Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çocuk PsikolojisiEGT205024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüNermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ
Dersi Veren(ler)Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin çocuk psikolojisinin ve ruh sağlığının önemini anlamalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında öğrenciler çocuklarda duygusal, sosyal, cinsel, bedensel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca normal-normal olmayan davranışlar ve adaptasyon problemlerini (kekemelik, mutizm, altını ıslatma, parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tik, inatçılık, uyku sorunları, yemek sorunlar, korkular, dikkat sorunları ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, ve yalan) söyleme tanı ve teşhisleri ve özel aile durumlarının (boşanma, üvey anne-baba, aileden birini kaybetme gibi) çocuğun ruh sağlığı üzerinde yaratmış olduğu etkiler hakkında bilgi sahibi olurlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yavuzer, H. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişki bilgisini öğretim süreçleri ile ilişkilendirir. • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. • Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenler. • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme ve öğrenme süreçlerini yeniden düzenler. • Çocuk ve insan haklarını gözetir. • Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini planlamalarında rehberlik yapar. • Mesleki etik ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını korur. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve teknikleri uygular • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar. • Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincinde olur. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Çocuklarda duygu ve davranım sorunlarını bileceklerdir.
  2. Çocukların duygusal, sosyal, cinsel ve bedensel gelişimlerini bilecekler.
  3. Çocukların kişilik ve benlik özelliklerini tanıyabilecektir.
  4. Çocuklardaki davranış sorunları hakkında bilgi sahibi olacaklar.
  5. Çocuklarda duygu ve davranım sorunlarını bileceklerdir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kişilik ve Benlik Özellikleri
2Duygusal ve sosyal gelişim
3Cinsel gelişim
4Bedensel ve devinimsel gelişim
5Çocuklarda Kişilik ve Benlik Gelişimi
6Çocukları Tanıma Teknikleri
7Çocukları Tanıma Teknikleri
8Ara Sınav 1
9
10Çocukluk Döneminde Ruhsal Sorunlar
11Çocuklarda Duygu ve Davranım Sorunları
12Özel Sorunları Olan Çocuklar
13Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesi
14Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev138
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok