Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hastanede Yatan Çocukların EğitimiEGT216024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıHastanede yatan çocukların eğitimi için gereken bilgi ve becerilere sahip olmak
Dersin İçeriğiHastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; Hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; Hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; Hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Okyayuz, Ü. H. (1999). Sağlık psikolojisi. Basım, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları
 • Baltaş, A., (2008). Sağlık Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Santrock, J. W. (2015). Yaşam boyu gelişim: gelişim psikolojisi: Life-span development. Nobel Akademik Yayıncılık: İstanbul.
 • Herman, J. L. (2007). Travma ve İyileşme. Literatür Yayıncılık: İstanbul
 • Er, M. (2006). Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49(2), 155-168.
 • Beytut, D. Ş., Bolışık, B., Solak, U., & Seyfioğlu, U. (2009). Çocuklarda hastaneye yatma etkilerinin projektif yöntem olan resim çizme yoluyla incelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3), 35-44.
 • Gökçen, C., & Çelik, Y. İ. (2011). Bir Eğitim Hastanesi'nde Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi, 1(4), 140- 144.
 • Günay, O., Sevinç, N., & Arslantaş, E. E. (2017). Hastanede yatan çocukların annelerinde durumluk ve sürekli anksiyete düzeyi ve ilişkili faktörler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 15(3), 176-186.
 • Arıkan, D., Saban, F., & Gürarslan Baş, N. (2014). Çocuğu hastanede yatan ebeveynlerin hastaneye ve sağlık bakımına yönelik memnuniyet düzeyleri. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 4(2), 109- 116.
 • Gündüz, S., Yüksel, S., Aydeniz, G. E., Aydoğan, R. N., Türksoy, H., Dikme, İ. B., ... & Pediatri, Ö. B. H. P. K. (2016). Çocuklarda hastane korkusunu etkileyen faktörler. Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi, 59(4).
 • Akar Gençer, A.,
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Hastanede yatan çocukların yaş gruplarına göre gelişim özelliklerini bilir.
 2. Hastanede yatan çocukların psikolojik ihtiyaçlarını bilir.
 3. Hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşimi sağlar.
 4. Çocuğu tedaviye veya ameliyata hazırlanma sürecini psikolojik açıdan destekler.
 5. Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlar ve uygular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hastanede yatan çocukların eğitimine giriş
2Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri
3Hastanede yatan çocukların psikolojik ihtiyaçları, ruhsal durumları
4Çocuğun hastalık teşhis süreci
5Çocuğu hastaneye yatmaya, tedaviye hazırlama
6Çocuğu ameliyata hazırlama
7Ameliyat sonrası ihtiyaçlar
8Ölümcül hastalığı olan çocuklar
9Ara Sınav 1
10Hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim
11Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planları
12Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planları
13Hastane okulları
14Dersin değerlendirilmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev138
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok