Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğrenme GüçlüğüEGT218024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya YÜKSEL ŞAHİN
Dersi Veren(ler)Şerife Gonca ZEREN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin temel amacı öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların temel özelliklerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiöğrenme güçlüklerinin tanınması sınıflandırılması ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarla çalışma becerileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Karlheinz B. (2006). Öğrenme Güçlüklerini Erken Tesbit Etmek. Ankara: İlya Yayıncılık.
  • Sarı, H. (2003). Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitimleriyle İlgili Çağdaş Öneriler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Eğitim paydaşlarının hak ve sorumluluklarını ayırt eder. • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. • Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler. • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. • Öğretme ve öğrenme sürecini yürütürken, özel gereksinimleri olan öğrencileri dikkate alır. • Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir şekilde baş eder. • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilere ve diğer paydaşlara doğru ve yapıcı geri bildirimler verir. • Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır. • Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. • Her öğrencinin öğrenebileceğini savunur. • Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden yararlanarak öz değerlendirme yapar. • Mesleki etik ve ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını korur. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve teknikleri uygular. • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesinin yönlendirir. • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar. • Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincinde olur. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Rehberliğin Öğrenciler özel eğitimin ilkelerini bilir.
  2. Öğrenciler erken eğitim ve adaptasyon hakkında bilgi sahibi olur. - zihinsel engelleri bilir ve öğrenme güçlüklerini bilir.
  3. Öğrenciler dil ve konuşma bozukluklarını bilir. İşitme güçlükleri hakkında biilir. Görme güçlüklerini bilir.
  4. Öğrenciler duygusal ve davranışsal bozukluklarını bilir.
  5. Öğrenciler otizmi bilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Özel Eğitim Kavramının Temeli ve ilkeleriİlgili kaynakların okunması.
2Erken Eğitim Ve Adaptasyonİlgili kaynakların okunması.
3Zihinsel Engellerİlgili kaynakların okunması.
4Öğrenme Güçlükleriİlgili kaynakların okunması.
5Dil Ve Konuşma Bozukluklarıİlgili kaynakların okunması.
6İşitme Güçlükleriİlgili kaynakların okunması.
7Görme Güçlükleriİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1
9
10Otizmİlgili kaynakların okunması.
11Otistik çocukların eğitimiİlgili kaynakların okunması.
12Görme Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimiİlgili kaynakların okunması.
13Konuşma Ve Dil Engelli Çocuklar Ve Uyumsuz Ve Üstün Yetenekli Çocuklarİlgili kaynakların okunması.
14Ders değerlendirmesiİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev138
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok