Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kapsayıcı EğitimEGT225024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörüİbrahim KOCABAŞ
Dersi Veren(ler)Mine Çeliköz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEğitim ortamlarındaki her türlü ayrımcılığa karşı mücadele edebilecek bilgiyi, beceriyi, değeri ve tutumu kazandırmak.
Dersin İçeriğiKapsayıcı eğitimin tanımı, içeriği ve önemi; Kapsayıcı eğitimde ulusal ve uluslararası mevzuat; Kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; Kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; Kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; Kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; Kapsayıcı okul ve sınıf; Kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; Kapsayıcı öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; Ders tasarlama uygulamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ceyhan, M. A. (2016). Kapsayıcı Eğitim: Okul Pratikleri, Öğretmen İhtiyaçları. Eğitim Reformu Girişimi [ERG].
 • Çayır, K., Soran, M. & Ergün, M. (2015). Engellilik ve Ayrımcılık: Eğitimciler için El Kitapçığı. Karekök Yayınları.
 • Düşün, Y. (2016). Türkiye’de Ortaöğretimde Kapsayıcı Eğitim Durum analizi. Eğitim Reformu Girişimi [ERG].
 • Eileen Allen, K. E. & Glynnis, E. C. (2015). The Exceptional Child Inclusion in Early Childhood Education. USA: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Karten, T. J. (2011). (Edt.), Inclusive Practives. Thousand Oaks, California: Corwin.
 • Merey, Z. (Edt.), (2017). Çocuk Hakları. (2. Baskı), Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Eğitimde Hakkaniyet, Şimdi!
 • Salvia, J., Ysseldyke, J. & Witmer, S. (2017). Assessment in Special and Inclusive Education. (13th edition.) , USA: Boston, Cengage Learning.
 • Thousand, J. S., Villa, R. A. & Nevin, A. I. (2015). Differentiating Instruction. (2nd edition), USA: Thousand Oaks, California: Corwin.
 • Turan, R. (2017). (Edt.), İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. (1. Baskı), Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ö. (2011). Kapsayıcı, Ön Yargısız Eğitim İçin Liderler. Kadından Yaşama Destek Derneği [KAYAD].
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Alan Eğitimi Bilgisi yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Alanının öğretim programını tüm ögeleriyle açıklar. Alanının öğretim programını, ilgili diğer öğretim programlarıyla ilişkilendirir. Alanının öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji, yöntem ve teknikleri karşılaştırır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aaşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Alanları ile ilgili seçtiği bir dersin kapsayıcı eğitim ders planını hazırlama, hedefleri yazma, vb.)

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kapsayıcı eğitimi tanımlar.
 2. Kapsayıcı eğitimin hukuki dayanaklarını açıklar.
 3. Kapsayıcı eğitimde standartlarının gerekliliğini kabul eder.
 4. Kapsayıcı eğitimde öğretmen rollerini açıklar.
 5. İnsani değerleri ve evrensel erdemleri önemser.
 6. Kapsayıcı eğitim bağlamında eğitimle ilgili yaşanan sorunları tartışır.
 7. Kapsayıcı eğitim etkinlikleri tasarlar.
 8. Dezavantajlı durumda olan tüm çocukların eğitim hakkını savunur.
 9. Farklı kültürlere karşı önyargısız olur.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kapsayıcı eğitimin tanımı, içeriği ve önemiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Kapsayıcı eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Kapsayıcı öğretim programı ve materyalleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Kapsayıcı eğitimde tutum ve değerlerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Kapsayıcı okul ve sınıfİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek
10Kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destekİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlamaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Kapsayıcı eğitim uygulamaları: ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Kapsayıcı ders tasarlama uygulamalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Kapsayıcı ders tasarlama uygulamalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev26
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok