Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Psikolojik Danışma BecerileriPDR322224120
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüFulya Yüksel Şahin
Dersi Veren(ler)Fulya Yüksel Şahin
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı Temel Terapötik Koşullarının ve Terapötik Becerilerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiTerapötik İletişim; Terapötik Beceriler; Bilişsel Beceriler, Terapötik Koşular, Terapötik Teknikler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • 1)Yüksel-Şahin, Fulya (2019). Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı (Genişletilmiş 3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın. 2) Young, Mark E. (2019). Yardım Sanatını Öğrenme (Çev. Ed: Feride Bacanlı ve Galip Yüksel). Ankara: Pegem. 3) Hackney, H.,Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev: T.Ergene, S. Aydemir Sevim ). Ankara: Mentis Yayıcılık. • 4) Cormier,S. ve Hackney,H.(2009). Psikolojik Danışma Stratejiler ve Müdahaleler. (Çev. Ed: Süleyman Doğan ve Barış Yaka). Ankara: Pegem. • 5) Meier. S.T. ve Davis, S.R. (2006). Psikolojik Danışma Temel Öğeler (Çev Ed: Süleyman Doğan) Ankara. Pegem. • 6) Carkhuff, Robert R. (2011). Yardım Etme Sanatı (The Art of Helping in the 21st Century). (Çev: Rengin Karaca, F. Ebru İkiz).Ankara: Nobel. • 7) Egan, Gerard (1975). Yardım Becerileri Alıştırmaları / Psikolojik Danışmaya Giriş Kitabına Eşlik Eden Eğitim El Kitabı. (Çev: F. Akkoyun). Ankara: Nobel. • 8) Eisenberg, S. ve Delenay, D.J. (1993). Psikolojik Danışma Süreci. (N. Ören ve M. Takkaç). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. • 9) Nelson-Jones, Richard (1982). Danışma Psikolojisi Kuramları (Çeviri Ed:Füsun Akkoyun). Ankara: TDFO Ltd.Şti. • 10) Leahy, Robert L. (2010). Bilişsel Terapi Yöntemleri. (Çev: M. Hakan Türkçapar ve Ertuğrul Köroğlu ). Ankara: HYB Yayınları • 11) Danish, Steven., Augelli, Anthony R.D. ve Hauer, Allen (1994). Yardım Becerileri. (Çeviri Ed:F. Akkoyun). Ankara. • 12) Leon D. Vandecreek, Samuel J. Knapp. Psikologlar İçin Pratik Etik. (Çev: Müge Yılmaz ve ark) Ankara: Mentis • 13) Voltan-Acar, Nilüfer.(2004). Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi. Ankara: Erabil Yayıncılık • 14) Leahy, Robert L. (2010). Bilişsel Terapi Yöntemleri. (Çev: M. Hakan Türkçapar ve Ertuğrul Köroğlu ). Ankara: HYB Yayınları • 15) Köroğlu, Ertuğrul (2011). Psikiyatri El Kitabı. Ankara: Boylam Psikiyatri Enstitüsü. • 16) Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2015). Ruh sağlığı ve bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri • 17) Güçray, Sonay (2009). Feminist terapi ve psikolojik danışma: kültürel dönüşüm ve köklü toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak gelişimsel bir perspektif (ss99-139). Gelişenpsikolojik danışma ve rehberlik (Ed:F. Korkut-Owen, R. Özyürek ve D. W. Owen). Ankara: Nobel Yayın. • 18) Voltan-Acar,N. (2009). Yeniden Terapötik İletişim Kişiler Arası. İlişkiler Ankara: Nobel • 19) Allen E. Ivey Mary Bradford Ivey Jane E. Myers Thomas J. Sweeney (2013) Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi ( Çev Ed: Fidan Korkut-Owen.) Ankara: PDR Derneği. • 20) Güleç, Cengiz. (2009). Psikiyatri’nin ABC’si.İstanbul: Say Yayınları • 21) Köroğlu, Ertuğrul (2011). Psikiyatri El Kitabı. Ankara: Boylam Psikiyatri Enstitüsü.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1. Psikolojik Danışma Yapmak 2. Yöneltme Yapmak 3. İzleme yapmak 4. Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Kalitesini Geliştirmek 5. Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Yürütmek: Meslektaşlarının Mesleki Gelişimine Ve Paydaşların Gelişimine Destek Vermek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel becerileri açıklar.
  2. Öğrenciler psikolojik danışma sürecinde kullanılan terapötik koşulları açıklar.
  3. Öğrenciler psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel terapötik teknikleri açıklar.
  4. Öğrenciler psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel becerileri uygular
  5. Öğrenciler psikolojik danışma sürecinde kullanılan terapötik koşulları uygular.
  6. Öğrenciler psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel terapötik teknikleri uygular.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-14-5455
PÇ-2-5--5-
PÇ-35-5--5
PÇ-4-5-5--
PÇ-5--4-45
PÇ-64---5-
PÇ-7-5---5
PÇ-84-----
PÇ-9-55-54
PÇ-10-4--5-
PÇ-115-55-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Terapötik Becerilere Girişİlgili kaynakların okunması
2Bilişsel Becerilerİlgili kaynakların okunması
3Terapötik Koşullarİlgili kaynakların okunması
4Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
5Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
6Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
7Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
10Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
11Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
12Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
13Terapötik Tekniklerİlgili kaynakların okunması
14Finalİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar0
Uygulama260
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev19
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği132
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok