Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mobilite ve UlaşımMAK670237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Makine Mühendisliği ABD Otomotiv Doktora Programı
Seçmeli @ Makine Mühendisliği ABD Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüOrkun ÖZENER
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTAŞITLAR , TRAFİK SİSTEMLERİ VE İNSANLARIN KARMAŞIK ETKİLEŞİMLERİNİN MODELLENMESİ, BU ALANDAKİ BÜYÜK BOYUTTAKİ VERİNİN YÖNETİMİNİN,MODELENMESİNİN,DOĞRULANMASININ VE ANALİZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN OPTİMUM YÖTEMLERİNİN BELİRLENME ÇALIŞMALARINA DA ZEMİN HAZIRLAYACAK ŞEKİLDE BİLGİ BİRİKİMİ YARATMAK
Dersin İçeriğiTAŞIT MOBİLİTESİNE VE ULAŞIM SİSTEMİ ETKİLEŞİMİNE GİRİŞ -TAŞIT HAREKETİNİN ULAŞIM SİSTEMİ İÇERİSİNDE ANALİZİ-TRAFİK AKIŞ KARAKTERİSTİKLERİNİN ULAŞIM VE MOBİLİTE AÇISINDAN İNCELENMESİ-MOBİLİTE AMAÇLI TAŞIT VERİ TOPLAMA VE ENTEGRASYON YÖNTEMLERİ-TAŞIT VE DİĞER MOBİLTE VERİSİNİN MODELLENMESİ VE İŞLENMESİ-MOBİLİTE ÇALIŞMALARI İÇİN VERİ OLUŞTURMA VE DOĞRULAMA METODOLOJİLERİ -TAŞIT ETKİLEŞİMLİ TRAFİK SİMÜLASYON METODOLOJİLERİNE GİRİŞ-MİKROSKOPİK ÖLÇEKTE TAŞIT ETKİLEŞİMLİ TRAFİK MODELLERİNE GİRİŞ VE MODELLERLEME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ-MAKROSKOPİK ÖLÇEKTE TAŞIT ETKİLEŞİMLİ TRAFİK MODELLERİ VE MODELLEME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ.-TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNE GİRİŞ VE MOBİLİTE AÇISINDAN ANALİZİ.-HAREKETLİLİK VE ALAN KULLANIMI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM, OLASI ENERJİ SENARYO ANALİZLERİ.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • • Preston L Schiller; Eric Christian Bruun; Jeffrey R Kenworthy, An Introduction to Sustainable Transportation, Earthscan Publications, 2009
 • • Preston L Schiller; Eric Christian Bruun; Jeffrey R Kenworthy, An Introduction to Sustainable Transportation, Earthscan Publications, 2009 •
 • • Michael Behrisch; Melanie Weber, Modeling Mobility with Open Data, Springer, 2015
 • • Martin Treiber; Arne Kesting, Traffic Flow Dynamics ,Springer, 2013
 • • Giuliano, Genevieve. 2004. “Land Use Impacts of Transportation Investments: Highway and Transit,” in Hanson and Giuliano, Geography of Urban Transportation. Pages 237-273.
 • • John Pucher. 2004. Public transit. Chapter 8 in Hanson and Giuliano, Geography of Urban Transportation. Pages 199-236
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

  PÇ-1
  PÇ-2
  PÇ-3
  PÇ-4
  PÇ-5
  PÇ-6
  PÇ-7
  PÇ-8
  PÇ-9
  PÇ-10
  PÇ-11

  Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

  HaftaKonularÖn Hazırlık
  1Taşıt Mobilitesine ve Ulaşım sistemi etkileşimine giriş An Introduction to Sustainable Transportation, Published by Earthscan Publications Ltd. –Part 1, Transportation, Traffic Safety and Health,Springer Part 1, Transport, Mobility, and the Production of Urban Space-Part 1,
  2Taşıt hareketinin ulaşım sistemi içerisinde analiziAn Introduction to Sustainable Transportation, Published by Earthscan Publications Ltd. –Part 2
  3Trafik akış karakteristiklerinin ulaşım ve mobilite açısından incelenmesiAn Introduction to Sustainable Transportation, Published by Earthscan Publications Ltd. –Part 4
  4Mobilite amaçlı taşıt veri toplama ve entegrasyon yöntemleriModeling Mobility with Open Data ,Springer, Part 1
  5Taşıt mobilte verisinin modellenmesi ve işlenmesiModeling Mobility with Open Data ,Springer, PArt 2
  6Mobilite çalışmaları için veri oluşturma ve doğrulama metodolojileri Modeling Mobility with Open Data ,Springer, Part 3
  7Taşıt etkileşimli trafik simülasyon metodolojilerine girişTraffic Flow Dynamics,Springer,Part 2
  8Ara Sınav 1
  9 Introduction To Microscopic Traffic Models With Vehicle Interaction And Modelling Methods Research Introduction To Microscopic Traffic Models With Vehicle Interaction And Modelling Methods Research
  10Mikroskopik ölçekte taşıt etkileşimli trafik modellerine giriş ve modelleme yöntemlerinin incelenmesiTraffic Flow Dynamics,Springer,Part 2
  11Mikroskopik ölçekte taşıt etkileşimli trafik modellerine giriş ve modellerleme yöntemlerinin incelenmesiTraffic Flow Dynamics,Springer,Part 3
  12Makroskopik ölçekte taşıt etkileşimli trafik modelleri ve modelleme yöntemlerinin incelenmesi.Traffic Flow Dynamics,Springer,Part 3
  13Toplu taşıma sistemlerine giriş ve mobilite açısından analizi./SUNUMLARJohn Pucher. 2004. Public transit. Chapter 8 in Hanson and Giuliano, Geography of Urban Transportation. Pages 199-236
  14Hareketlilik ve alan kullanımı arasındaki etkileşim, olası enerji senaryo analizleri./SUNUMLARGiuliano, Genevieve. 2004. “Land Use Impacts of Transportation Investments: Highway and Transit,” in Hanson and Giuliano, Geography of Urban Transportation. Pages 237-273.
  15Final

  Değerlendirme Sistemi

  EtkinliklerSayıKatkı Payı
  Devam/Katılım
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Ödev
  Sunum/Jüri
  Projeler
  Seminer/Workshop
  Ara Sınavlar
  Final
  Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
  Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
  TOPLAM100

  AKTS İşyükü Tablosu

  EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
  Ders Saati
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Sınıf Dışı Ders Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Ödev
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Projeler
  Sunum / Seminer
  Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
  Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
  Toplam İşyükü :
  Toplam İşyükü / 30(s) :
  AKTS Kredisi :
  Diğer NotlarYok