Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretimi Bireyselleştirme ve UyarlamaEGT219024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüSertel ALTUN
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEğitim Programlarının hazırlanma sürecinde, bireyin gelişimsel ve öğrenme özelliklerini kavrama ve öğrenme faaliyetlerinin temelini oluşturan öğrenmeye ilişkin bireysel farklılıklarla ilgili temel kavram ve ilkelerin kavrama ve söz konusu ilkelere dayalı öğretim tasarımı geliştirme.
Dersin İçeriğiÖğrenme ve öğretme modelleri, bilişsel, duyuşsal ve kişisel bireysel farklılıklar, öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Erden, M. Altun, S., (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Yayınevi.
 • Erden, M., Akman, Y., (1996). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınevi,
 • Erden, M., Akman., Y., (2001). Gelişim ve Öğrenme. Anakara: Arkadaş Yayınevi.
 • Pintrich, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T. ve McKeachie, W.J., (1991). Self-Regulated Learning Strategies. Ulaşım adresi: http://www.jan.ucc.nau.edu.
 • Pintrich, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T. ve McKeachie, W.J., (1993). “Reliability and Predictive of the Motivated Strategies for Learning Questionaire”. Educational and Psychological Measurement (MSLQ). 53: 801-813.
 • Cruickshank, D. R., Bainer, D.L., Metcaalf, K.K., (1995). The ACT of Teaching. McGraww, Boekaerts, M.,(1999)., “Self- regulated learning: Where we are today”, Educational Research v.31: 445-457.
 • Eggen, P. D., Kauchak, D.P., (2000). Strategies for Teachers. Boston: Allyn and Bacon,
 • Senemoğlu, N., (2001). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara,
 • Gredler, M.E., (2001). Learning And Instruction. New Jersey Columbus:
 • Merrill, Sternberg, R.L., (2003). Cognitive Psychology. Thomson,
 • Schunk, D.H., (2004). Learning Theories. New Jersey Columbus: Pearson,
 • Zimmerman, Barry. J. (2002), “Becomining self regulated Learner”, Theory into Practice.v.41n.2:
 • Woolfolk, A., (2004). Educational Psychology. Boston: The Ohio State University,
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Tutum ve Değerler yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. Her öğrencinin öğrenebileceğini savunur. Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Alana Özgü Yetkinlik altında yer alan aşağıdaki yeterlilikle ilgilidir: Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, öğretimde bireysel farklılıkları içerecek ders planlarının hazırlanması, bireysel farklılıkların gözlemlenebilmesi için yöntemler aranması gibi konularda çalışmalar beklenmektedir.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci, bireysel farklılığın önemini kavrar.
 2. Öğrenci, bireysel farklılığı belirleyen bileşenleri analiz eder.
 3. Öğrenci, bireysel farklılığa dayalı öğretim programı önerisi geliştirir.
 4. Öğrenci, bireysel farklılığa dayalı öğretim tasarımı geliştirir.
 5. Öğrenci, kendi öğrenme sürecini etkileyen bireysel farklılığını bilir ve kendine dönük strateji geliştirir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğrenme nedir? Öğrenmede Bireysel Farklılıklar Nelerdir?İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Bireysel Farklılığa Dayalı Öğrenme ve Öğretme Modelleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Öz-düzenleme Becerisiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Motivasyonel Faktörlerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Öğrenme Stratejileri Bilişsel Stratejiler, Kaynakları Yönetme Stratejileriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Öğrenme Stilleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Bilgiyi Algılama ve İşleme Tercihine Göre Öğrenme Stilleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Doğuştan Gelen Kişilik Özelliklerine Göre Öğrenme Stilleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Öğrencilerin Yeteneklerine Göre Öğrenme Stilleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Bireysel farklılığa dayalı öğretim tasarımı modelleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Bireysel farklılığa dayalı öğretim tasarımı geliştirmeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Dersin değerlendirilmesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok