Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Açık ve Uzaktan EğitimEGT213024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Gürol
Dersi Veren(ler)Yavuz Erişen, Mine Çeliköz
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıBu dersin amacı, açık ve uzaktan eğitimin önemini açıklamak, öğretim sürecinde açık ve uzaktan eğitimin kullanımını, birey motivasyonu ve öğrenmesi üzerindeki etkisinin açıklanması açıklanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğini, açık ve uzaktan eğitimin tanımı; Açık ve uzaktan eğitimin önemi; geçmişten günümüze açık ve uzaktan eğitim kullanımı (Örnek ve uygulamalar); Açık ve uzaktan eğitim ve öğrenme; Açık ve uzaktan eğitim ve öğrenen motivasyonu; farklı ülkelerde açık ve uzaktan eğitim uygulamaları oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Sayılan, F. (2006). Herkes için eğitim: Yaşam boyu öğrenme bağlamında Türkiye’de temel eğitim sorunu. Fevziye Sayılan ve Ahmet Yıldız (Haz.). Yaşam boyu öğrenme içinde.(ss. 106- 116). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi.
 • Bozkurt, A. (2013). Açık ve uzaktan öğretim: Web 2.0 ve sosyal ağların etkileri. Akademik Bilişim, 13, 23-25.
 • Akdemir, O. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler. • Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler. • Öğrencilerle etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri altında yer alan Alanı ile ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım ı dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Alanları ile ilgili seçtiği bir dersin açık ve uzaktan eğitim planını hazırlama, motivasyon geliştirici yöntem ve tekniklerin kullanılacağı ders tasarımları gerçekleştirmei vb.).

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Açık ve uzaktan eğitimin tanımını yapar
 2. Açık ve uzaktan eğitimin önemini açıklar
 3. Açık ve uzaktan eğitim arasındaki farklılıkları açıklayabilir.
 4. Geçmişten günümüze açık ve uzaktan eğitimin kullanımı açıklayabilir
 5. Geçmiş ve günümüz açık ve uzaktan eğitim kullanımlarını karşılaştırır
 6. Açık ve uzaktan eğitimin öğrenme üzerine etkisini açıklar
 7. Açık ve uzaktan eğitimin öğrenen motivasyonu üzerindeki etkisini bilir
 8. Açık ve uzaktan eğitimde kullanılan araçları sıralar
 9. Açık ve uzaktan eğitimde rehberlik ve destek bilgilerini açıklar.
 10. Farklı ülkelerde açık ve uzaktan eğitim uygulamalarını açıklayabilir
 11. Farklı ülkelerde açık ve uzaktan eğitim uygulamaları hakkında karşılaştırma yapar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Açık ve uzaktan eğitime ilişkin temel kavramlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Açık ve uzaktan eğitim; benzerlikler ve farklılıklarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Geçmişte açık ve uzaktan eğitimin kullanımıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Günümüzde açık ve uzaktan eğitimin kullanımıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Öğrenme, açık ve uzaktan eğitim ilişkisiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Öğrenen motivasyonu, açık ve uzaktan eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Açık ve uzaktan eğitimde kullanılan araçlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Açık ve uzaktan eğitimde kullanılan araçlar
10Farklı kurumlarda açık ve uzaktan eğitim uygulamalarınıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Farklı kurumlarda açık ve uzaktan eğitim uygulamalarınıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Farklı kurumlarda açık ve uzaktan eğitim uygulamalarınıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Farklı kurumlarda açık ve uzaktan eğitim uygulamalarınıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Farklı kurumlarda açık ve uzaktan eğitim uygulamalarınıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok