Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yakın İlişkiler PsikolojisiPDR233024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüAli Eryılmaz
Dersi Veren(ler)Ali Eryılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMezun olduktan sonra çalıştıkları pozisyonlarda yakın ilişkiler konusunda işlevsel bir bilgi donanımı sağlar.
Dersin İçeriğiİlişkilerin önemi, çekicilik, ilişki gelişimi, arkadaşlık ve toplumsal destek, romantik aşk, ilişkisel cinsellik, iletişim ve ilişkiyi sürdürme, çatışma ve kötüye kullanma, ilişkinin sona ermesi, farklı ilişkiler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Dönmez, A. (2009). Yakın İlişkiler Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın.
  • Demirtaş, H. A., & Dönmez, A. (2006). Yakın ilişkilerde kıskançlık: Bireysel, ilişkisel ve durumsal değişkenler. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(3), 181-191.
  • Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri, benlik değerlendirmeleri ve yakın ilişkiler üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 14(44), 35-58.
  • Büyükşahin, A. (2005). Çokboyutlu İlişki Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2), 97-105.
  • Eryılmaz, A., & Ercan, L. (2016). Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma: Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık mı?. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34).
Opsiyonel Program Bileşenleri• Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak • Sınıf rehberliği programları geliştirmek • Grup etkinliklerinin yürütülmesinde liderlik yapmak • Konsültasyon/müşavirlik yapmak • Kurumsal ve kişisel bilgilerin gizliğini ve güvenliğini sağlamak Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Çocuk suçluluğu ile ilgili kuram, ilke ve tekniklerini bilir ve gerektiğinde mesleki yaşamında uygular.
  2. Mesleğinde karşılaşabileceği sorunları sistematik ve bilimsel problem çözme basamaklarını izleyerek çözer.
  3. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı koşullardaki paydaşlara (örneğin, aileler, öğretmenler, vb.) ve topluma eğitim etkinlikleri (konsültasyon hizmetleri) sunar.
  4. Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve çocuk suçlular üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-15---
PÇ-255-5
PÇ-355--
PÇ-4--45
PÇ-5--5-
PÇ-6--5-
PÇ-754-5
PÇ-844-5
PÇ-9--55
PÇ-10---5
PÇ-115555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar
2İlişkilerin önemiİlgili kaynakların okunması.
3Çekicilikİlgili kaynakların okunması.
4İlişki gelişimİlgili kaynakların okunması.
5Arkadaşlık ve toplumsal destekİlgili kaynakların okunması.
6Romantik aşkİlgili kaynakların okunması.
7İlişkisel cinsellikİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav 1
10Çatışma ve kötüye kullanmaİlgili kaynakların okunması.
11İlişkinin sona ermesiİlgili kaynakların okunması.
12Farklı ilişkilerİlgili kaynakların okunması.
13Toplumsal cinsiyet İlgili kaynakların okunması.
14Yakın ilişkilere ilişkin Vak’a Örnekleriİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok