Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilim ve Araştırma EtiğiEGT227023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma, etik kavramı ve etik teorileri, araştırma ve yayın etiği kavramlarını, araştırma ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemleri öğrenmeleridir.
Dersin İçeriğiBu dersin içeririği bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemleri kapsamaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Aydın, İ. Akademik Etik. Pegem Akademi Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Alan Bilgisi yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. • Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. • Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı altında yer alan aşağıdaki yeterliliklerle ilgilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır. • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının ön hazırlığına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Haftalık konu ile ilgili ders yürütücüsünün önerdiği akademik yayınların ya da haftalık okumaların incelenmesi ve tartışma sorularının hazırlanması, sınıf içerisinde yürütülecek bir münazara çalışması için öğrencilerin ön hazırlık yapmaları, vb.). Proje kapsamında, araştırma etiğinin temel ilkelerinin uygulamaya yönelik örneklerinin analiz edilmesi gibi performansa dayalı bir çalışma yapılır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, bilimsel araştırma, etik ve etik teorilerini kavrar.
  2. Öğrenci, araştırma ve yayın etiği ile araştırma ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlallerini kavrar.
  3. Öğrenci, yazarlık ve telifle ilgili etik sorunları bilir.
  4. Öğrenci, araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurulları bilir.
  5. Öğrenci, etik ihlallerin tespitinde izlenecek yolları bilir.
  6. Öğrenci, sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ile bunları önlemeye dönük yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırmaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Etik kavramı ve etik teorileriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Araştırma ve yayın etiğiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etikİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar
10Etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemlerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemlerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemlerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev52
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev52
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler19
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok