Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim AntropolojisiEGT206024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMustafa Gündüz
Dersi Veren(ler)Mustafa Gündüz, Vefa Taşdelen, Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıBu derste kültür karşılaştırmalı bir perspektiften gidilerek farklı toplumlarda ve kültürel bağlamlarda eğitime ne tür anlamlar yüklendiğinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Burada düşünülen, kültürel kod, pratik ve örüntüler ile eğitim, okullaşma ve öğrenme arasındaki bağları görünür kılmak. İkinci olarak, bu derste eğitim konusu ele alınırken bu konudaki literatürdeki farklı yaklaşımların görünür kılınması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriği, eğitim konusundaki pratik ve uygulamaların aynı zamanda sosyal sınıf, aile tarihi, Türkiye'de modernleşme ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının olduğu bir çerçeveye yerleştirilmesi hedeflenmektedir.Derste uluslararası literatürde eğitim üzerine olan teorik tartışmaların yanı sıra yakın zamanlarda yapılmış araştırma örneklerinden oluşmaktadır. Bu dersin içeriğini oluşturacak kaynakların önemli bir kısmını Türkiye’de çeşitli dönemlerde ayrı okul deneyimlerine sahip kadın ve erkeklerin biyografi ve otobiyografileri olacak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • A Companion to the anthropology of education, (edited by Bradley A.U. Levinson and Mica Pollock). 2011. Blackwell Publishing.
 • Wills, Paul. 1977. Learning to Labor: How working class kids get working class jobs. Columbia University Press.
 • Bourdieu, Pierre and Jean-Claude Passeron. 2015. Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Heretik Yayıncılık.
 • Henry J. Rutz and Erol M. Balkan. 2010. Reproducing Class: Education, Neoliberalism and the rise of the new middle class in İstanbul. Bergahn Books.
 • Özsan, Gül. 2016. "Türkiye'nin Sosyal Dokusunda Değişen ve Değişmeyen Unsurlar: Eşraf Aileleri ve Eğitim". Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik. Lutfi Sunar (Ed.) Matbu Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar (BİLGİ) • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir (BİLGİ) • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır (BECERİ). • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir (BECERİ). • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular (BECERİ). • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir (BECERİ). • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir (ÖĞRENME YETKİNLİĞİ). TYYÇ’deki aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • B1.1. Planlarını alanın öğretim programına uygun olarak hazırlar. • B1.3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. • B1.4. Öğretim sürecini planlarken milli ve manevi değerleri dikkate alır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, grup çalışması ve eleştirel düşünme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde ara sınav ve final sınavının yanı sıra ders içi etkinliklere katılım ve ödev uygulanmaktadır. Ödev olarak, eğitim antropolojisi alanını ve uygulamalarını tanıtıcı görevler verilir (Örn. Eğitim sosyologlarının kitap özetleri, kitap eleştirileri, görüşme ve gözlem gibi yollarla saha analizinin yapılması, vb.).

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci, eğitimin antropolojik temellerini kavrar
 2. Öğrenci, eğitim ve antropoloji arasındaki ilişkiyi kavrar.
 3. Öğrenci, eğitim ve antropolojinin temel konularını kavrar.
 4. Öğrenci, eğitim ve kültürel kodlar arası ilişkiyi kavrar.
 5. Öğrenci, kültürel farklılıklar ve eğitim ilişkisini kavrar.
 6. Öğrenci, toplumsal farklılıklar ve kültür ve eğitim ilişkisini kavrar.
 7. Öğrenci, kültürün eğitim boyutunda ne tür farklılaşmalar oluşturacağını açıklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eğitim Antropolojisine girişİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Eğitim antropolojisinde kuramsal tartışmalarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Eğitim üzerine düşünmekİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Eğitimi nasıl anlayabiliriz? "Geliştirme" ya da "tahakküm"İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Eğitim antropolojisinde araştırma, yöntem ve bazı tartışmalarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Sınıf, kültür ve eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Eğitim ve sınıf ayrımİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Eğitim ve sınıf ayrımıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Türkiye'de modernleşme, eğitim ve toplumsal cinsiyet Iİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Türkiye'de modernleşme, eğitim ve toplumsal cinsiyet IIİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Türkiye'de, "okul", "öğretmenler" ve kentlerin tarihleri Iİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Türkiye'de, "okul", "öğretmenler" ve kentlerin tarihleri IIİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Türkiye'de, "okul", "öğretmenler" ve kentlerin tarihleri IIIİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok