Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik DanışmaPDR228024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüAli Eryılmaz
Dersi Veren(ler)Ali Eryılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMezun olduktan sonra çalıştıkları pozisyonlarda çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma konusunda işlevsel bir bilgi donanımı sağlar.
Dersin İçeriğiPsikolojik danışmanın doğası, bireyle ve grupla psikolojik danışma, psikolojik danışma kuramları, çocuklarla ve ergenlerle gerçekleştirilecek psikolojik danışmada ilkeler, çocuklarla ve ergenlerle psikolojik danışmada gelişimsel süreç, çocuklarla ve ergenlerle psikolojik danışmanın özellikleri ,çocuklarla ve ergenlerde görülen psikolojik sorunlar, çocuklarla ve ergenlerde görülen psikolojik sorunlara müdahale, çocuklarla ve ergenlerle pozitif psikoloji temelli psikolojik danışma örnekleri, çocuklarla ve ergenlerle grupla psikolojik danışma örnekleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Eryılmaz, A. (2016). Kuramdan uygulamaya bireyle psikolojik danışma. Ankara: Pegem.
  • Yüksel-Şahin, F. (2015). Psikolojik danışmanlar için el kitabı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
  • Lowman, R. L. (1993). Counseling and psychotherapy of work dysfunctions. American Psychological Association.
  • Carkhuff, R. R.,
  • Gladding, S. T. (2012). Counseling: A comprehensive profession. Pearson Higher Ed.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Mesleki gelişimi destekleyici uygulamaları gerçekleştirmek • Uygun hizmete ve/veya uzmana yönlendirmek • İzleme çalışmaları yapmak • Verdiği hizmetleri izlemek • Danışmanlık hizmet süreçlerini iyileştirmek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Programın amaç ve vizyonunu belirlemek • Okul psikolojik danışmanlığı programı yıllık çalışma takvimi geliştirmek • Sınıf rehberliği programları geliştirmek • Kariyer planlama ile ilgili portfolyo dosyası hazırlamak • Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak • Öğrencilerin gelişimine yardım etmek için ilgili kişilerle görüşmek • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek • Kritik yaşam olayları yaşandığında okul ve topluma yönelik olarak alanında liderlik yapmak • Öğrencileri ilgili kurumlara sevk etmek • Konsültasyon/müşavirlik yapmak • İlgililerle iş birliği yapmak Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Çocuk suçluluğu ile ilgili kuram, ilke ve tekniklerini bilir ve gerektiğinde mesleki yaşamında uygular.
  2. Mesleğinde karşılaşabileceği sorunları sistematik ve bilimsel problem çözme basamaklarını izleyerek çözer.
  3. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı koşullardaki paydaşlara (örneğin, aileler, öğretmenler, vb.) ve topluma eğitim etkinlikleri (konsültasyon hizmetleri) sunar.
  4. Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve çocuk suçlular üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-155-5
PÇ-25-5-
PÇ-3-5--
PÇ-45-55
PÇ-5-5--
PÇ-65-5-
PÇ-7---5
PÇ-8555-
PÇ-9---5
PÇ-105-5-
PÇ-11-5-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallarİlgili kaynakların okunması
2Psikolojik danışmanın doğasıİlgili kaynakların okunması
3Bireyle ve grupla psikolojik danışmaİlgili kaynakların okunması
4Çocuklarla ve ergenlerle gerçekleştirilecek psikolojik danışmada ilkelerİlgili kaynakların okunması
5Çocuklarla ve ergenlerle psikolojik danışmada gelişimsel süreçİlgili kaynakların okunması
6Çocuklarla ve ergenlerle psikolojik danışmanın özellikleri İlgili kaynakların okunması
7Çocuklarla ve ergenlerde görülen psikolojik sorunlarİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav 1
10Çocuklarla ve ergenlerle grupla psikolojik danışmaİlgili kaynakların okunması
11Çocuklarla ve ergenlerle grupla psikolojik danışma örnekleriİlgili kaynakların okunması
12Vak’a Örnekleriİlgili kaynakların okunması
13Vak’a Örnekleriİlgili kaynakların okunması
14Genel Değerlendirmeİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok