Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL TASARIM VE OPTİMİZASYONMAK531737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Makine Mühendisliği ABD İmal Usulleri Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMirigül ALTAN
Dersi Veren(ler)Mirigül ALTAN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMakine mühendisliğinde karşılaşılan çok parametreli problemler için deneysel tasarımın (design of experiment) esaslarını ve optimizasyon süreçlerini öğretmek. Problemlerin çıktısını tahmin etmede kullanılan metotların matematiksel esasını verip, ilgili araç ve programların kullanımını öğretmek.
Dersin İçeriğiMakine Mühendisliğinde Deneysel Tasarım, Taguchi Metodu, Ortogonal Dizi Seçimi, Sinyal/Gürültü Oranı, Etkin Parametre Tayini, Optimum Proses Şartlarının Belirlenmesi. Varyans Analiz Metodu, F-Test, Güç Analizi ve Etki Oranı. Deneysel Tasarımda Tahmin Yöntemleri, Çoklu Regresyon Yöntemi, Makine Mühendisliği Problemlerinde Optimizasyon, Yanıt Yüzey Metodu (YYM), Yanıt Yüzey Tasarımı (Kompozit, Box-Behnken vb.) ve YYM ile Süreç Optimizasyonu Yapay Sinir Ağı (YSA) Yöntemi, Ağ Tipleri, Geri Yayılımlı Öğrenme ve Tahmin.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • “Robust Design and Analysis for Quality Engineering”, Sung H. Park, Chapman & Hall, 1996.
 • "Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments”, Raymond Myers, Douglas Montgomery, 3ed., 2009.
 • “Taguchi Techniques for Quality Engineering”, Ross Phillip, McGraw Hill, 1996
 • “Yapay Sinir Ağları”, Ercan Öztemel, Papatya Yayıncılık, 2003
 • "Neural Networks In Design and Manufacturing”, Jun Wang and Yoshiyasu Takefuji, 1993
 • Lecture Notes ,Altan, M.
 • "Engineering Optimization:Theory and Practice”, Third Edition, John Wiley&Sons, New York, 1996. - Related Research Papers
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler çok parametreli problemlerde, parametrelerin etkinlik oranlarını matematiksel olarak belirleyebilir.
 2. Öğrenciler en iyi (optimum) sonucu veren proses parametreleri kombinasyonunu belirleyebilir.
 3. Öğrenciler, problemlerdeki süreç optimizasyonunu matematiksel yaklaşımlarla yapabilir.
 4. Öğrenciler, problem çıktılarını yaklaşım (tahmin) metotları ile matematiksel olarak tahmin edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Deneysel Tasarımın Esasları Ders Notu Bölüm I
2Makine Mühendisliğinde Deneysel Tasarımın ve Optimizasyonun Önemi, UygulanabilirliğiDers Notu Bölüm I
3Deneysel Tasarımda Taguchi Metodu, Ortogonal Dizi Seçimi Ders Notu Bölüm I
4Deneysel Tasarımda Sinyal Gürültü Oranı Tespiti ve İdeal Deney Şartı Tayini Ders Notu Bölüm I
5Varyans Analiz Metodu (ANOVA) /Tek yönlü ANOVA/Çok Yönlü ANOVA Ders Notu Bölüm II
6ANOVA/ F-test/ Güç Analizi/Etki boyutu Ders Notu Bölüm II
7Regresyonun tanımı, farklı derecelerden regresyon denklemlerinin eldesi ve regresyon ile tahminDers Notu Bölüm III
8Ara Sınav 1
9Cevap yüzey metodu ve temel prensipler
10Cevap yüzey metodunda tasarım tipleri (Kompozit, Box-Behnken vb)Ders Notu Bölüm IV
11Cevap yüzey tekniğinde tasarım tipleri ve uygulamalar Ders Notu Bölüm IV
12Yapay Sinir Ağı Modeli (YSA) / Öğrenme/Çok katmanlı Öğrenme(Geri Yayılımlı)/ Ağın Eğitilmesi ve TestDers Notu Bölüm V
13Makine mühendisliğinde yapay sinir ağı kullanımı ve uygulamalar Ders Notu Bölüm V
14Öğrenci ödev sunumları ve tartışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği410
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği311
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok