Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimde Program Dışı EtkinliklerEGT223024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Bülent ALCI, Banu Yücel Toy
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıBu dersin amacı, formal programda yer alan öğrenmeleri desteklemek, formal program dışında öğrencinin bireysel, sosyal, duygusal ve yaşam becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiEğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul;okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Laçin Şimşek, C. (2011). Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Fen Eğitimi. Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları. (Ed. Laçin Şimşek, 2011). Pegem Akademi, Ankara.
 • Erdoğan, KÖSE. (2013). Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ders dışı etkinliklerin sınıflandırılmasına yönelik bir öneri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(2).
 • Bakanlığı, M. E. (1989). Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik. Tebliğler Dergisi, (2300).
 • Mahoney, J. L., Cairns, B. D., & Farmer, T. W. (2003). Promoting interpersonal competence and educational success through extracurricular activity participation. Journal of educational psychology, 95(2), 409.
 • Adıgüzel, Ö. (2011). Okul dışında farklı bir öğrenme ortamı olarak çocuk müzeleri. Eğitim Bilim Toplum, 4 (14), 32-41.
 • Çavuş, R., Topsakal, Ü. U. ve Kaplan, A. Ö. (2013). İnformal öğrenme ortamlarının çevre bilinci kazandırmasına ilişkin öğretmen görüşleri: Kocaeli bilgievleri örneği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (1), 15-26.
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16 (2), 171-190.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci, program dışı faaliyetlerin ne olduğunu açıklar.
 2. Öğrenci, program dışı faaliyetlerin önemini ifade eder.
 3. Öğrenci, farklı program dışı faaliyetler arasındaki ilişkiyi analiz eder.
 4. Öğrenci, program dışı faaliyetleri eğitim öğretim sürecinde nasıl kullanacağını ifade eder.
 5. Öğrenci, program dışı faaliyetlerin öğrenen motivasyonuna etkisini ifade eder.
 6. Alanının öğretiminde ne tür program dışı faaliyetleri kullanacağını ifade eder.
 7. Öğrenci, Program dışı faaliyetlerin bireysel gelişim üzerindeki etkilerini açılar.
 8. Program dışı faaliyetlerde alınması gereken güvenlik önlemleri ve tedbirleri ifade eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--------
PÇ-3--------
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------
PÇ-13--------
PÇ-14--------
PÇ-15--------
PÇ-16--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Program dışı faaliyet kavramıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Program dışı faaliyet türleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Program dışı faaliyetlerin eğitim öğretim sürecinde kullanımıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Program dışı faaliyetler ve öğrenen motivasyonuİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Program dışı faaliyetlerin ve kalıcı öğrenmeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Program dışı faaliyetler ve sosyal gelişimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Program dışı faaliyetler ve duygusalİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Program dışı faaliyetler ve ruhsal gelişim
10Program dışı faaliyetler ve ruhsal gelişimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Program dışı faaliyetler ve bilişsel gelişimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Program dışı faaliyetlerde alınması gereken güvenlik önlemleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Gönüllülük ve Girişimciliğe yönelik program dışı faaliyetİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Dersin değerlendirilmesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok