Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okullarda RPD Uygulamaları 2PDR4302510260
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüFulya Yüksel Şahin
Dersi Veren(ler)Fulya Yüksel Şahin, M.Engin Deniz, Ali Eryılmaz, M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu Dersin Amacı; Okul Öncesi, İlk Ve Orta Öğretim Okullarındaki Eğitsel, Mesleki, Kişisel Rehberlik Etkinliklerinin İncelenmesi, Test Ve Test Dışı Tekniklerin Uygulanması Ve Yorumlanması, Çeşitli Konularda Grup Rehberliği Programlarının Geliştirilerek Uygulanmasıdır.
Dersin İçeriğiOkul Öncesi, İlk Ve Orta Öğretim Okullarındaki Eğitsel, Mesleki, Kişisel Rehberlik Etkinliklerinin İncelenmesi, Test Ve Test Dışı Tekniklerin Uygulanması Ve Yorumlanması, Çeşitli Konularda Grup Rehberliği Programlarının Geliştirilerek Uygulanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1)Ragıp Özyürek (2012).Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları. Ankara: Pegem 2)Samuel T.Gladding (2013). Psikolojik danışma, kapsamlı bir meslek (Çev Ed:N. Voltan-Acar). Ankara: Nobel Yayın. 3) Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları 1,2,3,4,5 (Ed: Serkan Erkan ve Alim Kaya). Ankara:Pegem Yayıncılık. 4)Eroğlu, Ç. Y. (2003). Sınıfta Rehberlik Etkinlikleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. • 5) Yüksel-Şahin, Fulya (2019). Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı (Genişletilmiş 3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın. 6) M. Engin Deniz ve Atılgan Erözkan (2012) Psikolojik Danışma Ve Rehberlik. Ankara: Maya Akademi. 7)Gürhan Can (Editör). (2004) Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Pegem 8)Rengin Akboy ve Ebru İkiz (2007). Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış. Ankara: Nobel Yayın. 9)Binnur Yeşilyaprak (2001). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın 10)Alim Kaya (Editör) (2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık. 11) Mehmet Güven (Editör). (2008). Psikolojik Danışma Ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık. 12)PDR Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar (2000). Ankara: Türk PDR Derneği. 13) İ. Ethem Özgüven (2007). Bireyi Tanıma Teknikleri. Ankara: PDREM Yayınları. 14)İ. Ethem Özgüven (1994) Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları. 15)Hackney, H.,Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev: T.Ergene, S. Aydemir Sevim ). Ankara: Mentis Yayıcılık. 16)Corey,G.( 2008). Psikolojik Danışma, Psikoterpi Kuram ve Uygulamaları. (Çev: Tuncay Ergene). Ankara: Mentis Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1.Güvenli Çalışma Yöntemlerini Uygulamak 2.Acil Durum Planlarını Uygulamak 3.İş Planlaması Yapmak 4.Çalışma Ortamı Ve Materyalleri Düzenlemek 5.İş Kayıtlarını Tutmak 6.Kurumsal Ve Kişisel Bilgilerin Gizliğini Ve Güvenliğini Sağlamak 7.Öğrencilerin Akademik, Kariyer Ve Kişisel-Sosyal Gereksinimlerini Belirlemek 8.Kritik Yaşam Olayları Yaşayan Öğrencilere Yardım Etmek 9.Yaşam Olayları Yaşandığında Okul Ve Topluma Yönelik Olarak Alanında Liderlik Yapmak 10.Konsültasyon/Müşavirlik Yapmak 11.İlgililerle İşbirliği Yapmak 12.Okul Psikolojik Danışmanlığı Programını Düzeltmek 13.Bireyle Psikolojik Danışma Yapmak 14.Grupla Psikolojik Danışma Yapmak 15.Uygun Hizmete Ve/Veya Uzmana Yönlendirmek 16.İzleme Çalışmaları Yapmak 17.Verdiği Hizmetleri İzlemek 18.Meslektaşlarının Mesleki Gelişimine Ve Paydaşların Gelişimine Destek Vermek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, dönem boyunca geliştirilen rehberlik programları, uygulanan rehberlik etkinlikleri ve yapılan gözlemler dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler psikolojik danışma ve rehberlik uygulama alanlarını tanır.
  2. Öğrenciler farklı kurumlarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarını analiz eder.
  3. Öğrenciler kişisel rehberlik hizmetleri programları geliştirir.
  4. Öğrenciler test ve test dışı teknikleri uygular.
  5. Öğrenciler psikolojik danışma ve rehberlik uygulama alanlarına yönelik yapılan araştırmaları ve alan çalışmalarını değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155-55
PÇ-25-5--
PÇ-355555
PÇ-4-5-55
PÇ-55-5-5
PÇ-65--5-
PÇ-755--5
PÇ-8--55-
PÇ-955-55
PÇ-10--4--
PÇ-1155-55

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders İçeriğinin Ve Kapsamının Verilmesi
2Uygulama Ortamlarının Belirlenmesi
3Uygulama Koşullarının Gözden Geçirilmesi
4Haftalık Yapılan Alan Çalışmalarının İncelenmesi Ve Süpervizyon Verilmesiİlgili kaynakların okunması
5Haftalık Yapılan Alan Çalışmalarının İncelenmesi Ve Süpervizyon VerilmesiAlan çalışması ve rapor hazırlama
6Haftalık Yapılan Alan Çalışmalarının İncelenmesi Ve Süpervizyon VerilmesiAlan çalışması ve rapor hazırlama
7Haftalık Yapılan Alan Çalışmalarının İncelenmesi Ve Süpervizyon VerilmesiAlan çalışması ve rapor hazırlama
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Haftalık Yapılan Alan Çalışmalarının İncelenmesi Ve Süpervizyon VerilmesiAlan çalışması ve rapor hazırlama
10Haftalık Yapılan Alan Çalışmalarının İncelenmesi Ve Süpervizyon VerilmesiAlan çalışması ve rapor hazırlama
11Haftalık Yapılan Alan Çalışmalarının İncelenmesi Ve Süpervizyon VerilmesiAlan çalışması ve rapor hazırlama
12Haftalık Yapılan Alan Çalışmalarının İncelenmesi Ve Süpervizyon VerilmesiAlan çalışması ve rapor hazırlama
13Haftalık Yapılan Alan Çalışmalarının İncelenmesi Ve Süpervizyon VerilmesiAlan çalışması ve rapor hazırlama
14Haftalık Yapılan Alan Çalışmalarının İncelenmesi Ve Süpervizyon VerilmesiAlan çalışması ve rapor hazırlama
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama78
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev13100
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama136
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj00
Ödev1310
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer131
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok