili tanımlamalar/yaklaşımlar; Kronolojik olarak kavramın ortaya çıkışı ve gelişimi.. Sürdürülebilir Kalkınmanın küresel ve yerel boyutlarına giriş Harris, J. (2011) "Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Prensipleri ", HÜ Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi
3Küresel sorunlara devam...Su, Enerji, Hava ve İklim, Toprak ile ilgili kirlenmeler/bozulmalar/azalmalar ve diğer sorunlar.. Bu sorunlara yönelik küresel ve yerel çözümler Özmehmet, Ecehan (2008), "Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları " Journal of Yaşar University, 3(12), ss. 1853-1876.
4Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülke faaliyetleri ve deneyimleriGürlük, Serkan (2010), "Sürdürülebilir Kalkınma Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilir mi?", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), ss. 85-99.
5Sürdürülebilir TüketimKaralar, R. ve Kiracı, H. (2011), "Çevresel Sorunlara Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Sürdürülebilir Tüketim Düşüncesi ",Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,30,ss. 63-76
6Sürdürülebilirlik Ölçüleri ve Standartlar..Yeşil Muhasebe Gönel, Feride D. ve Atabarut, Tamer (2005), Şirketlerin Yeni Yönetim Aracı: Çevresel Muhasebe Yayın No. TÜSİAD-T/2005-06/404
7Ekonomide Sürdürülebilir Kalkınma uygulamaları: Tarım sektörüTurhan, Ş. (2005), "Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım", Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(1), ss. 13 – 24.
8Ara Sınav 1
9Tarımda sürdürülebilirlik; Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları Eryılmaz, Gamze Aydın ve Kılıç, Osman (2018), "Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ", KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 21(4), ss. 624-631; Pezikoğlu, Filiz (2012), "Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Kavramı İçinde Tarım-Turizm-Kırsal Alan İlişkisi ve Sonuçları", KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 14 (22), ss. 83-92,
10Sanayide sürdürülebilirlik; Temiz üretimEkinci, M. Behzat (2005), "Sanayileşme Stratejileri Çerçevesinde Çevre Boyutlu Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışına İlişkin Değerlendirmeler", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 50
11Yeşil Ekonomi uygulamalarıKuşat, Nurdan (2013), "Yeşil Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Ekonomi: Avantaj ve Dezavantajları – Türkiye İncelemesi", Journal of Yaşar University, 8(29), ss. 4896 – 4916
12Ara sınav 2 / Yeşil Ekonomi uygulamaları
13Yeşil Ekonomi uygulamalarıYücel,Fatih (2003), “Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı ve Birlikteliği” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(11), ss.100-120
14Sürdürülebilir Kalkınma ve EtikErgün, Turan ve Çobanoğlu,Nesrin (2012), "Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Etiği ",AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 3(1) DOI: 10.1501/sbeder_0000000041
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok