Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite BozukluğuEGT221024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAli Eryılmaz
Dersi Veren(ler)Ali Eryılmaz
Asistan(lar)ıSeher Merve ERUS
Dersin AmacıBu dersin temel amacı okullarda DEHB’i olan öğrencileri tanıma, ayırt etme ve doğru yönlendirme için gerekli olan bilgileri öğretmektir.
Dersin İçeriğiDEHB’in tanımı ve özellikleri; DEHB’in nedenleri; DEHB’in belirtileri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB’in fizyolojik, duygusal ve sosyal etkileri; DEHB’in öğrenme ve okul başarısı üzerindeki etkileri; DEHB’i olan çocuğa yaklaşım biçimleri; Okul-aile işbirliğinin sağlanması; DEHB’i olan çocuğun eğitimi; DEHB’te yönlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgisini öğretim süreçleri ile ilişkilendirir. • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. • Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenler. • Öğretme ve öğrenme sürecini yürütürken, özel gereksinimleri olan öğrencileri dikkate alır. • Alanına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve kullanır. • Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır. • Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ailelerle iş birliği yapar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini uygular. • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özelliklerini bilir.
  2. DEHB’in temel belirtilerini tanıyabilir.
  3. DEHB’in temel nedenleri ve oluşumundaki risk faktörlerini bilir.
  4. DEHB’i olan öğrencilere doğru ve yanlış yaklaşım biçimlerini ayırt edebilir.
  5. Okul-aile işbirliğini sağlamak amacıyla yapılabilecekler hakkında fikir üretebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri
2DEHB’in temel belirtileri (Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, dürtüsellik)
3DEHB’in nedenleri
4DEHB’in çocuk üzerindeki fizyolojik etkileri
5DEHB’in çocuk üzerindeki duygusal etkileri
6DEHB’in çocuk üzerindeki sosyal etkileri
7DEHB’in öğrenme ve okul başarısı üzerindeki olası etkileri
8Ara Sınav 1
9
10DEHB tipleri
11DEHB’i olan çocuklara doğru ve yanlış yaklaşım biçimleri
12DEHB’i olan çocukların eğitimi
13DEHB’i olan öğrencilerin yönlendirilmesi
14DEHB’i olan öğrencilerde okul-aile işbirliğinin sağlanması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev131
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok