Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimde Ahlak ve EtikEGT302023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMustafa Gündüz
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, temel ahlak ve etik prensiplerini öğrencilere tanıtmak ve profesyonel hayatlarında kullanmaları için onlara kılavuzluk etmektir.
Dersin İçeriğiDersin içeriği, etik ve ahlak kavramları, öğrenci-öğretmen ve öğretmen-veli etkileşimlerinde ve öğretimde etik ilkeler, etik ve ahlakın gelişimi, ve öğretmenlerin ihtiyaç duyacağı etik özellikleri kapsamaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Emile Durkheim, Meslek Ahlâkı, Ankara: MEB Yayınları, 1948.
 • Etik ve meslek etikleri : tıp, çevre, iş, basın, hukuk ve siyaset. / yay. haz. Harun Tepe, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2000.
 • İş ve meslek ahlakı. / Mahmut Arslan. Ankara : Nobel Yayın Dağıtım, 2001. 248 s
 • Meslek eğitiminin prensipleri ve tatbikatı. / Arthur B. Mays ; çev. İlhan Özdil, Remzi Öncül Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1960.
 • Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Milli, Manevi ve Evresel Değerler, Öğrenciye Yaklaşım ile Kişisel ve Mesleki Gelişim yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır. • Öğrencilerin milli ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur. • Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. • Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere rol-model olur. • Mesleki etik ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını korur. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı İletişim ve Sosyal Yetkinlik ve Alana Özgü Yetkinlik altında yer alan aşağıdaki yeterliliklerle ilgilidir: • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler. • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur. • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Alanları ile ilgili seçtiği bir etik sorunun eğitim alanında uygulama örneklerinin bulunup tartışılması, etik ilkeleri ile uygulamadaki öğretmenlik mesleği arasında bağlantı kurulması, etik ilkelerin dayandığı felsefelerin analizi, vb).

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler ahlak ve ahlak kurallarını tanımlar.
 2. Öğrenciler Ahlak ve ahlak kavramlarını ayırt edebilir.
 3. Öğrenciler Ahlak ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
 4. Öğrenciler dinin günlük hayatta ahlaki konulara olan bakış açısını açıklayabilecektir.
 5. Öğrenciler etik ve hukuk arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
 6. Öğretmenlik mesleğinin prensiplerini açıklayabilecektir.
 7. Öğretmenlerin yaşayabilecekleri olası etik sorunları tartışabilecektir.
 8. Öğrenciler öğretim yeterliklerini listeleyebileceklerdir.
 9. Öğrenciler Mesleği ile ilgili etik olmayan davranışları içeren vakaları analiz edebilecektir.
 10. Öğrenciler Öğretmen-çevre ilişkisinin prensiplerini tanımlayabilecektir.
 11. Öğrenciler çay ocağı-ebeveyn ilişkisinin temel prensiplerini tanımlayabilecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Etik ve ahlak ile ilgili temel kavramlar, ahlak ve ahlakın temelleri, ahlak ve etik kuramlarıİlgili kaynakların okunması.
2İş etiği ve meslek etiği kavramlarıİlgili kaynakların okunması.
3Kültürler arası farklılaşma açısından iş ve meslek etiğiİlgili kaynakların okunması.
4Meslek etiğinin ortaya çıkışı ve önemi, bir meslek olarak öğretilmesi, öğretimin önemi ve temel özellikleriİlgili kaynakların okunması.
5Zamanında bir meslek olarak öğretimin değişimi ve dönüşümü, modern zamanlarda bir meslek olarak öğretme.İlgili kaynakların okunması.
6Doğu ve Batı'da klasik ve modern dönemlerde meslek olarak öğretme ile ilgili algılama, tanım ve kavramlar.İlgili kaynakların okunması.
7Mesleki vicdan, mesleki kültür ve öğretimde etikİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1
9Okulda etik ilkeler, eğitim ve öğretim süreciİlgili kaynakların okunması.
10Okulda etik ilkeler, eğitim ve öğretim süreciİlgili kaynakların okunması.
11Meslektaşları ile ilişkilerde etik prensiplerİlgili kaynakların okunması.
12Ebeveynlerle ilişkilerde etik prensiplerİlgili kaynakların okunması.
13Kamu görevlileri ile ilgili etik konular ve düzenlemelerİlgili kaynakların okunması.
14Etik ikilemler, eğitim ve öğretimdeki sorunlar ve durumlarİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım101
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)113
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok