Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim TarihiEGT214024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMustafa Gündüz
Dersi Veren(ler)Mustafa Gündüz, Vefa Taşdelen
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıBu dersin amacı, geçmişten günümüze kadar türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformlarları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele almaktır.
Dersin İçeriğiDersin içeriğini, eski Türk Devletleri'nde eğitim, medreseler, sıbyan mektepleri, enderun mektebi, Osmanlı Devleti'nde eğitimde yenileşme hareketleri, modern Türkiye'de eğitimde gelişmeler, Türk eğitimine yön veren önemli şahsiyetler ve onların eğitim ile ilgili görüşleri oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mustafa Gündüz, “Socio-Cultural Origins of Turkish Educational Reforms and Ideological Origins of Late Ottoman Intellectuals (1908-1930)”, History of Education, Journal of the History of Education Society, V: 38, İssue: 2, March 2009, pp. 191-216.
  • Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara: PegemA yay., 2012., Felsefe, Eğitim, Sanat, Hece Yayınları, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • B1.2. Öğretim sürecini çevresel şartları, maliyeti ve zamanı dikkate alarak planlar. • B1.3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. • B2.1. Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler. • B2.7. Öğrencilerin milli ve manevi değerleri içselleştirmesine karkıda bulunacak öğrenme ortamları oluşturur. TYYÇ’deki aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar (BİLGİ) • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir (BİLGİ). • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır (BİLGİ) • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır (BECERİ). • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir (BECERİ). • Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir (ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK). Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav, final sınavı, ders içi etkinliklere katılım ve ödev uygulanmaktadır. Ödev olarak öğrencilerden ders ile ilgili belirlenen bir konuda araştırma yaparak sınıf içerisinde sunmaları istenir (Örn. Eğitim tarihinde önemli olan okulların gözlemi ve sunumu, eğitim tarihinde önemli olayların sunumu ve anlatımı, vb.)

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci Türk eğitim tarihinin gelişim evrelerini bilir.
  2. Öğrenci günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyeyi değerlendirir.
  3. Öğrenci geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
  4. Öğrenci Türk eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar.
  5. Öğrenci Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.
  6. Öğrenci Türk eğitim tarihindeki önemli eğitim reformlarını

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Education in former Turkish states.Reading and reviewing related resources
2Turks’ acceptance of İslam and medreses.Reading and reviewing related resources
3Elementary and secondary education in Ottoman.Reading and reviewing related resources
4Enderun school.Reading and reviewing related resources
5Reforming education in the Ottoman period.Reading and reviewing related resources
6Main educators in the Ottoman period.Reading and reviewing related resources
7Education in the Turkish Republic.Reading and reviewing related resources
8Ara Sınav 1
9Ataturk and educationReading and reviewing related resources
10Educational developments in the republican period.Reading and reviewing related resources
11Foreign expert reports and educational congress (eğitim şuraları).Reading and reviewing related resources
12Developments in elementary and secondary education.Reading and reviewing related resources
13Teacher training from past to present.Reading and reviewing related resources
14Education in today’s Turkey: some historical lessons.Reading and reviewing related resources
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev310
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok