Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bağımlılık ve Bağımlılıkla MücadelePDR226023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüAli Eryılmaz
Dersi Veren(ler)Ali Eryılmaz, M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı bağımlığı teorik bilgiler kapsamında tartışmak ve bağımlılığın önlenmesi için varolan hizmetlerle ilgili bilgilendirmek yapmaktır.
Dersin İçeriğiBağımlılığın tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları Yasal ve yasal olmayan maddeler Madde kullanımının yol açtığı ruhsal bozukluklar Alkol ve alkol kullanım sorunları Alkol bağımlılığı Hallüsinojenler, Narkotikler, Uyarıcılar ve kullanım etkileri Teknoloji kullanım sorunları Teknoloji bağımlılığı Devlet politikası ve hukuki süreç Bağımlılığın önlenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2015). Ruh sağlığı ve bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri Ercan, Y. H. (2013). Bağımlılık Tedavisinde Egzersiz Terapisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Tarhan, N. ve Nurmedov, S. (2011). Bağımlılık. İstanbul: Timaş Yayınları. Köroğlu, E. (2011). Psikiyatri el kitabı. Ankara: HYB Yayın. Ögel, K. (2014). Bağımlı Aileleri İçin Rehber Kitap. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Çocuk ve insan haklarını gözetir. • Öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve geleceğini planlamada rehberlik yapar. • İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alır. • Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. • Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasının içeriğini açıklar. • Türkiye ve dünya gündemini takip eder. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Toplumun ve dünyanın gündeminde olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve bu gelişmeleri izler. • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur. • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar. • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, bağımlığının ne olduğunu bilir.
  2. Öğrenciler, bağımlılık türlerini bilir.
  3. Öğrenciler devlet politikasını ve hukuki süreci bilir.
  4. Öğrenciler bağımlılığa müdahale yöntemlerini bilir.
  5. Öğrenciler, bağımlılıkla ilgili tartışmalardan haberdar olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Bağımlılığın tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması
3Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları
4Yasal ve yasal olmayan maddeler
5Madde kullanımının yol açtığı ruhsal bozukluklar
6Alkol ve alkol kullanım sorunları
7Alkol bağımlılığı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Teknoloji kullanım sorunları
10Teknoloji kullanım sorunları
11Teknoloji bağımlılığı
12Gouverment policy and judicial process
13Bağımlılığın önlenmesi
14Bağımlılığın önlenmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok