Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Müze EğitimiEGT211024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörüİbrahim KOCABAŞ
Dersi Veren(ler)Mine Çeliköz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, eğitim öğretim sürecinde müzeleri etkili öğrenme alanı olarak kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırmak ve müzelere karşı olumlu tutum geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğini, müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik oluşturur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ayokur, A. (2015). Müzelerde Bilgi Yönetimi. (1st Edition), Koc University Publications.
 • Burnham R. & Kai-Kee; E. (2014). Müze Dersleri. (Trans: Aylin Onocak), (1st Edition), Koc University Publications.
 • Komisyon, (2010). İstanbul Müzeleri ve Yakın Çevre Müzeleri. (1st Edition), Uranus Publications.
 • Komisyon, (2001). Kent, Toplum, Müze, Deneyimler- Katkılar. (1st Edition)Tarih Vakfı Yurt Publications.
 • Melbeh, L. M. (2014). Teaching the Museum.  American Alliance of Museums Press.
 • San, İ. (2008). Eğitim ve Müze Semineri. (1st Edition), Kök Publishing.
 • Şener, O. & Yüksel, E. (2016). Avrupa Müzeleri. (1st Edition), Beta Basım Yayın.
 • Onur, B. (2012). Çağdaş Müze Eğitim ve Gelişim. (1st Edition), İmge Kitabevi Publications.
 • Onur, B., Karadeniz, C. & Çıldır, Z. (2014). İngiltere’de Müze Eğitimi “Londra’dan İzlenimler”. (1st Edition), Kalem Kitap.
 • Verde, S. (2015). Müze. (Çev. M. Beykan), Müze. (1st Edition), Günışığı Publications.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. • Öğretim sürecini planlarken milli ve manevi değerleri dikkate alır. • Öğrencilerin milli ve manevi değerleri içselleştirmesine katkıda bulunacak öğrenme ortamları oluşturur. • Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. TYYÇ’deki aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır. • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. • Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, soru-cevap, tartışma, araştırma ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav, final sınavı, ders içi etkinliklere katılım ve ödev uygulanmaktadır. Ödev olarak öğrencilerden müze kavramı ve müzelerle ilgili uygulama ya da araştırmaya yönelik bir çalışma beklenir (Örn. Müze ziyareti, müze eğitim ders planı hazırlaması, müze tarihi çalışması, müze eğitiminin dünyadaki gelişimi, vb.)

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Türk ve dünya müzecilik tarihini kavrar.
 2. Müzelerin eğitim-öğretim sürecindeki yeri ve önemini kavrar.
 3. İçerdiği koleksiyonlara göre müzeleri sınıflandırır.
 4. Müze ve okul arasında işbirliği yapmaya istekli olur.
 5. Eğitim ve öğretim sürecinde müzelerin gerekliliğini kabul eder.
 6. Müzeleri bir eğitim aracı olarak kullanabileceğinin fakında olur.
 7. Müze etkinlikleri tasarlayabilme becerisi kazanır.
 8. Müzelerin eğitsel amaçlı kullanımında dikkat edilecek noktaları açıklar.
 9. Bilim, sanat, tarih ve kültürün yaşatılmasında müzelerin rolünü kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Müze ve müze eğitimiyle ilgili temel kavramlar
2Müze türleri
3Müzenin işlevleri
4Dünyada ve Türkiye’de müzecilik
5Müze eğitiminin tarihi
6Müze eğitiminin temel ilkeleri ve politikalar
7Örgün eğitimde müze eğitimi
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav 1
10Müze ve öğretim
11Müzede öğretimi planlama
12Müzede öğretim yöntem ve teknikleri
13Müzede ölçme ve değerlendirme teknikleri
14Müze etkinlik planları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım105
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev125
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok