Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Beceri EğitimiPDR231024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM.Engin Deniz
Dersi Veren(ler)M.Engin Deniz, Ali Eryılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin temel amacı, iletişim süreci içinde sosyal becerinin önemini ortaya koyarak öğrencilere bireylerdeki sosyal becerilerin belirlenip eğitim programlarıyla geliştirilebileceğini öğretmektir.
Dersin İçeriğiSosyal beceriyle ilgili temel kavramlar Sosyal Beceri Kuramları, Duyguları düzenleme İletişim becerileri Utangaçlık Atılganlık Eğitimi Arkadaşlık ilişkileri Öz Düzenleme Becerisi Bilişsel Düzenleme Sosyal Beceri Müdahale Programları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Akkök, F. (1996). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi:Öğretmen El Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları
  • McGinnis, E. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Beceri Öğretim Programı. Ankara: Nobel Yayınları
  • Bacanlı, H. (2008). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Asal Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda bulunan MYK’ya göre Psikolojik Danışman yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Mesleki gelişimi destekleyici uygulamaları gerçekleştirmek Bu ders, aşağıda bulunan MYK’ya göre Okul Psikolojik Danışman yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Okul psikolojik danışmanlığı programı yıllık çalışma takvimi geliştirmek • Grup etkinliklerinin yürütülmesinde liderlik yapmak • Okul psikolojik danışmanlığı programının sonuçları ile ilgili bulgular elde etmek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içinde verilen ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, etkili iletişimin insan yaşamı üzerindeki etkisini kavrayabilir.
  2. Öğrenciler, sosyal beceri, sosyal zeka ve sosyal yeterlik kavramlarını bilir.
  3. Öğrenciler, sosyal beceri öğelerini bilir.
  4. Öğrenciler, sosyal beceri eğitim programlarını bilir.
  5. Öğrenciler, sosyal beceri eğitim programlarını uygulayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-5--5
PÇ-25---5
PÇ-35--5-
PÇ-45--5-
PÇ-555-5-
PÇ-6--4--
PÇ-7--5--
PÇ-8--4-5
PÇ-955--5
PÇ-105---5
PÇ-1155--5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Sosyal Becerinin Tanımı, Boyutları, Sosyal Beceri Kuramları
3Sosyal Beceri Kuramları, ,Ölçülmesi Geliştirilmesi
4Duygu ve duyguları düzenleme
5Utangaçlık
6İletişim becerileri
7Beden Dili
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Atılganlık Eğitimi
10Arkadaşlık ilişkileri
11Öz Düzenleme Becerisi
12Bilişsel Düzenleme
13Sosyal Beceri Psiko-eğitim Programları
14Sosyal Beceri Psiko-Eğitim Programları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok