Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Önleyici Rehberlik ve Psikolojik DanışmaPDR230024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüCeymi Doenyas
Dersi Veren(ler)Ceymi Doenyas
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPsikolojik Danışma Ve Rehberlik Alanında Önleyici Hizmetlerin Öneminin Ve Bu Hizmetlerin Okullarda Nasıl Verilebileceğinin Öğretilmesi
Dersin İçeriğiPsikolojik Danışmanın Önleyici İşlevi, Tarihçesi Ve Kuramlar Koruyucu Etmenler Riskli Zararlı Davranışlar Psikolojik Danışman Eğitimi Ve Önleme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Korkut-Owen, F. (2020). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma (6. baskı). Anı Yayıncılık: Ankara.
  • Korkut, F. (2003). Okullarda önleyici rehberlik hizmetleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(20), 27-40.
  • Doğan, A. (2010). Ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde akran zorbalığının incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(3), 149-162.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Mesleki gelişimi destekleyici uygulamaları gerçekleştirmek • Uygun hizmete ve/veya uzmana yönlendirmek • İzleme çalışmaları yapmak • Verdiği hizmetleri izlemek • Danışmanlık hizmet süreçlerini iyileştirmek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Programın amaç ve vizyonunu belirlemek • Okul psikolojik danışmanlığı programı yıllık çalışma takvimi geliştirmek • Sınıf rehberliği programları geliştirmek • Kariyer planlama ile ilgili portfolyo dosyası hazırlamak • Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak • Öğrencilerin gelişimine yardım etmek için ilgili kişilerle görüşmek • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek • Kritik yaşam olayları yaşandığında okul ve topluma yönelik olarak alanında liderlik yapmak • Öğrencileri ilgili kurumlara sevk etmek • Konsültasyon/müşavirlik yapmak • İlgililerle iş birliği yapmak Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler okullarda psikolojik danışmanın önleyici işlevini ve tarihsel gelişimini açıklar.
  2. Öğrenciler eğitsel, kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki gelişimlerine yardımcı olacak becerileri sergiler.
  3. Öğrenciler stresle başa çıkma, sosyal beceriler, problem-çatışma çözme ve karar verme becerilerine sahip olur.
  4. Öğrenciler okul psikolojik danışmanının sahip olması gereken özellikleri, becerileri ve yeterlikleri tanımlar.
  5. Öğrenciler okul psikolojik danışmanı, okul ve okul dışındaki diğer uzman personel arasındaki işbirliğini kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-5-55
PÇ-2-5-55
PÇ-3-5-55
PÇ-4-5555
PÇ-5--4-5
PÇ-6555-5
PÇ-755554
PÇ-8555-5
PÇ-955--4
PÇ-1055-55
PÇ-1155--5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Girişİlgili kaynakların okunması
2Okul Psikolojik Danışmanlığının Dünyada ve Türkiye’de Gelişimiİlgili kaynakların okunması
3Psikolojik Danışmanlığın Önleyici İşlevi, Önleyici Rehberliğin Tarihçesi ve Kuramlarİlgili kaynakların okunması
4Okul Psikolojik Danışmanı (Görevler, Sorumluluklar /Yeterlik ve Kişisel Özellikler/ Eğitimi ve Uzmanlığı)İlgili kaynakların okunması
5Okul Temelli Önleme Çalışmalarıİlgili kaynakların okunması
6Stresle Başa Çıkma Becerileri, Sosyal Beceriler, İletişim Becerileri ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
7Problem-Çatışma Çözme ve Karar Verme Becerileri, Kendilik Değeri ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yeme Bozuklukları ve Önleme-
10Madde Kullanımı ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
11Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Akran Zorbalığının İncelenmesiİlgili kaynakların okunması
12Saldırganlık, Şiddet, Zorbalık ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
13Psikolojik Danışman Eğitiminde Önleyici Rehberlik İlgili kaynakların okunması
14Önleme ve Süpervizyonİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev1
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok