Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mikro ÖğretimEGT217024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, rol ve davranışları, yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğini, Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Göçer, Ali (2018) Metin İşleme Süreçli-Mikro Öğretim Uygulama Örnekli- Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları.(3. Baskı), Pegem Akademi
 • Alıncak, Fikret (2017) Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretim Becerilerine Etkisi. (1. Baskı), Nobel Yayın
 • Öğretim ilke ve yöntemleri, öğretimde planlama ve değerlendirme ders kitapları
 • Mikro öğretim yöntem ve uygulamaları ile ilgili yapılan tezler ve makaleler
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • A.2.3. Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgisini öğretim süreçleri ile ilişkilendirir • A.2.4. Alanın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji, yöntem ve teknikleri karşılaştırır • B.1.1. Planlarını alanının öğretim programına uygun olarak hazırlar • B.2.1. Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler • B.2.2. Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar • B.2.4. Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler • B.3.1. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler • B.3.2. Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır • B.3.7. Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazır • B.3.9. Öğretme öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır • B.3.10. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir • B.3.11. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır • B.3.12. Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir şekilde baş eder • B.4.1. Alanına ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve kullanır • C.2.1. Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir • C.2.2. Her öğrencinin öğrenebileceğini savunur • C.2.4. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere rol-model olur • C.3.1. Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili biçimde kullanır • C.3.2. Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir • C.3.3. İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alır • C.4.1. Mesleğini severek ve isteyerek yapar • C.4.2. Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar Bu ders, TYYÇ’deki aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Bilgi-4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. • Beceriler-4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. • Beceriler-5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. • Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği-1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. • Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği-2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. • Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği-1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. • Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik-5: Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. • Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik- 1: Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur. • Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik- 2: Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Tartışma, Ev ödevi ve Bireysel Çalışma yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, teorik bilgilere yönelik ara sınav; ders içi etkinliklere katılım; ders planlarının hazırlanmasına yönelik ödevler ve kazanımlara uygun olarak gerçekleştirilen uygulamalar uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Etkili ders planı ve materyalleri hazırlar
 2. Mesleğiyle ilgili bilgi ve becerilerini uygulamaya dönüştürür
 3. Kendinin ve arkadaşlarının öğretim tekniklerini analiz eder
 4. Öz değerlendirme ve akran değerlendirme becerisi kazanır
 5. Sesini ve beden dilini doğru ve etkili kullanabilme becerisi kazanır
 6. Eleştiriye açık olur
 7. Mikro öğretim uygulamalarının mesleki gelişimine olan katkısının farklında olur
 8. Mikro öğretim uygulamalarına katılmaktan zevk alır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--------
PÇ-3--------
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkelerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıklarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlikler ve davranışlar, ders planı hazırlama İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Örnek ders anlatma uygulamalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Örnek ders anlatma uygulamalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Örnek ders anlatma uygulamalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Örnek ders anlatma uygulamalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Örnek ders anlatma uygulamaları
10Örnek ders anlatma uygulamalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Örnek ders anlatma uygulamalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Örnek ders anlatma uygulamalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Örnek ders anlatma uygulamalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Örnek ders anlatma uygulamaları, genel değerlendirmeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım810
Laboratuar
Uygulama240
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama210
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok