Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eleştirel ve Analitik DüşünmeEGT215024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Gürol
Dersi Veren(ler)Mehmet Gürol, Sertel ALTUN
Asistan(lar)ıBünyamin Bavlı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğretmen adaylarının üst düzey düşünmeye yönelik temel kavramları bilmesini, düşünme türlerini, düşünme stillerini, eleştirel düşünmenin önemini, eleştirel dinleme, eleştirel okuma ve eleştirel yazma konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğini düşünmeye dair temel kavramlar, analitik düşünme, eleştirel düşünme, Eleştirel Düşünmenin Kapsamı ve Becerilerini, Eleştirel Düşünme Stratejileri, Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörleri, Eleştirel dinleme, okuma ve yazma becerilerinden oluşmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Orhan Özdemir, Eleştirel Düşünme, Kriter Basın Yayın Dağıtım, İstanbul, 2008.
 • Ahmet Kurnaz, Eleştirel Düşünme Öğretimi Etkinlikleri Planlama - Uygulama ve Değerlendirme, Eğitim Kitabevi, 2013.
 • Birsel Ayberk, Örneklerle Düşünme ve Eleştirel Düşünme, Nobel Kitabevi, Ankara, 2010.
 • Gerald M. Nosich, Eleştirel Düşünme ve Disiplinlerarası Eleştirel Düşünme Rehberi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2012.
 • Raymond Geuss, Eleştirel Teori, (çev. Ferda Keskin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013.
 • Kürşad Yılmaz, Eleştirel ve Analitik Düşünme, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2018.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, MEB Öğrenme Ortamları Oluşturma Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme ortamları oluşturur Bu ders, MEB Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler hazırlar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği ile ilgili • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Yetkinlikler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği ile ilgili • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, beyin fırtınası, soru-cevap, tartışma, sokratik yöntem ve sokratik seminer yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda öğretmen adaylarından her bir öğretmenin öğretmenliği sürecinde mutlaka kullanması gereken ders planlarını öğreneni eleştirel ve analitik düşündürecek faaliyet ve yöntemler kullanarak tasarlamaları ve sınıfta sunmaları istenir. Böylelikle hem öğrenme planının tasarlanması hem kazanım ve faaliyet uyumluluğu hem de eleştirel ve analitik düşünmeye yönelik yöntem ve teknikler kullanma konusunda disipline yönelik ve disiplinler arası bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır. Bununla birlikte öğreneni eleştirel ve analitik düşündürecek yöntem ve teknikler konusunda öğretmen adaylarının bilgi sahibi olmaları sağlamak amacıyla proje temelli öğretim, kavram haritaları, sokratik seminer ya da sokratik yöntem, beyin fırtınası tekniği, altı şapkalı düşünme tekniği, yansıtıcı günlükler gibi farklı konularda 3-4 kişilik öğrenci gruplarıyla sınıfta sunum yapmaları istenir.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Eleştirel ve Analitik düşünmenin tanımını yapar,
 2. Eleştirel ve Analitik düşünmenin temel kavram ve ilkeleri bilir,
 3. Eleştirel ve Analitik düşünmenin önemi ve özelliklerini kavrar,
 4. Eleştirel ve Analitik düşünmenin temel süreçlerin neler olduğunu bilir
 5. Eleştirel ve Analitik düşünme becerilerinin karşılaştırmasını yapar,
 6. Eleştirel düşünme ile analitik düşünme arasındaki farklar bilir,
 7. Düşünceye etki eden faktörler sıralar
 8. Eleştirel düşünmede dil ve mantık hatalarını sıralar
 9. Eleştirel dinlemenin ne olduğunu ifade eder
 10. Eleştirel okumanın ne olduğunu açıklar
 11. Eleştirel yazmanın ne olduğunu açıklar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eleştirel ve Analitik düşünmeye ilişkin Temel kavramlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Düşünme Türleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Düşünme Türleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Eleştirel Düşünme-Iİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Eleştirel Düşünme-IIİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Eleştirel Düşünmenin Kapsamıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Eleştirel Düşünme Becerileriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Eleştirel Düşünme Stratejileri
10Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörlerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Eleştirel Dinlemeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Eleştirel Okumaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Eleştirel Yazmaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Öğrenci başarısını değerlendirme ve not vermeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım101
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri115
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev13
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok