Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çocuk İstismarı ve İhmaliPDR235024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM. Engin DENİZ
Dersi Veren(ler)M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı öğrencilerin çocuk istismarını anlamasını, istismara uğramış çocukları fark etmesini, gerekli terapötik yardım ve hukuksal sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiÇocuk istismarı ve ihmaline ilişkin temel kavramlar, çocuk hakları, çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk üzerindeki etkileri, terapötik yardım süreci, çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin psiko-eğitsel programlar, çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin yasalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Derman, O. (Ed.) (2014). Çocuk istismarı ve ihmaline yaklaşım: Temel bilgiler. Ankara: Akademisyen.
  • Gürhan, N. (2015). Her yönüyle çocuk istismarı ve ihmali: Sağlık-yasa-eğitim ve aile boyutu. Ankara: Nobel Tıp.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1. Okulda sorumluluğunu üstlendiği her bir öğrencinin mezuniyetine kadar hedef belirlemesine ve karar vermesine yardım etmek amacıyla sistematik ve periyodik görüşmeler yapar. 2. Öğrencilerin karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla veli, öğretmen ve diğer ilgililerle işbirliği yapar. 3. Mesleki gelişime yönelik (meslek ve eğitim alanı bilgileri, iş bulma becerileri, özgeçmiş yazma, iş görüşmeleri gibi) konularda; materyal hazırlama, seminer, konferans ve benzeri bilgilendirmeye yönelik gelişim dönemi özelliklerine uygun bireysel ve grup rehberliği etkinlikleri gerçekleştirir. 4. Hizmet alanların bulundukları ortama/duruma (eğitim programı, iş, staj ve benzeri) uyum sağlamaları ve potansiyellerini ortaya koymalarına yönelik bireysel ve grup rehberliği uygulamalarını yürütür. 5. Hizmet alanların işgücü piyasasını tanımaları için fuar, sergi, kamu ve özel kurum ve kuruluş ziyaretleri, gözlem, bilgilendirme ve benzeri etkinlikleri düzenler veya düzenlenmesine katkı verir. 6. Hizmet alanların yetenek, ilgi, mesleki değer ve kişilik özellikleri hakkında kendilerini tanımalarına, özelliklerine uygun seçenekleri görmelerine yönelik uygulamalar yapar. 7. Hizmet alanların olası meslek seçenekleri arasından uygun seçimler yapmaları ve bu seçimlere ilişkin planlamaları gerçekleştirmelerine yardım eder. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin temel kavramları bilir.
  2. Evrensel çocuk hakları sözleşmesinin içeriğini öğrenir.
  3. Ülkemizde çocuk haklarını koruyan yasaları bilir.
  4. İstismar ve ihmale uğramış çocukla kurulan terapötik ilişkide dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenir.
  5. İstismar durumu ile karşılaştığında izlemesi gereken yolu ve yasal yükümlülüklerini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-15---5
PÇ-2-5--5
PÇ-35-5-5
PÇ-4---55
PÇ-55--55
PÇ-6-555-
PÇ-7-5---
PÇ-8555-5
PÇ-95---5
PÇ-10-54-5
PÇ-114-5--

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çocuk istismarı ve ihmaliyle ilgili temel kavramlarİlgili kaynakların okunması
2Çocuğun temel ve onu yetişkinden ayıran özellikleriİlgili kaynakların okunması
3Evrensel çocuk haklarıİlgili kaynakların okunması
4İhmal ve istismar türleri- Duygusal istismarİlgili kaynakların okunması
5İhmal ve istismar türleri-Fiziksel istismarİlgili kaynakların okunması
6İhmal ve istismar türleri-Cinsel istismarİlgili kaynakların okunması
7İstismara ve ihmale uğrayan çocuğu tanımaİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çocuk istismarı ve ihmaliyle karşılaşan psikolojik danışmanın yasal yükümlülükleri ve izlemesi gereken adımlarİlgili kaynakların okunması
10 İstismara ve ihlame uğrayan çocukla ilk görüşmeİlgili kaynakların okunması
11İstismar ve ihmale uğrayan çocuğa terapötik yardım süreciİlgili kaynakların okunması
12Çocuk ihmali ve istismarına karşı koruyucu önlemlerİlgili kaynakların okunması
13Çocuk izlem merkezleriİlgili kaynakların okunması
14Genel tekrarİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev138
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok